Simpoziji studenata doktorskih studija PMF-a

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

2016. godine zaokružile su se dvije značajne obljetnice: 140 godina organiziranog znanstvenog i nastavnog rada iz prirodoslovlja i matematke na Sveučilištu u Zagrebu, te 70 godina Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Povodom ovih jubileja, Prirodoslovno-matematički fakultet organizirao je prvi Simpozij studenata doktorskih studija. 

SIMPOZIJ STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA PMF-a 2016.

SIMPOZIJ STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA PMF-a 2018.


Repozitorij