Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zavod je 1963. godine osnovao prof. dr. Borislav Nakić zbog održavanja nastave iz animalne fiziologije i srodnih kolegija, te sa ciljem započinjanja znanstvenih istraživanja iz animalne fiziologije i imunologije. Znanstveni je rad na Zavodu u početku bio usmjeren na područje transplantacijske imunologije. Danas se znanstveno - nastavno i suradničko osoblje Zavoda bavi znanstvenim radom u području biologije imunohematopoietskog sustava, ekotoksikologije, radiobiologije, biološke terapije tumora i metastaza, molekularne dijagnostike nasljednih bolesti domaćih životinja, te ponašanjem životinja. Osim instrumenata potrebnih za nastavu i izvođenje znanstvenog rada, Zavod posjeduje i prostor u kojem se uzgajaju visokosrodni sojevi miševa i štakora.
Manji dio prostora preuređen je za uzgoj i održavanje gmazova i ostalih nižih kralješnjaka.  
 

KONTAKT
Predstojnik Doc. dr. sc. Duje Lisičić
Administrator  Sanja Škalec
Email  sanja.skalec@biol.pmf.hr
Telefon  +385(0)1 4877 747
Fax  +385(0)1 4826 260
Adresa  Rooseveltov 6
 10 000 Zagreb
 Hrvatska