Tjelesna i zdravstvena kultura

Broj posjeta:
27635

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

PMF-NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE.ppt

 

 Tjelesna i zdravstvena kultura – nastava

Svim studentima želimo dobrodošlicu i što uspješnije studiranje na našem Fakultetu. Predmet tjelesna i zdravstvene kultura može Vam pomoći u ostvarivanju vašeg cilja, ka što uspješnijem i manje stresnom studiranju. Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je razvijanje zdravstvene kulture studenata u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline.
Tjelesna kultura sastavni je dio kulture koja svoje vrijednosti ostvaruje primjerenom tjelesnom aktivnošću u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportu i rekreaciji. Zajednička osobina i cilj tjelesne kulture jest poticanje na razvoj psihofizičkih sposobnosti tjelesnim vježbama.
Tjelesna i zdravstvena kultura ustrojena je Zakonom o visokim učilištima, te je obvezan predmet na prvoj i drugoj godini studija (članak 148 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 1997.), a fakultativan na višim godinama studija.
Članak 68 Ustava Republike Hrvatske kaže da „država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu”, a dio članka 128 Ustava Republike Hrvatske govori o potrebama i interesima građana, o tjelesnoj kulturi i športu. Iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa jednak je odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima.
 

Nastavnici

Viši predavač Ksenija Fučkar Reichel, prof.

Viši predavač Jure Vulić, prof.

Tjelesna i zdravstvena kultura - nastava na PMF-u

 

KONZULTACIJE: PONEDJELJKOM, SD "MARTINOVKA" kabinet br. 8 od 09.00 do 10.00 sati.

Tjelesna i zdravstvena kultura I, II, III i IV

Na satovima tjelesne i zdravstvene kulture studenti biraju kojom kineziološkom aktivnošću će se baviti u semestru od ponuđenih, a slijedeći semestar tu kineziološku aktivnost mogu zamijeniti nekom drugom.

 

 

 
OBVEZNI PROGRAMI
IZBORNI PROGRAM UZ PARATICIPACIJU STUDENTA (detaljnije)
 
 
  • squash
  • klizanje
  • jedrenje
  • skijanje
  • rafting

 

 Lokacija: Nastava tjelesne i zdravstvene kulture održava se se u dvorani "Martinovka" u jutarnjim satima. Miramarska 20, (ugao Vukovarske i Miramarske ulice, tramvaj br. 5 i 13.    

Obvezna sportska oprema: čiste tenisice, majica po izboru.   

Uvjeti za potpis: U dvorani su obavezna 12 dolaska tijekom jednog semestra za potpis. 

 

Studenti sportaši    

Studenti koji se žele uključiti u sportske sekcije i natjecati se za fakultet javljaju se nastavnicima u vezi treninga i natjecanja. 

Studenti sportaši I i II savezne lige oslobađaju se nastave tjelesne i zdravstvene kulture, potrebno je donijeti ovjerenu člansku iskaznicu kluba i molbu do 31. listopada 2018. godine.

Studenti s posebnim zdravstvenim potrebama   

Na osnovu utvrđenog zdravstvenog stanja, dobi i spola, te morfoloških i karakterstika, funkcionalnih i motoričkih sposbnosti, liječnik i nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuje program za svakog studenta. 

Potrebno je donijeti fotokopiranu liječničku dokumentaciju do 31. listopada 2018. godine i molbu. U suradnji s Zavodom za javno zdravstvo grada Zagreba i Prim. dr. Marijom Džepinom, studenti se uključuju u posebne programe korektivne gimnastike, u teretani, bazenu ili se oslobađaju od nastave tjelesne i zdravstvene kulture.    

Tjelesna i zdravstvena kultura V i VI 

Studenti viših godina biraju svoju kineziološku aktivnost od ponuđenih iz obaveznog ili izbornog programa.   

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture provodi se u dvorani "Martinovka" u jutarnjim satima, plivanje na bazenu "Mladost" i planinarske ture - subotom dopodne na Medvednici - Sljemenu.     

Kretanje, vježbanje, sport pomažu nam u očuvanju i poboljšanju našeg zdravlja, kako fizičkog tako i psihičkog. Znanstveno je dokazano da svakodnevnim vježbanjem pridonosimo svome psihofizičkom zdravlju u cjelini, na način da djeluje kao antistresni program, prevencija od bolesti i kao "tableta" za dobro raspoloženje.


Repozitorij