Vijeća odsjeka

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Vijeća odsjeka

Studentski predstavnici u pojedinim vijećima odsjeka:

 

VIJEĆE MATEMATIČKOG ODSJEKA

 

Kristina Režić

rezic.kristina@gmail.com

0977397376

 

Karlo Radmanić

karlo.radmanic@gmail.com

0989354023

 

Luka Naglić

lu.naglic@gmail.com

0997463417

 

Lucija Jović

luca.94zadar@gmail.com

0915409655

 

Marko Lepoglavec

lepoglavec.marko@gmail.com

098945274

 

Valentino Kolić

valentinok65@gmail.com

0915444664

 

Petar Jurišin

petarjurisin@gmail.com

0992100954

 

Karlo Nikoletić

elnidzo146@gmail.com

0993301414

 

Maja Dravec

maja.dravec@gmail.com

0998598260

 

Karla Menegoni

karlamenegoni@gmail.com

0998488169

 

 

Ivan Franulović     

franulov.ivan@gmail.com   

0989589354

 

VIJEĆE KEMIJSKOG ODSJEKA

 

Maja Hanić
hanic.maja1@gmail.com
0958956004

Filip Kliček
fillip.klicek13@gmail.com
0989339950

Tea Ostojić
tea.ostojic1@gmail.com
0911987028

Toni Lijić
t.lijic@gmail.com
0996284222

Karla Gotić
karla.gotic@gmail.com
0997485474

Martin Jendrlin
martinhojen@gmail.com
0976615375

Glorija Medak
glorija.medak@hotmail.com
0989450282

 

VIJEĆE BIOLOŠKOG ODSJEKA

 

Marin Matić
marinmatic@hotmail.com
0976991836

Ivan Šapina
ccgutka@gmail.com
0981811328

Marija Cvitanić
mcvitanicst@gmail.com
0911697588

Leona Radmanić
leona.radmanic@hotmail.com
0996916764

Ivona Dučić
ducic.rio@gmail.com
0989722106

Tonka Šimurina
tonka.simurina@gmail.com
0915541342

Anja Ančić
anja.ancic@gmail.com
0995950650

Pavel Ankon
pavel@ankon.hr
0989778665

Hrvoje Višić
hrvoje.visic@gmail.com
0996841576

Lucija Ivić
lucija.ivic.puffa@gmail.com
0919121127

 

VIJEĆE GEOGRAFSKOG ODSJEKA

 

Luka Begović
luka.begovic1994@outlook.com
0955741745

Blaž Gorski
blaz.gorski@student.geog.pmf.hr
0989509078

Domagoj Kožul
kozul.domagoj@gmail.com
0996916974

Marin Mičunović
marin_micunovic@yahoo.com
0989365844

 

VIJEĆE GEOFIZIČKOG ODSJEKA

 

Jurica Špoljar
jspoljar@gfz.hr
0989632989

Katarina Vinković
katarina.vinkovic002@gmail.com
0922833118

 

VIJEĆE GEOLOŠKOG ODSJEKA

 

Petra Bakač
pbakac@gmail.com
0912611285

Irena Debeljak
irena.debeljak6@gmail.com
0912991251

Darko Marasović
dado_13@hotmail.com
0958765314

Igor Felja
feljaigor@yahoo.com
0992522330

 

VIJEĆE FIZIČKOG ODSJEKA

Marija Čuić
mary.cuic@gmail.com
091 6369 444

Ana Milinović
amilinov@dominis.phy.hr
098 588 760

Augustin Orešković
augustin.oreskovic@gmail.com
098 9734 790

Mateo Kruljac
mkruljac95@gmail.com
091 7682 625