Obavijesti
29.09.2015. u 12:44

Dr. sc. Mario Bukal, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

ponedjeljak, 05. listopada 2015. godine u 9,00 sati

 

u predavaonici 104, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„PROSTOR SOBOLJEVA H1

Admin dekanat

29.09.2015. u 12:39

Dr. sc. Anja Vrbaški, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

ponedjeljak, 05. listopada 2015. godine u 8,00 sati

 

u predavaonici 104, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„POJAM SLABE DERIVACIJE“

 

Admin dekanat

29.09.2015. u 12:36

Dr. sc. Tomislav Pejković, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

ponedjeljak, 05. listopada 2015. godine u 13,00 sati

u predavaonici 109, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„PRSTEN CIJELIH GAUSSOVIH BROJEVA“

Admin dekanat

29.09.2015. u 12:33

Dr. sc. Nikola Sandrić, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

utorak, 06. listopada 2015. godine u 14,15 sati

u predavaonici 004, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„MARKOVLJEVO SVOJSTVO“

Admin dekanat

25.09.2015. u 09:19

Dr. sc. Maja Resman, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

petak, 02. listopada 2015. godine u 9,00 sati

u predavaonici 201, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„CAUCHYJEV PROBLEM ZA OBIČNE DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE – GEOMETRIJSKA INTERPRETACIJA I FUNDAMENTALNI TEOREMI RJEŠIVOSTI“

 

Admin dekanat

23.09.2015. u 14:59

Dr. sc. Maroje Marohnić, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

srijeda, 30. rujna 2015. godine u 11,00 sati

u predavaonici A001, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

"STRUKTURA NA SKUPU Rn"

Admin dekanat

21.09.2015. u 15:54

Dr. sc. Anamari Nakić, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

ponedjeljak, 05. listopada 2015. godine u 16,00 sati

u predavaonici 201, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

"RJEŠAVANJE SUSTAVA LINEARNIH JEDNADŽBI“

Admin dekanat

Dokumenti
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu