Obavijesti

Objavljena je interaktivna verzija sveučilišnog udžbenika „Stilinović B. i Hrenović J.: Praktikum iz bakteriologije“. Udžbenik je namijenjen za korištenje na iPadu te se može besplatno preuzeti na iTunes book storeu. 

Webmaster BO

Bakteriologija

O nama
Prva predavanja i praktikum iz mikrobiologije na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta započela su u ak. god. 1962/63. Kolegij pod nazivom "Mikrobiologija za biologe" osnovali su i uveli u nastavni plan pok. prof. dr. sc. Zlatko Pavletić i prof. dr. sc. Božidar Stilinović u mirovini.

Radna grupa
Prof. dr. sc. Jasna Hrenović
Dr .sc. Tomislav Ivanković
Renata Horvat, tehnički suradnik

Danas djelatnici laboratorija za bakteriologiju obavljaju nastavu iz bakteriologije i znanstveno-istraživački rad na području primijenjene bakteriologije. Područje znanstvenog rada djelatnika laboratorija su: fiziološke grupe bakterija, bakterije u vodi i sedimentima površinskih voda, biološko pročišćavanje otpadnih voda, međuodnos bakterija i mineralnih nosača.

Znanstveni projekti
2010. - 2012. Hrvatsko-srpski bilateralni projekt „Dual function of the natural clinoptilolite in waste water treatment: antibacterial activity and the support for biosorption”, MZOŠ, voditelj prof.dr.sc. Jasna Hrenović.
2007. - 2012. Znanstveno-istraživački projekt br. 119-1191155-1203 „Međuodnos mineralnih nosača i fosfat-uklanjajućih bakterija u otpadnim vodama“, MZOŠ, voditelj prof.dr.sc. Jasna Hrenović.
2007. - 2009. Sufinanciranje znanstveno-istraživačkog projekata MZOŠ iz područja upravljanja vodama, Hrvatske vode, voditelj prof.dr.sc. Jasna Hrenović.
2006. - 2007. Znanstveno-istraživački projekt br. 119-0119162 “Termofilne bakterije u staništima NP Plitvička jezera”, MZOŠ, prof.dr.sc Božidar Stilinović.
2002. - 2006. Složeno tehnologijski istraživačko-razvojni projekt u okviru programa TEST br. STIRP-22/2002 „Implementacija biljnih uređaja u Hrvatskoj“, MZOŠ, prof.dr.sc Božidar Stilinović.

Članstva u znanstvenim organizacijama 
 
Podizanje znanstvenog pomlatka

VODITELJSTVO ZAVRŠNIH SEMINARSKIH RADOVA:
1. Voditelj seminarskog rada Jasminka Ilić (2009): Patogenost bakterija iz roda Staphylococcus.
2. Voditelj seminarskog rada Dean Karaica(2009): Mehanizmi rezistencije na antibiotike u roda Pseudomonas.
3. Voditelj seminarskog rada Jure Miočić-Stošić (2009): Bakterije roda Pseudomonas kao uzročnici bolesti u riba.
4. Voditelj seminarskog rada Lucija Nuskern (2010): Bakteriološka razgradnja plastike.
5. Voditelj seminarskog rada Andreja Colnar (2010): Uloga fosfat-uklanjajućih bakterija u biološkom pročišćavanju otpadnih voda.
6. Voditelj seminarskog rada Ante Bunoza (2011): Bakterije kao biološko oružje.
7. Voditelj seminarskog rada Svjetlana Dekić (2011): Antibakterijsko djelovanje fulerena.
8. Voditelj seminarskog rada Damir Lisjak (2011): Koliformne bakterije i njihova patogenost.
9. Voditelj seminarskog rada Zvonimir Šamija (2012): Bakterije kao indikatori kvalitete vode.
10. Voditelj seminarskog rada Tajana Majić (2012): Molekularne metode u klasifikaciji bakterija.
11. Voditelj seminarskog rada Barbara Skender (2012):Mehanizmi rezistencije na antibiotike u bakterije Acinetobacter baumannii.
 
