Obavijesti

Dozimetrija uskih fotonskih snopova

u stereotaktičkoj neuroradiokirurgiji gama nožem

 

Gama nož (Gamma Knife) neuroradiokirurgija iznimno je precizna metoda ozračivanja malih intrakranijskih lezija visokom dozom ionizirajućeg zračenja. Visoka konformalnost i strmi gradijent raspodjele absorbirane doze postiže se uporabom uskih fotonskih snopova (4, 8, 14 i 18 mm) čiji su izvori (n=201) radioniklid Co-60, raspoređeni u polusferični prsten. Fotonski snopovi konvergiraju u zajednički izocentar (fokus) uz nepouzdanost manju od 0.3 mm. Za točan račun raspodjele absorbirane doze precizno određivanje izlaznih („output“ - OPF) faktora i profila doze od presudne je važnosti. Strmi gradijent doze (do 70 %/mm) i male dimenzije fotonskih snopova gama noža, gdje je mjerni detektor sumjerljiv širini snopa (posebno za snopove širine 4 i 8 mm), stvaraju uvjete u kojima je ograničena prostorna razlučivost detektora glavni faktor koji određuje točnost dozimetrije, te se u tim uvjetima javlja efekt volumetrijskog usrednjavanja signala i promijenjenog odziva detektora. Narušenje lateralne elektronske ravnoteže („lateral charged particle equilibrium“ – LCPE) koje se javlja u uskim fotonskim snopovima dodatno otežava točnu dozimetriju. U seminaru će biti prikazani rezultati istraživanja funkcija prostornog odziva za nekoliko vrsta detektora (cilindrične ionizacijske komorice, poluvodički p-tip detektori i radiokromski film) u navedenim uvjetima. Prostorne konvolucijske jezgre detektora određivane su analitičkim rješavanjem integralne konvolucijske jednadžbe na sferičnom modelu doze za različite kolimatore gama noža, uz primjenu konvolucijskog teorema, te numeričkom dekonvolucijom za Gaussov i parabolički oblik konvolucijske jezgre. Također, zbog rasporeda fotonskih snopova gama noža u kutnom rasponu 54°-84° određivana je i kutna zavisnost mjerne osjetljivosti detektora koja je posebno izražena za poluvodičke detektore. U konačnici je za različite tipove detektora dekonvoluiran utjecaj prostornih konvolucijskih jezgara na OPF faktore i realne profile doza gama noža, te je kompenziran i utjecaj kutne zavisnosti mjerne osjetljivosti detektora na OPF faktore.

 

Seminar će se održati u srijedu, 19. studenoga 2014. godine u 16:00 sati u predavaoni F-201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Medicinska fizika da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

Admin dekanat

17.12.2010. u 14:46
Uređeno: 04.05.2011. u 13:33

Obrasci za prijavu teme,ocjenu teme i odobravanje teme za stjecanje doktora znanosti

dostavljaju se u Ured za PDS i to:
1. dva potpisana primjerka svakog obrasca (DR.SC.-1 DR.SC.-2 DR.SC-3) u tiskanom
obliku
2. sva tri (DR.SC.-1 DR.SC.-2 DR.SC-3) obrasca u elektroničkom obliku
Obrasci su dostupni u repozitoriju

Obrazac DR.SC.01 (prijava teme doktorske disertacije) ispunjava se ISKJUČIVO

preko baze OBAD na Sveučilištu.

Admin dekanat

DOKUMENTI
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu