PMF Naslovnica


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

2.       u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

3.       u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

4.       u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

5.       u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na određeno vrijeme od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

6.       u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

7.       u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

Za točku 1. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije, diplomski studij eksperimentalne biologije ili integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije, diplomski studije znanosti o okolišu ili diplomski studij ekologije i zaštite prirode.

Dodatni uvjet za točku 1.: poznavanje metoda molekularne biologije i bioinformatike.

 

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij molekularne ili eksperimentalne biologije.

Dodatni uvjet za točku 2.: poželjno iskustvo u radu s računalnim programima za molekularnu filogenetičku analizu, poznavanje metoda izolacije genomske DNA, te primjena metode lančane reakcije polimerazom.

 

Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije.

 

Za točku 4. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij eksperimentalne biologije.

Dodatni uvjet za točku 4.: poželjno iskustvo rada u području ekologije životinja.

 

Za točku 5. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij eksperimentalne biologije, ekologije i zaštite prirode ili znanosti o okolišu.

Dodatni uvjet za točku 5.: iskustvo u mikroskopijskim tehnikama i taksonomiji protista.

 

Za točku 6. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij ekologije i zaštie prirode.

Dodatni uvjet za točku 6.: iskustvo u terenskim istraživanjima kralješnjaka, sudjelovanje u projektima zaštite prirode.

 

Za točku 7. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike, smjer mag. fizike/dipl. ing. fizike. Minimalan prosjek ocjena 4.0.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Za sve točke natječaja strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatu natječajnog postupka.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

21.
Studeni
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 304/III
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
23.
Studeni
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Studeni
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

21.
Studeni
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 304/III
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
23.
Studeni
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Studeni
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu