Obavijesti
20.05.2015. u 16:28

Dr. sc. Mario Novak, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

petak, 22. svibnja 2015. godine u 12,00 sati

u predavaoni br. F25, zgrada Fizičkog odsjeka, Bijenička c. 32, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

"ŠTO NAM KVANTNE OSCILACIJE MOGU OTKRITI

O SVOJSTVIMA MATERIJALA“

Admin dekanat

19.05.2015. u 17:58

Dr. sc. Gordan Horvat, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

utorak, 26. svibnja 2015. godine u 10,00 sati

u predavaonici 222, zgrada kemije, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

"REAKCIJSKA KALORIMETRIJA“

Admin dekanat

06.05.2015. u 14:52

Dr. sc. Vedran Čačić, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje)

četvrtak, 21. svibnja 2015. godine u 9,00 sati

u predavaonici 004, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

"RICEOV TEOREM“

Admin dekanat

Dokumenti
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu