Obavijesti

Broj posjeta:
42443

Obavijesti

KONZULTACIJE

PONEDJELJAK

9,00 – 10,00 sati

ČETVRTAK

10,00 – 11,00 sati

17. 06. 2019.

 

24. 06. 2019.

 

01. 07. 2019.

04. 07. 2019.

08. 07. 2019.

11. 07. 2019.

 

 

 

Dvorana “Martinovka”, kabinet br. 8

 

 

 

Predmetni nastavnici:

Ksenija Fučkar Reichel, v. pred., prof.

Jure Vulić,  v. pred., prof.

Autor: Admin 2 dekanat