Potreba za autorizacijom

Otvorili ste stranicu za koju nemate dovoljna prava ili koja zahtjeva prethodnu autorizaciju da biste pristupili njenim sadržajima.

 

 

Studenti i djelatnici prijavljuju se koristeći AAI@EDU.HR prijavu, a ostali korisnici putem login dijela unošenjem korisničkog imena i lozinke.


AAI@Edu.Hr prijava
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu