Seizmologija je vrlo mlada znanost koja se ističe i po nekoliko posebnih značajki (npr. izrazito velik raspon amplituda i perioda pomaka koje proučava). Uvjetno rečeno, ona ima i tri lica – istraživačko (fizika unutrašnjosti Zemlje), stručno (bilježenje, lociranje i katalogiziranje potresa), te ono koje se bavi procjenom potresne opasnosti i načinima smanjenja potresne ugroženosti. S time je u vezi i njezina izrazita multidiscilinarnost i nužnost tijesne suradnje s raznim strukama. Od posve očekivanih fizike i matematike, tu su još i: geologija, građevinarstvo, geodezija, ali i struke poput povijesti, lingvistike ili arhivarstva. 

Na predavanju ću se osvrnuti na to kako je ova suradnja došla do izražaja tijekom potresnih serija 2020./2021. godine kod Zagreba (ML = 5.5) i Petrinje (ML = 6.2). Opisat će se zajednička istraživanja s geolozima povezana s lociranjem naknadnih potresa i utvrđivanjem uzročnog rasjeda, s kolegama geodetima pri interpretaciji satelitskih radarskih mjerenja (InSAR). Također ću ukratko opisati istraživanja povijesne seizmičnosti radi kvantifikacije prošlih potresa koji su važni pri procjeni potresne opasnosti. 

Autor: Marija Čuić
Popis obavijesti

Repozitorij