Fakultetsko vijeće

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Studentski predstavnici u fakultetskom vijeću

Studentski predstavnici u fakultetskom vijeću za akademsku godinu 2015./2016. su:

 

Petra Bakač
pbakac@gmail.com
0912611285

Marko Lepoglavec
lepoglavec.marko@gmail.com
098945274

Luka Naglić
lu.naglic@gmail.com
0997463417

Kristina Režić
rezic.kristina@gmail.com
0977397376

Karlo Radmanić
karlo.radmanic@gmail.com
0989354023

Valentino Kolić
valentinok65@gmail.com
0915444664

Karlo Nikoletić
elnidzo146@gmail.com
0993301414

Damjan Klemenčić
damjan.klemencic@outlook.com
0994450294

Pavel Ankon
pavel@ankon.hr
0989778665

Toni Lijić
t.lijic@gmail.com
0996284222

Maja Hanić
hanic.maja1@gmail.com
0958956004