VODITELJSTVO DIPLOMSKIH RADOVA:
1. Pomoćni voditelj (voditelj prof.dr.sc. Božidar Stilinović) diplomskog rada Ramona Topić (2002): Uklanjanje fosfora iz otpadnih voda pomoću bakterije Acinetobacter calcoaceticus (Beijerinck 1911) Baumann i sur. 1968.
2. Pomoćni voditelj (voditelj prof.dr.sc. Božidar Stilinović) diplomskog rada Branka Đuričić (2006): Utjecaj pH na bakteriju Acinetobacter calcoaceticus (Beijerinck 1911) Baumann i sur. 1968.
3.Voditelj diplomskog rada Žarko Jaković (2007): Komercijalni minerali kao nosači fosfat-akumulirajućih bakterija.
4.      Voditelj diplomskog rada Igor Savinc (2007): Učinak različitih izvora dušika na razvoj bakterije Acinetobacter junii.
5. Suvoditelj diplomskog rada Ivana Čeko (2008): Metil-transferaza Sgm: optimiranje ekspresije u različitim sojevima bakterije Escherichia coli.                   
6. Voditelj diplomskog rada Senka Šimunović (2009): Selektivnost komercijalnih krutih medija za izolaciju ukupnih koliformnih bakterija iz površinskih voda.
7. Voditelj diplomskog rada Vladimir Ramljak (2009): Uzgojne značajke proteolitičkih sulfid-producirajućih bakterija na novom tipu hranjive podloge.
8. Voditelj diplomskog rada Vlatka Brajak (2009): Toksičnost komercijalnih surfaktanata na kvasac Saccharomyces cerevisiae.
9. Voditelj diplomskog rada Nikolina Begović (2009): Učinak magnezijevih iona na metabolizam fosfat uklanjajuće bakterije Acinetobacter junii.
10. Voditelj diplomskog rada Danijela Krajina (2009): Učinak kalijevih i kalcijevih iona na metabolizam fosfat uklanjajuće bakterije Acinetobacter junii.
11. Voditelj diplomskog rada Olja Ulični (2009): Priprema biočestica imobilizacijom bakterije Acinetobacter junii na zeolitni tuf.
12. Voditelj diplomskog rada Andrea Cetto (2009): Uklanjanje fosfata iz otpadne vode biočesticama.
13. Voditelj diplomskog rada Marina Marot (2009): Veličina  čestica  minerala  kao  čimbenik  imobilizacije  bakterija.  
14. Voditelj diplomskog rada Kristina Petljak (2009): Utjecaj ekspanzije vulkanskog stakla na imobilizaciju bakterija.  
15. Voditelj diplomskog rada Ivana Vešligaj (2009): Koncentracija ukupnih koliforma u površinskim vodama na području grada Zagreba.
16. Voditelj diplomskog rada Juraj Boljat (2010): Imobilizacija bakterije Acinetobacter junii na glaukonit i seladonit.
17. Voditelj diplomskog rada Ivana Rod (2010): Imobilizacija bakterije Acinetobacter junii na sepiolit.
18. Voditelj diplomskog rada Angelina Adamović (2010): Preživljavanje bakterija Escherichia coli i Acinetobacter junii pri različitim koncentracijama natrijevog klorida.
19. Suvoditelj diplomskog rada Sanja Mohila (2011): Zastupljenost serotipova bakterije Streptococcus pneumoniae među sojevima rezistentnim na makrolide.
20. Voditelj diplomskog rada Ana Gomaz (2011):   Antibakterijski učinak eteričnih ulja u „prirodnim parfemima“.
21. Voditelj diplomskog rada Dalija Capan (2011): Mikrobiološka analiza vode Toplica Sveti Martin.
22. Voditelj diplomskog rada Ladislav Mandarić (2011):    Analiza rada centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba.
23. Voditelj diplomskog rada Martina Kurečić (2011): Upotreba Izosana-G u postizanju zdravstvene ispravnosti vode za piće.       
24. Voditelj diplomskog rada Tihana Arapović (2011): „Terra rossa“ kao nosač bakterije Acinetobacter junii.
25. Voditelj diplomskog rada Olja Ulični (2011): Priprema biočestica imobilizacijom bakterije Acinetobacter junii na zeolitni tuf.
26. Voditelj diplomskog rada Maja Kuzmanović (2011): Geokemijske i bakteriološke karakteristike vode i vodotočnih sedimenata Gradne u Samoboru.
27. Voditelj diplomskog rada Sandra Giro (2012): Uklanjanje fosfata iz otpadne vode fosfat-akumulirajućim bakterijama i crvenicom.
28. Voditelj diplomskog rada Marica Pirija (2012): Utjecaj sadržaja željeza u zemlji crvenici na metabolizam fosfat – akumulirajućih bakterija.
29. Voditelj diplomskog rada Tea Škrtić (2012): Antibakterijsko djelovanje nanočestica metalnih oksida deponiranih na klinoptilolitu.
30. Suvoditelj diplomskog rada Ines Bistričić (2012): Geokemijski i bakteriološki utjecaj odlagališta komunalnog otpada „Duplja“ Novi Vinodolski na okoliš.
31. Voditelj diplomskog rada Lucija Nuskern (2012): Uklanjanje fosfata i teških metala iz otpadnih voda pomoću bakterija Acinetobacter junii i Pseudomonas aeruginosa imobiliziranih na prirodni zeolitni tuf.
    
VODITELJSTVO MAGISTARSKIH RADOVA:
1. Voditelj magistarskog rada Irena Kosec (2009): Utjecaj temperature na učinkovitost rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Varaždina.
2. Voditelj magistarskog rada Miroslav Horvatiček (2009): Optimizacija  testa  toksičnosti  na  kvascu  Saccharomyces  cerevisiae.  
3. Voditelj magistarskog rada Etica Markuš (2010): Tehnologije pročišćavanja zauljene otpadne vode u metaloprerađivačkoj industriji.
4. Voditelj magistarskog rada Barbara Sanja Hrenar (2010): Najčešći uzročnici bakterijskih konjunktivitisa u pasa.
5. Voditelj magistarskog rada Ivana Huljev (2010): Utjecaj otpadnih voda grada Karlovca na kakvoću vode rijeka Kupe, Mrežnice i Korane.
6. Voditelj magistarskog rada Merica Kovačić (2010): Kvaliteta podzemnih voda u aluviju rijeke Save na području Zagreba.
 
VODITELJSTVO DOKTORSKIH DISERTACIJA:
1. Voditelj doktorske disertacije Ivana Gudelj (2010): Biorazgradnja azo boja pomoću odabranih mješovitih mikrobnih kultura.
2. Voditelj doktorske disertacije Svjetlana Bobanović Ćolić (2011): Ekologija pikoplanktona u estuariju rijeke Omble.
3. Voditelj doktorske disertacije Barbara Sanja Hrenar (2011): Utjecaj lokalnog anestetika Novesine na vijabilnost bakterija uzročnika bakterijskih konjuktivitisa u pasa.
4.Voditelj doktorske disertacije Tomislav Ivanković (2012): Alumosilikatni materijali kao nosači fosfat-uklanjajućih bakterija u obradi otpadnih voda.