Obavijesti

Broj posjeta:
71159

Ponedjeljak, 16. listopada 2017. godine u 12,30 sati u

Vijećnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Zagreb, 14. rujna 2017.

Broj: 251-58-10610-17-25

 

O G L A S

 

 

Predmet: ANA KLOBUČAR, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 13. rujna 2017. godine, određuje se u sporazumu s ANOM KLOBUČAR, dan obrane doktorske disertacije,

 

Ponedjeljak, 16. listopada 2017. godine u 12,30 sati u

Vijećnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

 

Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar, Odjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera Osijek

Prof. dr. sc. Mladen Kučinić, PMF Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin-Sternak, Nastavni zavod za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, MF Zagreb

Zamjena: Doc. dr. sc. Ana Previšić, PMF Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

 

Širenje areala i vektorska uloga invazivnih vrsta komaraca

Aedes albopictus i Aedes japonicus u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

 

 

 

Mentor 1: Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, Odjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera Osijek

Mentor 2: Doc. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, MF Zagreb

 

 

 

Pročelnica Biološkog odsjeka

                                                                                                    Prof. dr. sc. Ivančica Ternjej, v. r.

 

Obavijest:       

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti