Plan aktivnosti i godišnje izvješće

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Plan aktivnosti i godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete

Uredu za upravljanje kvalitetom dostavljaju se obrasci Izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete za proteklu akademsku godinu te Plan aktivnosti za sljedeću akademsku godinu napisani u skaldu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru (ESG) iz 2015. godine.

Plan aktivnosti za akad. god. 2016./2017.

Izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete za akad. god.
2016./2017. 
 

Plan aktivnosti za akad. god. 2017./2018.