Opće informacije

Biologija

Fizika, Geofizika

Kemija

Matematika

Geografija

Geologija, Oceanologija

 

Ovjera godine i upis u više godine doktorskog studija trajati će do zaključno 20. studenoga 2012.


Obavijesti

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

PALAEOECOLOGICAL AND TAPHONOMIC ASPECTS OF AVIFAUNA FROM THE EASTERN ADRIATIC COAST DURING THE LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE

(PALEOEKOLOŠKA I TAFONOMSKA OBILJEŽJA GORNJOPLEISTOCENSKE I HOLOCENSKE AVIFAUNE ISTOČNOGA JADRANA)

u

petak, 06. veljače 2015. godine u 10.00 sati

u predavaonici (008) Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a.

 

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Povezanost polimorfizama u mitohondrijskoj DNA s biološkim pokazateljima starenja i mineralnom koštanom gustoćom

u

Utorak, 3. veljače 2015. godine u 15,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Meteorološki tsunamiji u Jadranu

u

petak 30. siječnja 2015. u 12:15 sati

u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Aktivnost paraoksonaze 1 u premalignim promjenama vrata maternice

u

Četvrtak, 5. veljače 2015. godine u 12,00 sati

u Predavaonici BO2 Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu