Raspored sjednica

SJEDNICE

SJEDNICE SENATA, VIJEĆA PRIRODOSLOVNOG PODRUČJA, FAKULTETSKOG VIJEĆA I FAKULTETSKOG KOLEGIJA U 350. AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.