Opće informacije

Biologija

Fizika, Geofizika

Kemija

Matematika

Geografija

Geologija, Oceanologija

 

Ovjera godine i upis u više godine doktorskog studija trajati će do zaključno 20. studenoga 2012.


Obavijesti

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Mehanizmi regulacije koštanih morfogenetskih proteina putem željeza u tkivima i plazmi

u

Četvrtak, 4. prosinca 2014. godine u 13,00 sati

u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

 

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Biološki učinci D-izomera met-encefalina u eksperimentalnom modelu kemijskog oštećenja jetre miša paracetamolom

u

Petak, 28. studenoga 2014. godine u 10,00 sati

u Biblioteci BZ Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Uloga izoformi ciklooksigenaza u tumorigenezi sporadičnoga karcinoma debeloga crijeva

u

Petak, 28. studenoga 2014. godine u 14,30 sati

u Predavaoni A1 Kemijskog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

The CNO nucleosynthesis products in mass-transfer binary stars

(Produkti CNO nukleosinteze u dvojnim zvijezdama s prijenosom tvari)

u

ponedjeljak 24. studenoga 2014. u 10:00 sati

u predavaoni F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Kapa-Minkowskijev prostor i fizika na Planckovoj skali

u

srijedu 26. studenoga 2014. u 12:00 sati

u predavaoni F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

 

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

"Mordell-Weilove grupe i izogenije familija eliptičkih krivulja"

u

utorak, 02. prosinca 2014. u 16.00 sati

u predavaonici br. A102 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

"Sferno simetrično trodimenzionalno nestacionarno gibanje mikropolarnog kompresibilnog viskoznog fluida "

u

ponedjeljak, 01. prosinca 2014. u 12.00 sati

u predavaonici br. 201 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30

Admin dekanat
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu