Fakultetsko vijeće

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Studentski predstavnici u fakultetskom vijeću

Studentski predstavnici u fakultetskom vijeću za akademsku godinu 2017./2018. su: