Raspored sjednica

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

SJEDNICE

SJEDNICE SENATA, VIJEĆA PRIRODOSLOVNOG PODRUČJA, FAKULTETSKOG VIJEĆA I FAKULTETSKOG KOLEGIJA U 349. AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.