Studentski zbor

Studentski zbor PMF-a je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata PMF-a, sudjeluje u odlučivanju u tijelima PMF-a, te predstavlja studente PMF-a.

Studentski zbor brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente, te potiče izvannastavne aktivnosti studenata i obavlja druge poslove od interesa za studente.

Studentski zbor ima sljedeće ovlasti:
a) bira studentske predstavnike u Vijeće PMF-a, vijeća odsjeka, te u druga tijela Fakulteta i fakultetskih odsjeka PMF-a,
b) bira predstavnika studenata PMF-a u Studentski zbor Sveučilišta,
c) donosi plan i program rada Studentskog zbora
d) utvrđuje plan financiranja Studentskog zbora, te ga predlaže Vijeću PMF-a na usvajanje,
e) imenuje studentskog pravobranitelja,
f) nadzire rad svih izabranih predstavnika studenata, kako u Fakultetskom vijeću PMF-a, tako i u svim vijećima odsjeka,
g) odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Statutom Studentskog zbora i općim aktima Studentskog zbora.

 

NA SLJEDEĆOJ POVEZNICI SE NALAZE PRAVILNICI KOJI BI MOGLI BITI BITNI STUDENTIMA PMF-a:

https://drive.google.com/drive/folders/16PHaBS2N7esnD4VnmZyf-7ltEmKuYm13

 


Obavijesti

Repozitorij