Vijeća odsjeka

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

Vijeća odsjeka

Studentski predstavnici u pojedinim vijećima odsjeka:

 

VIJEĆE MATEMATIČKOG ODSJEKA

 

VIJEĆE KEMIJSKOG ODSJEKA

 

VIJEĆE BIOLOŠKOG ODSJEKA

 

VIJEĆE GEOGRAFSKOG ODSJEKA

 

VIJEĆE GEOLOŠKOG ODSJEKA

 

VIJEĆE FIZIČKOG ODSJEKA