Obavijesti

Optimizacija dldD variometra i litosfersko magnetsko polje Hrvatske

 

U prvom dijelu seminara bit će predstavljeni kratkotrajni testovi Overhauser efekt i kalijevog dIdD magnetometra. Ciljevi su bili optimizacija signala Overhauser dIdD-a, procjena njihovih razina šumova, te pronaći pouzdanu metodu kalibracije dIdD-a. Procijenjene su i pogreške računatih geomagnetskih komponenata, koje proizlaze iz pretpostavki o orijentaciji dIdD-a, kao i zbog vremenskih promjena ukupnog polja tijekom ciklusa mjerenja dIdD-a, za realne i simulirane podatke. Neki od tih testova su bili primjenjeni na Overhauser efekt dIdD instaliran tijekom srpnja 2010. na tri hrvatske sekularne točke. U drugom dijelu seminara će biti predstavljeni rezultati primjene analitičke metode sustava sferne elementarne struje. Ona je upotrebljena za procjenu vremenskih promjena geomagnetskih komponenata na tim točkama, koristeći različite skupove okolnih geomagnetskih opservatorija, a te procjene su uspoređene sa realnim podacima prikupljenim na instaliranom dIdD-u. Geomagnetski efekt obale Jadranskog mora je također ispitivan na tri točke, koristeći tzv. geomagnetske događaje ravnog vala. Nadalje, u trećem dijelu seminara bit će predstavljeni rezultati analize litosferskog polja Hrvatske. Geomagnetske komponente sa hrvatskih sekularnih točaka i točaka terenskih premjera, kao i sa europskih opservatorija i sekularnih točaka, korištene su za dobivanje regionalnog geomagnetskog modela preko Hrvatske za epohu 2009.5. Na osnovi podataka mjerenja iz Hrvatske u intervalu 2007.5-2010.5 i globanog modela polja Zemljine jezgre, procijenjeno je litosfersko magnetsko polje na tim položajima. Model litosferskog polja preko Hrvatske je dobiven koristeći prilagođenu sfernu harmonijsku analizu.

 

Seminar će se održati u četvrtak, 8. siječnja 2015. godine, u 13:15 sati, u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb

 

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Geofizika da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera :

Prof. dr. sc. Branko Grisogono, v. r.

Admin dekanat

Analogna kozmologija u relativističkim fluidima

 

Zahvaljujući činjenici da su brojni aspekti opće teorije relativnosti generička svojstva zakrivljenih prostora, gravitacijske fenomene kao što su prividni horizont, horizont događaja i Hawkingovo zračenje moguće je proučavati pomoću analognih modela gravitacije. Za razliku od opće teorije relativnosti, gdje je geometrija prostor-vremena određena Einsteinovim jednadžbama, u analognim modelima gravitacije geometrija i evolucija analognog prostor-vremena određene su jednadžbama hidrodinamike. Koristeći jedan takav model analogne gravitacije, koji se temelji na propagaciji bezmasenih piona u širećem relativističkom fluidu, proučava se širenje hadronske materije nakon sudara teških iona. Budući da ekstremni uvjeti visoke gustoće i temperature u kojima nastaje hadronska materija odgovaraju uvjetima u ranom svemiru neposredno nakon Velikog praska (Big Bang), postoji određena sličnost širenja hadronske materije nastale neposredno nakon sudara teških iona i kozmološke ekspanzije prostor-vremena. Najvažniji primjer kozmološkog modela ekspanzije koji se može simulirati u laboratorijskim uvjetima je Friedmann-Robertson-Walkerova (FRW) geometrija kao najvjerniji model širenja našeg svemira. U sklopu modela proučavamo i analognu kozmološku produkciju piona u blizini kritične temperature kiralnog faznog prijelaza.

 

Seminar će se održati u petak, 19. prosinca 2014. godine, u 15.00 sati, u predavaoni F-201 (seminar) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb.

 

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Fizike elementarnih čestica da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera :

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, v. r.

 

Admin dekanat

Study of heavy-ion reactions with large solid angle magnetic spectrometers

( Proučavanje teškoionskih reakcija magnetskim spektrometrom velikog prostornog kuta )

 

Nuklearne reakcije prijenosa oduvijek su igrale važnu ulogu u proučavanju nuklearne strukture i dinamike reakcija. Sudari teških jezgara omogućuju prijenose nekoliko nukleona, te time i proučavanje relativne uloge prijenosa jednog nukleona ili koreliranog para. Magnetski spektrometar velikog prostornog kuta je idealan za takva istraživanja jer istovremeno određuje masu i naboj, diferencijalni i ukupni udarni presjek, te raspodjelu ukupnog gubitka kinetičke energije različitih izlaznih kanala, a kada je vezan uz gama detektore i koincidentne elektromagnetske prijelaze za svaki proizvedeni izotop.

Reakcija prijenosa mnogo nukleona 40Ar+208Pb je mjerena na Elab = 255 MeV (~25% iznad kulonske barijere) u akceleratorskom centru Laboratori Nazionali di Legnaro, Italija. Laki fragmenti su detektirani magnetskim spektrometrom PRISMA. Tri različita postava spektrometra pokrila su više od 20 stupnjeva kutne raspodjele. Spajanje kutnih raspodjela mjerenih različitim postavkama omogućeno je proučavanjem funkcije odgovora spektrometra. Upravo je poznavanje funkcije odgovora ključno za dobivanje absolutnog udarnog presjeka.

U ovom seminaru bit će predstavljeni eksperimentalni udarni presjeci za različite kanale prijenosa, korigirani za funkciju odgovora spektrometra, s posebnim osvrtom na relativnu ulogu prijenosa jednog nukleona i para nukleona. Raspravljat će se i o slaganju eksperimentalnih rezultata i modela GRAZING.

 

Seminar će se održati u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine, u 15: 00 sati, u predavaoni F-201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Nuklearna fizika da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera :

Izv. prof. dr. sc. Matko Milin, v. r.

Admin dekanat

17.12.2010. u 14:46
Uređeno: 04.05.2011. u 13:33

Obrasci za prijavu teme,ocjenu teme i odobravanje teme za stjecanje doktora znanosti

dostavljaju se u Ured za PDS i to:
1. dva potpisana primjerka svakog obrasca (DR.SC.-1 DR.SC.-2 DR.SC-3) u tiskanom
obliku
2. sva tri (DR.SC.-1 DR.SC.-2 DR.SC-3) obrasca u elektroničkom obliku
Obrasci su dostupni u repozitoriju

Obrazac DR.SC.01 (prijava teme doktorske disertacije) ispunjava se ISKJUČIVO

preko baze OBAD na Sveučilištu.

Admin dekanat

DOKUMENTI
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu