Obavijesti
16.10.2014. u 21:40

NASTAVA IZ PLIVANJA ODRŽAVA SE NA BAZENU “MLADOST” – Jarunska 5

 

UTORAK

13,00 – 14,00

ČETVRTAK

13,00 – 14,00

 

PLIVANJE POČINJE : U UTORAK 21.10.2014.,

 

U ČETVRTAK 23. 10. 2014.

 

Nastavnici

Ksenija Fučkar Reichel, viši predavač.

Jure Vulić, viši predavač


 

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu