Obavijesti
09.03.2015. u 21:07
Uređeno: 09.03.2015. u 21:12

akad. god. 2014./2015. ljetni semester


NASTAVA IZ PLIVANJA ODRŽAVA SE NA BAZENU “MLADOST” – Jarunska 5

 

UTORAK

13,00 – 14,00

ČETVRTAK

13,00 – 14,00

 

PLIVANJE POČINJE : U UTORAK 10. 03. 2015.

 

U ČETVRTAK 19. 03. 2015.

 

Nastavnici

Ksenija Fučkar Reichel, viši predavač.

Jure Vulić, viši predavač

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu