Studij

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

Studiji na PMF-u

O tome što, kako i zašto studirati na PMF-u te kako se upisati na studij pročitajte podstranici Upisi...


Dr. sc. Bojan Lazar, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta

srijeda, 11. siječnja 2012. godine u 10,15 sati

u predavaonici BO5 Biološkog odsjeka PMF-a, Zagreb, Rooseveltov trg 6.

Naslov predavanja glasi:
“ZAŠTITA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI U MORU"
 

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Horvatovac 102a, 10 000 Zagreb
tel. (01) 460 6010 fax: (01) 460 6013
KLASA: 640-03/10-101/1
URBROJ: 251-58-206-11-
Zagreb, 19.12.2011.

O G L A S


PREDMET: Dr. sc. Bojan Lazar, nastupno predavanje
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

srijeda, 11. siječnja 2012. godine u 10,15 sati

u predavaonici BO5 Biološkog odsjeka PMF-a, Zagreb, Rooseveltov trg 6.

Naslov predavanja glasi:
“ZAŠTITA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI U MORU"


Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:
1. Prof.dr.sc. Damir Viličić, PMF, Zagreb
2. Prof.dr.sc. Mladen Kerovec, PMF, Zagreb
3. Dr.sc. Tvrtko Smital, znan. sur., Institut Ruđer Bošković, Zagreb

te nastavnika Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata 2. godine preddiplomskog studija Molekularne biologije.

D E K A N
Prof.dr.sc. Amir Hamzić

Autor: Admin dekanat
Popis obavijesti

Dokumenti

ARHIVA - RED PREDAVANJA