Vijeća odsjeka

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Vijeća odsjeka

Studentski predstavnici u pojedinim vijećima odsjeka:

 

VIJEĆE MATEMATIČKOG ODSJEKA

 

VIJEĆE KEMIJSKOG ODSJEKA

 

VIJEĆE BIOLOŠKOG ODSJEKA

 

VIJEĆE GEOGRAFSKOG ODSJEKA

 

VIJEĆE GEOLOŠKOG ODSJEKA

 

VIJEĆE FIZIČKOG ODSJEKA