Voditelj radionice - prof. dr. sc....

Predstavljamo vam još jednu radionicu koja će se održati na 6. Simpoziju studenata doktorskih studija PMF-a. Voditelj radionice pod naslovom: "Jasan i nedvosmislen izražaj – put prema znanstvenoj izvrsnosti" je prof. dr. sc. Ernest Meštrović.  

 

Prof. dr. sc. Ernest Meštrović, redoviti je profesor u naslovnom zvanju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, radi na mjestu višeg direktora za znanost i nove tehnologije u globalnom odjelu Istraživanja i razvoja farmaceutske kompanije Xellia d. o.o. Diplomirao je i doktorirao je na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Dodatno se usavršavao u primjeni Sinkrotronskog zračenja u istraživanju strukture i svojstva tvari u Italiji i Francuskoj.

Od 2004. godine počinje raditi u Istraživanju i razvoju farmaceutske kompanije  PLIVA Hrvatska, počevši od eksperta u području kemije i analitike čvrstog stanja, zatim na mjestu voditelja laboratorija, glavnog istraživača za analitiku djelatnih tvari, direktora odjela analitike, a od 2008. godine preuzima ulogu Višeg direktora TAPI Istraživanja i razvoja.  Na tom mjestu ostaje do 2017 godine, kada preuzima globalnu ulogu Višeg direktora za Nove tehnologije i životni ciklus proizvoda unutar TAPI divizije. Od 2018 godine radi u farmaceutskoj kompaniji Xelli d.o.o na poziciji Višeg direktora za znanost i nove tehnologije gdje je odgovoran za primjenu najnovijih znanstvenih spoznaja i tehnologija kako bi se na tržište plasirali inovativni proizvodi koji daju odgovor  trenutno  neispunjenim medicinskim potrebama i izazovima u pružanju sigurnih i učinkovitih tretmana u korist pacijenta.

Znanstvena djelatnost profesora Meštrovića temelji se na istraživanju u području strukturne kemije i kemije materijala, kristalnog inženjerstva i molekulskog prepoznavanja, te rasta kristala  što je primjenjivo na istraživanje i razvoj djelatnih tvari i farmaceutskih proizvoda. Također znanstveno je aktivan u području održivih kemijskih procesa, zelene kemije i očuvanja okoliša kroz kontrolu kemijskih pretvorbi. U radu nastoji povezati istraživanja koja se provode u industriji s fundamentalnim spoznajama do kojih dolaze istraživači na Sveučilištu ili Javnim institutima.

Autor je više od 60 znanstvenih radova, sudjelovao je u oblikovanju inovacija koje su publicirane u 12 patenata i patentnih prijava. U segmentu primjene znanosti sudjelovao je ili vodio pedesetak projekata za koje je načinjen transfer tehnologije u proizvodne kapacitete u Hrvatskoj, Izraelu, Indiji, Kini i Meksiku. Kao mentor sudjelovao je u izradi dvadesetak diplomskih radova dok je pet pristupnika uspješno obranilo doktorske disertacije.

Pored znanstvene i stručne djelatnosti aktivan je u popularizaciji znanosti, održava niz predavanja i seminara, podržava i osigurava sredstva za učeničke i studentske projekte. Za dosadašnje aktivnosti Ernest Meštrović dobio je nekoliko nagrada PLIVE kao i medalju kemijskog odsjeka PMF-a. Član je mnogih znanstvenih i stručnih društava od kojih vrijedi izdvojiti:, Hrvatsko kemijsko društvo, Američko kemijsko društvo, Hrvatska kristalografska zajednica, Hrvatska udruga kristalografa. Napisao je knjigu od dvadesetak priča pod naslovom „To si ti“.

Autor: Zuzana Redžović
Popis obavijesti

Repozitorij