Arhiva Vijeća PMF-a

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Arhiva Vijeća PMF-a

Zapisnici sjednica Vijeća održanih u akad. god. 2013./2014.

 

I. sjednica

24. listopada 2013.

(zapisnik)
II. sjednica

28. studeni 2013.

(zapisnik)
III. sjednica

19. prosinca 2013.

(zapisnik)
IV. sjednica

30. siječnja 2014.

(zapisnik)
V. sjednica

27. veljače 2014.

 
VI. sjednica

27. ožujka 2014.

 
VII. sjednica

24. travnja 2014.

 
VIII. sjednica

29. svibnja 2014.

 
IX. sjednica

26. lipnja 2014.

 
X. sjednica

17. srpnja 2014.

 
XI. sjednica

25. rujna 2014.

 

 

Zapisnici sjednica Vijeća održanih u akad. god. 2012./2013.

 

I. sjednica 25. listopada 2012. (zapisnik)
II. sjednica 22. studeni 2012. (zapisnik)
III. sjednica 20. prosinca 2012. (zapisnik)
IV. sjednica 24. siječnja 2013. (zapisnik)
V. sjednica 28. veljače 2013. (zapisnik)
VI. sjednica 28. ožujka 2013. (zapisnik)
VII. sjednica 25. travnja 2013. (zapisnik)
VIII. sjednica 23. svibnja 2013. (zapisnik)
IX. sjednica 20. lipnja 2013. (zapisnik)
X. sjednica 11. srpnja 2013. (zapisnik)
XI. sjednica 26. rujna 2013. (zapisnik)

 

 

Zapisnici sjednica Vijeća održanih u akad. god. 2011./2012.

 

I. sjednica 27. listopada 2011. (zapisnik)
II. sjednica 24. studeni 2011. (zapisnik)
III. sjednica 22. prosinca 2011. (zapisnik)
IV.sjednica 26. siječnja 2012. (zapisnik)
V. sjednica 23. veljače 2012. (zapisnik)
VI. sjednica 29. ožujka 2012. (zapisnik)
VII. sjednica 26. travnja 2012. (zapisnik)
VIII. sjednica 24. svibnja 2012. (zapisnik)
IX. sjednica 21. lipnja 2012. (zapisnik)
X. sjednica 12. srpnja 2012. (zapisnik)
XI. sjednica 27. rujna 2012. (zapisnik)

 

Zapisnici sjednica Vijeća održanih u akad. god. 2010./2011.

 

I. sjednica 28. listopada 2010. (zapisnik)
II. sjednica 25. studeni 2010. (zapisnik)
III. sjednica 16. prosinca 2010. (zapisnik)
IV.sjednica 27. siječnja 2011. (zapisnik)
V. sjednica 24. veljače 2011. (zapisnik)
VI. sjednica 24. ožujka 2011. (zapisnik)
VII. sjednica 28. travnja 2011. (zapisnik)
VIII. sjednica 26. svibnja 2011. (zapisnik)
izvanredna sjednica 13. lipnja 2011. (zapisnik)
IX. sjednica 30. lipnja 2011. (zapisnik)
X. sjednica 14. srpnja 2011. (zapisnik)
XI. sjednica 29. rujna 2011. (zapisnik)