PMF Naslovnica


Broj posjeta:
16534131

 

 


Studenti s invaliditetom imaju pravo na prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita. Kako bi ostvarili svoja prava trebaju ishoditi Preporuku za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu koja vrijedi do završetka studija. Zahtjeve mogu podnijeti studenti koji imaju oštećenje senzoričkih funkcija (vid, sluh); specifične teškoće u učenju, oštećenje jezičnih, glasovnih i govornih funkcija; oštećenje živčano-mišićno-koštanih funkcija i funkcija povezanih s pokretom; oštećenje organa i organskih sustava (uključuje sve organske sustave); kronične bolesti; poremećaje u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja; višestruka oštećenja.

Studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta koji su ishodili Preporuku u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu trebaju se javiti na početku akademske godine koordinatorici za studente s invaliditetom doc.dr.sc. Ingi Marijanović na adresu ingam@biol.pmf.hr kako bi ostvarili svoja prava.

Autor: Inga Marijanović
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji na odsjecima

Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu