Fakultetsko vijeće

Studentski predstavnici u fakultetskom vijeću

Studentski predstavnici u fakultetskom vijeću za akademsku godinu 2017./2018. su: