Raspored sjednica

17. Tjedan mozga na PMF-u

SJEDNICE

SJEDNICE SENATA, VIJEĆA PRIRODOSLOVNOG PODRUČJA, FAKULTETSKOG VIJEĆA I FAKULTETSKOG KOLEGIJA U 349. AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.