PMF Naslovnica


Broj posjeta:
16503954

 

 


Erasmus+ natječaj za mobilnost...

Obaviještavamo Vas da je objavljen Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak za akademsku godinu 2019./2020.


Rok za prijavu: 14. veljače, 2019. (12:00 sati, online i papirnato).


Natječaj i detalnije upute za prijavu možete naći na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/.

Informativna tribina će se održati u srijedu, 30. siječnja 2019. godine u 14:00 sati u velikoj predavaonici A1, Horvatovac 102A.

 

POZIV za studente 2019-2020

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu