Studij

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Studiji na PMF-u

O tome što, kako i zašto studirati na PMF-u te kako se upisati na studij pročitajte podstranici Upisi...


Obavijesti

Dr. sc. Snježana Židovec Lepej, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje)

ponedjeljak, 24. listopada 2016. godine u 15,00 sati

 

u predavaoni BO2 pri Biološkom odsjeku PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Autor: Admin 2 dekanat

Dokumenti

ARHIVA - RED PREDAVANJA