Izmijenjeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija

Izmijenjeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija, smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biologija stanice (171096)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
- 75
(30P+45PK)
1 INFO
5.0 Fizika 1 (171101)
Paar, D.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Matematika 1 (171100)
Hanzer, M.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Opća kemija (171098)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Opća zoologija (171097)
Klobučar, G.; Maguire, I.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 1 (171099)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(45PK)
1 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (171102)
Ljubin Golub, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 2 (171109)
Paar, D.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Genetika (171103)
Pavlica, M.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Matematika 2 (171108)
Hanzer, M.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Morfologija i anatomija biljaka (171105)
Mitić, B.; Rusak, G.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Opća kemija (171106)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Osnove histologije i embriologije (171104)
Gračan, R.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 2 (171107)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(45PK)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Alge i gljive (183951)
Plenković-Moraj, A.; Žutinić, P.
- 60
(30P+30PK)
3 INFO
4.0 Analitička kemija 1 (183952)
Jednačak, T.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Fizikalna kemija 1 (183954)
Požar, J.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
5.0 Organska kemija 1 (183955)
Biljan, I.
- 60
(45P+15S)
3 INFO
3.0 Osnovni praktikum analitičke kemije (183953)
Jednačak, T.
- 45
(45PK)
3 INFO
5.0 Pedagogija (183956)
Bilić, V.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava 1
=> IPDBiK - Izborni predmeti nastava, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Argumentacija i javni govor (183963)
Kišiček, G.; Pletikos Olof, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Govorno i pismeno izražavanje nastavnika (47321)
Kišiček, G.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
3.0 Izvannastavne aktivnosti u biologiji (75090)
Sirovina, D.
- 45
(15P+30S)
3 INFO
4.0 Uvod u ljudsku spolnost (170112)
Štulhofer, A.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Analitička kemija 2 (183959)
Galić, N.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
7.0 Fizikalna kemija 2 (183960)
Begović, T.
- 90
(60P+30S)
4 INFO
5.0 Organska kemija 2 (183962)
Petrović Peroković, V.
- 60
(45P+15S)
4 INFO
5.0 Osnove evolucije (183957)
Kovačević, G.
- 60
(30P+15PK+15S)
4 INFO
4.0 Osnove mikrobiologije (183958)
Ćurković Perica, M.; Šeruga Musić, M.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
2.0 Osnovni praktikum fizikalne kemije (183961)
Begović, T.
- 30
(30PK)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava 2
=> IPDBiK - Izborni predmeti nastava, 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekologija ptica u nastavi biologije (83842) *
Dolenec, Z.
- 45
(15P+15PK+15S)
4 INFO
4.0 Komunikacija u nastavi (63749) *
Pletikos Olof, E.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Prva pomoć (47318)
TONKOVIĆ, D.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
4.0 Retorika i kultura govora nastavnika (47320)
Šego, J.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
4.0 Učenje s razumijevanjem uz umrežavanje biološkog znanja (204806)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganska kemija 1 (196121)
Soldin, Ž.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Beskralješnjaci (196120)
Matoničkin Kepčija, R.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
5.0 Biokemija 1 (196122)
Rokov Plavec, J.
- 60
(45P+15S)
5 INFO
5.0 Didaktika (196125)
Tot, D.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
6.0 Osnove ekologije (196119)
Essert, S.; Ternjej, I.
- 75
(45P+30PK)
5 INFO
2.0 Osnovni praktikum biokemije (196123)
Močibob, M.
- 30
(30PK)
5 INFO
3.0 Osnovni praktikum organske kemije (196124)
Biljan, I.
- 45
(45PK)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganska kemija 2 (196130)
Rubčić, M.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Biokemija 2 (196131)
Rokov Plavec, J.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Filogenija i sistematika bilja (196129)
Liber, Z.
- 60
(30P+30PK)
6 INFO
4.0 Kralješnjaci (196126)
Mustafić, P.
- 60
(30P+30PK)
6 INFO
3.0 Molekularna biologija i biotehnologija (196128)
Ivančić Baće, I.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Osnovni praktikum anorganske kemije (196132)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 45
(45PK)
6 INFO
3.0 Temelji anatomije čovjeka (196127)
Jalšovec, D.
- 30
(15P+15PK)
6 INFO
4.0 Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista i invertebrata (196133)
Plenković-Moraj, A.; Matoničkin Kepčija, R.
- 120
(120T)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti biologija 1
=> IPDBiK - Izborni predmeti biologija, 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Evolucija hominida (196135)
Kovačević, G.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Iskustveno učenje u nastavi mikrobiologije (196137)
Černi, S.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Istraživački zadaci u nastavi biologije (196136)
Miliša, M.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Vegetacija Hrvatske (196134)
Essert, S.
