Uprava

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Uprava

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET


DEKANICA

Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija

 

PRODEKANI

Prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, prodekanica za nastavu

Prof. dr. sc. Mirko Planinić, prodekan za financije

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, prodekan za znanost i doktorske studije

Prof. dr. sc. Tomica Hrenar, prodekan za međunarodnu suradnju

Izv. prof. dr. sc. Vesna Benković, prodekanica za investicije i razvoj

 

GLAVNA TAJNICA

Dijana Košak, dipl. iur.

 

URED DEKANA, PRODEKANA I GLAVNOG TAJNIKA FAKULTETA

Tajnice ureda

Vesna Žugić, telefon: + 385 1 460 6011, e-mail: vzugic@dekanat.pmf.hr

Ivana Telinec, telefon: + 385 1 460 6012, e-mail: itelinec@dekanat.pmf.hr

Faks: + 385 1 460 6013

 

KONTAKT

E-mail: dekanat@dekanat.pmf.hr

Web: http://www.pmf.unizg.hr

 

Adresa: Horvatovac 102a, 10 000 Zagreb

Matični broj: 03270149

OIB: 28163265527

Žiro račun: 2360000-1101522208 

IBAN: HR5823600001101522208