Studij

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Studiji na PMF-u

O tome što, kako i zašto studirati na PMF-u te kako se upisati na studij pročitajte podstranici Upisi...


Obavijesti

Dr. sc. Anamarija Durbešić, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

  

 

                   U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

petak, 27. listopada 2017. godine u 11,30 sati

 

predavaonica br. 3, Geografski odsjek PMF-a, Marulićev trg 19/II, Zagreb.

Autor: Admin 2 dekanat

Dokumenti

ARHIVA - RED PREDAVANJA