Opcije pristupačnosti Pristupačnost
NOVI Integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije
Biologija i kemija; smjer: nastavnički
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biologija stanice (171096)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
0,0,0
75
(30P+45PK )
1 INFO
5.0 Fizika 1 (171101)
Paar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
4.0 Matematika 1 (171100)
Hanzer, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Opća kemija (171098)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Opća zoologija (171097)
Klobučar, G.; Maguire, I.
0,0,0
60
(30P+30PK )
1 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 1 (171099)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
45
(45PK )
1 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (171102)
Ljubin Golub, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 2 (171109)
Paar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Genetika (171103)
Pavlica, M.
0,0,0
60
(30P+30PK )
2 INFO
5.0 Matematika 2 (171108)
Hanzer, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
4.0 Morfologija i anatomija biljaka (171105)
Mitić, B.; Rusak, G.
0,0,0
60
(30P+30PK )
2 INFO
4.0 Opća kemija (171106)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
4.0 Osnove histologije i embriologije (171104)
Gračan, R.
0,0,0
60
(30P+30PK )
2 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 2 (171107)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
45
(45PK )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biologija stanice (171096)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
0,0,0
75
(30P+45PK )
1 INFO
5.0 Fizika 1 (171101)
Paar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
4.0 Matematika 1 (171100)
Hanzer, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Opća kemija (171098)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Opća zoologija (171097)
Klobučar, G.; Maguire, I.
0,0,0
60
(30P+30PK )
1 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 1 (171099)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
45
(45PK )
1 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (171102)
Ljubin Golub, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 2 (171109)
Paar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Genetika (171103)
Pavlica, M.
0,0,0
60
(30P+30PK )
2 INFO
5.0 Matematika 2 (171108)
Hanzer, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
4.0 Morfologija i anatomija biljaka (171105)
Mitić, B.; Rusak, G.
0,0,0
60
(30P+30PK )
2 INFO
4.0 Opća kemija (171106)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
4.0 Osnove histologije i embriologije (171104)
Gračan, R.
0,0,0
60
(30P+30PK )
2 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 2 (171107)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
45
(45PK )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj