Prijevod studijskog programa

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Prijevod postojećega studijskog programa na strani jezik

 

Obrasci i popis dokumentacije - prijevod postojećeg studijskog programa