Halogenska veza intenzivno se proučava posljednjih nekoliko desetljeća u svim područjima kemije a ponajviše u kristalnom inženjerstvu.[1]  U posljednjih dvadesetak godina za istraživanje halogenskih veza u binarnim krutinama najčešće su primjenjivani organski sustavi s perhalogeniranim spojevima kao donorima halogenske veze, dok su najčešće korišteni akceptori halogenskih veza brojni organski spojevi koji sadrže različite funkcijske skupine s dušikom ili kisikom.[2] Sinteza višekomponentnih kristala temeljenih na halogenskim vezama s metaloorganskim građevnim jedinicama ili akceptorima koji sadrže teže elemente 15. i 16. skupine, do sada je manje bila u središtu istraživanja. Naša grupa usredotočena je na halogenske veze kao alat u kristalnom inženjerstvu višekomponentnih kristala uporabom novih akceptora i donora a posebice na ugradnju metala u strukture. Ovo predavanje dat će pregled nedavno objavljenih rezultata istraživanja kokristala metaloorganskih spojeva. Prikazat će se potencijal kelatnih i anionskih liganada koordinacijskih spojeva kao akceptora halogenske veze te iznalaženje načinâ sastavljanja metaloorganskih supramolekulskih arhitektura halogenskom vezom.[3]


 

Literatura: 
[1] Cavallo, G; Metrangolo, P.; Milani, R.; Pilati, T.; Priimagi, A.; Resnati, G.; Terraneo, G., Chem. Rev., 2016, 116, 2478–2601.
[2] Groom, C. R.; Bruno, I. J.; Lightfoot, M. P.; Ward, S. C., Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci., Cryst. Eng. Mater., 2016, 72, 171–179.
[3] Nemec, V.; Lisac, K.; Bedeković, N.; Fotović, L.; Stilinović, V.; Cinčić, D., CrystEngComm, 2021, 23, 3063−3083.
Autor: Zuzana Redžović
Popis obavijesti

Repozitorij