- 30
(30P)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biologija stanice (171096)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
- 75
(30P+45PK)
1 INFO
5.0 Fizika 1 (171101)
Paar, D.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Matematika 1 (171100)
Hanzer, M.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Opća kemija (171098)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Opća zoologija (171097)
Klobučar, G.; Maguire, I.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 1 (171099)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(45PK)
1 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (171102)
Ljubin Golub, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 2 (171109)
Paar, D.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Genetika (171103)
Pavlica, M.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Matematika 2 (171108)
Hanzer, M.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Morfologija i anatomija biljaka (171105)
Mitić, B.; Rusak, G.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Opća kemija (171106)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Osnove histologije i embriologije (171104)
Gračan, R.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 2 (171107)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(45PK)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Alge i gljive (183951)
Plenković-Moraj, A.; Žutinić, P.
- 60
(30P+30PK)
3 INFO
4.0 Analitička kemija 1 (183952)
Jednačak, T.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Fizikalna kemija 1 (183954)
Požar, J.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
5.0 Organska kemija 1 (183955)
Biljan, I.
- 60
(45P+15S)
3 INFO
3.0 Osnovni praktikum analitičke kemije (183953)
Jednačak, T.
- 45
(45PK)
3 INFO
5.0 Pedagogija (183956)
Bilić, V.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava 1
=> IPDBiK - Izborni predmeti nastava, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Argumentacija i javni govor (183963)
Kišiček, G.; Pletikos Olof, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Govorno i pismeno izražavanje nastavnika (47321)
Kišiček, G.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
3.0 Izvannastavne aktivnosti u biologiji (75090)
Sirovina, D.
- 45
(15P+30S)
3 INFO
4.0 Uvod u ljudsku spolnost (170112)
Štulhofer, A.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Analitička kemija 2 (183959)
Galić, N.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
7.0 Fizikalna kemija 2 (183960)
Begović, T.
- 90
(60P+30S)
4 INFO
5.0 Organska kemija 2 (183962)
Petrović Peroković, V.
- 60
(45P+15S)
4 INFO
5.0 Osnove evolucije (183957)
Kovačević, G.
- 60
(30P+15PK+15S)
4 INFO
4.0 Osnove mikrobiologije (183958)
Ćurković Perica, M.; Šeruga Musić, M.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
2.0 Osnovni praktikum fizikalne kemije (183961)
Begović, T.
- 30
(30PK)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava 2
=> IPDBiK - Izborni predmeti nastava, 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekologija ptica u nastavi biologije (83842) *
Dolenec, Z.
- 45
(15P+15PK+15S)
4 INFO
4.0 Komunikacija u nastavi (63749) *
Pletikos Olof, E.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Prva pomoć (47318)
TONKOVIĆ, D.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
4.0 Retorika i kultura govora nastavnika (47320)
Šego, J.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
4.0 Učenje s razumijevanjem uz umrežavanje biološkog znanja (204806)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganska kemija 1 (196121)
Soldin, Ž.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Beskralješnjaci (196120)
Matoničkin Kepčija, R.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
5.0 Biokemija 1 (196122)
Rokov Plavec, J.
- 60
(45P+15S)
5 INFO
5.0 Didaktika (196125)
Tot, D.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
6.0 Osnove ekologije (196119)
Essert, S.; Ternjej, I.
- 75
(45P+30PK)
5 INFO
2.0 Osnovni praktikum biokemije (196123)
Močibob, M.
- 30
(30PK)
5 INFO
3.0 Osnovni praktikum organske kemije (196124)
Biljan, I.
- 45
(45PK)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganska kemija 2 (196130)
Rubčić, M.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Biokemija 2 (196131)
Rokov Plavec, J.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Filogenija i sistematika bilja (196129)
Liber, Z.
- 60
(30P+30PK)
6 INFO
4.0 Kralješnjaci (196126)
Mustafić, P.
- 60
(30P+30PK)
6 INFO
3.0 Molekularna biologija i biotehnologija (196128)
Ivančić Baće, I.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Osnovni praktikum anorganske kemije (196132)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 45
(45PK)
6 INFO
3.0 Temelji anatomije čovjeka (196127)
Jalšovec, D.
- 30
(15P+15PK)
6 INFO
4.0 Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista i invertebrata (196133)
Plenković-Moraj, A.; Matoničkin Kepčija, R.
- 120
(120T)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti biologija 1
=> IPDBiK - Izborni predmeti biologija, 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Evolucija hominida (196135)
Kovačević, G.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Iskustveno učenje u nastavi mikrobiologije (196137)
Černi, S.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Istraživački zadaci u nastavi biologije (196136)
Miliša, M.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Vegetacija Hrvatske (196134)
Essert, S.
- 30
(30P)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj