Obavijesti
30.01.2015. u 13:48

PONEDJELJAK

9,00 – 10,00 sati

ČETVRTAK

10,00 – 11, 00 sati

02. 02. 2015.

05. 02. 2015.

09. 02. 2015.

12. 02. 2015.

16. 02. 2015.

19. 02. 2015.

23. 02. 2015.

26. 02. 2015.

 

Dvorana “Martinovka”, kabinet br. 8

 

Premetni nastavnici

Ksenija Fučkar Reichel, viši predavač.

Jure Vulić, viši predavač

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu