Obavijesti

IDA DELAČ MARION

 

održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Hybrids of biomacromolecules and modern

two-dimensional materials

( Hibridi biomakromolekula i modernih dvodimenzionalnih materijala )

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

1. izv. prof. dr. sc. Mario Basletić, PMF Zagreb

2. dr. sc. Tomislav Vuletić, v. zn. suradnik, IF Zagreb

3. doc. dr. sc. Ivan Kupčić, PMF Zagreb

Zamjena:

prof. dr. sc. Miroslav Požek, PMF Zagreb

 

 

Javna obrana teme održati će se u četvrtak, 29. siječnja 2015. godine, u 9:00 sati, u predavaoni F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

Voditelj smjera Fizika kondenzirane materije:

Prof. dr. sc. Denis Sunko, v. r.

Admin dekanat

Elektronska svojstva i fazni prijelazi jako koreliranih sustava:

organski vodiči i manganiti

 

Jako korelirani sustavi pokazuju mnoštvo anomalnih svojstava i egzotičnih faza od kojih su među najintrigantnijim osim dobro poznate supravodljivosti i fenomeni poput valova gustoće naboja, valova gustoće spina, stanja uređenja naboja, kolosalnog magnetootpora, kvantne spinske tekućine itd. Najpoznatiji materijali koji pokazuju jake korelacije su organski vodiči i oksidi prijelaznih metala. U ovim materijalima promjena vanjskih parametara kao što su temperatura, tlak, magnetsko polje te kemijski sastav ima za posljedicu vrlo bogate fazne dijagrame u kojima se mogu pronaći gotovo sva osnovna stanja od izolatora do supravodiča, antiferomagneta do feromagneta itd. Kao primjere organskih vodiča istraživali smo kvazi-1D materijal TTF-TCNQ i kvazi-2D materijale α-(BEDT-TTF)2I3 i κ-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3, a kao primjer oksida prijelaznih metala manganite La1-xCaxMnO3 (x > 0.5). Prikazat ću i diskutirat rezultate mjerenja dc transporta, magnetootpora, anizotropije magnetootpora, Hallovog efekta, dielektrične funkcije i magnetizacije koji su dali jasnu naznaku faznih prijelaza te promjene mehanizma vodljivosti ispod faznih prijelaza. Također, rezultati mjerenja su pokazali da je transport naboja u ovim sistemima pod snažnim utjecajem reducirane dimenzionalnosti, elektron-elektron interakcija, elektron-fonon interakcija, interakcija s magnetskim momentima i nereda.

 

Seminar će se održati u utorak, 27. siječnja 2015. godine, u 10: 00 sati, u predavaoni F-201

( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb.

 

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Fizika kondenzirane materije da prisustvuju

seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera :

Prof. dr. sc. Denis Sunko, v. r.

Admin dekanat

17.12.2010. u 14:46
Uređeno: 04.05.2011. u 13:33

Obrasci za prijavu teme,ocjenu teme i odobravanje teme za stjecanje doktora znanosti

dostavljaju se u Ured za PDS i to:
1. dva potpisana primjerka svakog obrasca (DR.SC.-1 DR.SC.-2 DR.SC-3) u tiskanom
obliku
2. sva tri (DR.SC.-1 DR.SC.-2 DR.SC-3) obrasca u elektroničkom obliku
Obrasci su dostupni u repozitoriju

Obrazac DR.SC.01 (prijava teme doktorske disertacije) ispunjava se ISKJUČIVO

preko baze OBAD na Sveučilištu.

Admin dekanat

DOKUMENTI
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu