Obavijesti
15.09.2014. u 12:25

Konzultacije u mjesecu rujnu održavaju se ponedjeljkom 15., 22. i 29. 9.2014. u dvorani Martinovka, od 9,00 do 10,00 sati, kabient br. 8.
 

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu