Obavijesti
18.07.2014. u 17:07
NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje

 

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike i Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2014./2015.

 

Tekst natječaja (pdf)

Admin dekanat

Characterization of very high energy gamma-radiation from active galactic nuclei observed by the MAGIC telescopes

( Svojstva visokoenergijskog gama zračenja iz aktivnih galaktičkih jezgri promatranih teleskopima MAGIC )

 

Kolaboracija MAGIC koristi zemaljske Čerenkovljeve teleskope za proučavanje astronomskih pojava u području gama-zraka. Informacija koju prenose gama-zrake vrlo visokih energija (VHE) ne samo da nadopunjuje naše znanje o poznatim fenomenima, nego otkriva i do sada nepoznate fizikalne pojave.

Kao član kolaboracije MAGIC radim na proučavanju aktivnih galaktičkih jezgri (AGN). AGN su supermasivne crne rupe u središtima galaksija koje aktivno prikupljaju materiju. Dio te materije izbacuju u obliku kolimiranog mlaza ultrarelativističkih čestica i elektromagnetskog zračenja svih frekvencija. AGN su najsjajniji trajni izvori elektromagnetskog zračenja u svemiru i njihov sjaj često nadmaši sjaj cijele galaksije u kojoj se nalaze. Energije čestica i gama-zraka u mlazu imaju energije nedostižne u ubrzivačima čestica (kao što je LHC u CERN-u). Zbog toga bi AGN mogli u budućnosti postati laboratoriji za proučavanje fizike visokih energija.

No prije toga potrebno je shvatiti fizikalne procese u AGN-ovima i mehanizme ubrzavanja čestica i nastanka VHE gama-zraka.

U seminaru ću izložiti rezultate svog rada u sklopu MAGIC kolaboracije. Proučavao sam svojstva VHE gama-zračenja iz tri AGN-a: M87 (http://arxiv.org/abs/1207.2147), PKS 1222+21 (http://arxiv.org/abs/1101.4645 i http://arxiv.org/abs/1403.7534v1) te H 1722+119. M87 je dobro poznata galaksija koja se nalazi u našem lokalnom klasteru galaksija i redovito se promatra i proučava. PKS 1222+21 je s druge strane jedan od najudaljenijih poznatih izvora VHE gama-zračenja, a otkriven je tek 2010. H 1722+119 je otkriven 2013. U otkriću potonja dva izvora sam i sam sudjelovao.

 

Seminar će se održati u petak, 26. rujna 2014. godine, u 12.00 sati, u predavaoni F-201 (seminar) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb.

 

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Astrofizika da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera :

Doc. dr. sc. Vernesa Smolić, v. r.

 

Admin dekanat

 

Effects of superstructuring on optical and transport properties of selected layered materials

( Utjecaj superstrukturiranja na optička i transportna svojstva odabranih slojevitih materijala )

 

1T-TaS2 pokazuje dvije neobične faze čija se svojstva još intenzivno proučavaju: CCDW (“Commensurate Charge Density Wave”) je Mottova faza koja se pojavljuje uz reorganizaciju atoma u superćelije oblika Davidove zvijezde duž TaS2 ravnine; NCCDW (“Nearly Commensurate Charge Density Wave”) je miješana faza CDW i metalične faze pri čemu se ta područja miješaju na nanometarskoj skali i na geometrijski pravilan način. Poznato je da NCCDW faza može biti stabilizirana primjenom tlaka ili vrlo malim dopiranjem (npr. atomima bakra), pri čemu ova faza postaje supravodljiva na niskim temperaturama (T < 5K). Gledaju se mjerenja optičke vodljivosti visoke preciznosti, kao i analiza optičkih svojstava koja se očituju nakon 13-struke rekonstrukcije jedinične ćelije u obje faze i nanostrukturiranja u NCCDW fazi. Gotovo svi opaženi optički fononi su posljedica zvjezdaste rekonstrukcije, a njihove relativne snage u optičkom spektru reflektiraju preraspodjelu naboja unutar Davidovih zvijezdi.

Mješana NCCDW faza je analizirana pomoću teorije efektivnog medija: široki maksimum u realnom dijelu optičke vodljivosti, σ1(ω), je identificiran kao efekt “površinskog plazmona” lokaliziranog na metaličnim područjima. Mješavina CDW i metalične faze također nudi objašnjenje za asimetrični oblik fononskih vrhova.

 

Seminar će se održati u četvrtak, 25. rujna 2014. godine u 10:00 sati u predavaoni F-201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Fizika kondenzirane materije da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

Admin dekanat

Kapa-Minkowskijev prostor i fizika na Planckovoj skali

 

Opis kvantne gravitacije zahtijeva ujedinjenje postulata opće teorije relativnosti i Heisenbergovog principa neodređenosti, što vodi na neodređenosti u samom mjerenju koordinata položaja. Slijedi da moramo olabaviti pretpostavku o prostor-vremenu kao glatkoj mnogostrukosti i početi shvaćati prostorvrijeme kao diskretiziranu mnogostrukost, prirodno opisanu kao nekomutativni prostor.

Pri tome opisu koriste se novi matematički alati te se uvodi pojam poopćenih simetrija opisanih Hopfovim algebrama. Posebno je interestantan tzv. kapa-Minkowskijev prostor, koji je Lie algebarska deformacija uobičajenog prostora Minkowskog. Cilj je proučavati dinamiku čestica na takvom prostoru koristeći generalizaciju "Feynmanovog pristupa". Pošto fizika crnih rupa igra važnu ulogu u istraživanju kvantnih aspekata gravitacije, zanimljivo je istražiti njene nekomutativne doprinose. Pokazuje se da nekomutativne inačica različitih crnih rupa (BTZ, Kerr) su u potunosti opisane kapa-deformiranim algebrama što upućuje na određenu univerzalnost kapa-deformacija kao kandidata za opis kvantnih efekata gravitacije.

 

Seminar će se održati u četvrtak, 18. rujna 2014. godine u 11:00 sati u predavaoni F-201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Fizika elementarnih čestica da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

Admin dekanat

17.12.2010. u 14:46
Uređeno: 04.05.2011. u 13:33

Obrasci za prijavu teme,ocjenu teme i odobravanje teme za stjecanje doktora znanosti

dostavljaju se u Ured za PDS i to:
1. dva potpisana primjerka svakog obrasca (DR.SC.-1 DR.SC.-2 DR.SC-3) u tiskanom
obliku
2. sva tri (DR.SC.-1 DR.SC.-2 DR.SC-3) obrasca u elektroničkom obliku
Obrasci su dostupni u repozitoriju

Obrazac DR.SC.01 (prijava teme doktorske disertacije) ispunjava se ISKJUČIVO

preko baze OBAD na Sveučilištu.

Admin dekanat

DOKUMENTI
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu