Prof. dr. sc. Mirko Orlić

Prof. dr. sc. Mirko Orlić, redoviti je profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu, posjetio je nekoliko europskih oceanografskih institucija, radio je kao gostujući znanstvenik na Scripps Institution of Oceanography (SAD). Vodio je niz domaćih i međunarodnih projekata te je sudjelovao u istraživačkim krstarenjima Jadranskim morem, na hrvatskim, američkim i njemačkim istraživačkim brodovima. Istražuje fizikalne procese u moru, međudjelovanje atmosfere i mora te metode analize podataka. Kao autor i koautor objavio je stotinjak znanstvenih radova, većim dijelom u međunarodnim časopisima, više od stotinu pedeset kongresnih priopćenja kao i knjigu o vremenu i klimi jadranskog područja. Njegovi su znanstveni radovi do sada citirani više od 2300 puta prema bazi podataka WoS. Obnašao je funkcije u brojnim sveučilišnim i državnim tijelima, sudjelovao je u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, bio je urednik časopisa Geofizika, tri znanstvena zbornika i dvije knjige te gostujući urednik američkog časopisa Journal of Geophysical Research i europskog časopisa Journal of Marine Systems. Član je različitih strukovnih udruga, primjerice American Geophysical Union i The Oceanography Society. Dobio je Fulbrightovu nagradu, Državnu nagradu za znanost, Nagradu HAZU za najviše znanstveno dostignuće i Nagradu 'Andrija Mohorovičić'.

Autor: Zuzana Redžović
Popis obavijesti

Repozitorij