Prof. dr. sc. Marijan Herak

Prof. dr. sc. Marijan Herak je ugledni hrvatski seizmolog i redoviti profesor u trajnom zvanju na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je fiziku-geofiziku 1981., a magistrirao je 1985. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 1991. na Sveučilištu u Zagrebu. Znanstveno se usavršavao u Njemačkoj, Italiji, SAD-u i Kini. U svojem znanstvenom radu bavi se brojnim aspektima seizmologije, pri čemu se posebno ističu studije seizmičnosti Hrvatske, istraživanje svojstava Zemljine unutrašnjosti, površinskih valova, kvantifikacija potresa, povijesna seizmologija, statistika potresa te radovi vezani za procjenu seizmičke opasnosti i ugroženosti. Objavio je 83 rada u časopisima s međunarodnom recenzijom (Wos, Scopus, CC) i više desetaka drugih radova, te studija i elaborata. Radovi su mu prema Google Scholar citirani više od 2000 puta uz h-indeks 27. Također je autor računalnih programa za raznovrsne analize seizmoloških podataka i glavni autor Hrvatske karte potresne opasnosti. Organizirao je niz međunarodnih skupova i radionica te sudjelovao u više od 20 međunarodnih i domaćih istraživačkih projekata (u oko polovice njih u ulozi glavnog istraživača ili vođe hrvatskog tima). Profesor se istaknuo u akademskoj zajednici obnašajući dužnosti pročelnika odsjeka i prodekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za međunarodnu suradnju u dva mandata te je obnašao i dužnost predsjednika sveučilišnog Vijeća prirodoslovnog područja. Bio je predsjednik Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), kao i glavni urednik časopisa Geofizika. M. Herak hrvatski je predstavnik u Europskoj seizmološkoj komisiji i član suradnik HAZU-a. 2016. godine dodijeljena mu je nagrada ‘Andrija Mohorovičić’ Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Marija Čuić
Popis obavijesti

Repozitorij