Obavijesti
04.07.2014. u 06:54
Uređeno: 08.07.2014. u 23:00

PONEDJELJAK

od 9,00 – 10,30 sati

UTORAK

od 10,00 – 11,00 sati

ČETVRTAK

od 10,00 – 11,00 sati

23.06.2015.

 

 

30.06.2014.

 

 

07.07.2014.

08.07.2014.

 

14.07.2014.

 

17.07.2014.

u dvorani „Martinovka“, kabinet br. 8

 

Nastavnici:

Ksenija Fučkar Reichel, viši predavač

Jure Vulić, viši predavač

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu