Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Preddiplomski i integrirani studij


Upis putem državne mature

Upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKOG i INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2019. / 2020.
 
NATJEČAJ
UPISNE KVOTE

Upisi uz državnu maturu na preddiplomske studijske programe Biološkog odsjeka (preddiplomski sveučilišni studij Biologija, preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija i preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija, smjer: nastavnički za akademsku godinu 2019./2020. provodit će se na Biološkom odsjeku u ljetnom roku 16. i 17. srpnja 2019.

 

Pristupnici trebaju doći u Ured za studente (prizemlje lijevo), Rooseveltov trg 6, Zagreb prema sljedećem rasporedu:

utorak, 16. srpnja 2019. godine od  10.00 do 14.00 sati:

  • preddiplomski studij  Znanosti o okolišu
  • preddiplomski studij Molekularna biologija

srijeda, 17. srpnja 2019. godine od 10.00 do 14.00 sati:    

  • integrirani preddiplomski i diplomski studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički 
  • preddiplomski studij Biologija 

Na upis je potrebno doći u propisanom roku. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis  gube ga ako se ne upišu u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti (npr. zastoj u prometu) pristupnik obavezno treba nazvati Ured za studente (01 4877 737).  

Za upis je potrebno donijeti: 

1. POTVRDU O UPLATI TROŠKOVA UPISA 
Podatci za uplatu:
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102A, 10 000 Zagreb
IBAN primatelja: HR5823600001101522208 
Iznos: 350,00 kn 
Model: HR00 i poziv na broj primatelja: 604070-106-O I B 
Opis plaćanja: upis u prvu godinu studija (Biološki odsjek)


2.SVJEDODŽBU O MATURI (mora biti IZVORNIK, predaje se u rujnu prilikom preuzimanja  studentske iskaznice)
3. RODNI LIST (moguće donijeti i ovjerenu presliku ili rodni list iz sustava e-građani)
4. DOMOVNICU  (moguće donijeti i ovjerenu presliku ili domovnicu iz sustava e-građani)
5. DVIJE FOTOGRAFIJE (format 3x3,5 cm)
6. POTVRDU O PREBIVALIŠTU ili PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE
7. UPISNI BROJ (broj kojeg je kandidat dobio u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU) – na uvid.
8. ISPISNICU (ukoliko je student već studirao)
9. Strani državljani i studenti iz EU prilažu: 
•    presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika
•    O I B (http://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Stranice/DodjeljivanjeOIBa.aspx)

Pristupnici su dužni doći na upis osobno. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Informacije o terminima podizanja STUDENTSKE ISKAZNICE I UPISNIH MATERIJALA bit će objavljene na web-stranicama odsjeka tijekom rujna.
 

PRISTUPNICI  KOJI SU VEĆ STUDIRALI

Pristupnici koji su već studirali plaćaju 1. godinu studija punu školarinu, koja iznosi 8.400,00 kn.
 
Školarinu je moguće platiti na tri rate (3 x 2.800,00 kn).
 
Uplatnicu s plaćenom 1. ratom školarine potrebno je donijeti na upis!
 
Podatci za uplatu:
 
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208

 
Poziv na broj odobrenja

OPIS

POZIV NA BROJ

Školarina - preddiplomski studij

 503621-106-OIB

Školarina - integrirani studij

 503627-106-OIB

Međunarodna natjecanja i ostala postignuća

Podatke o državnim natjecanjima u NISpVU za učenike unose Agencija za odgoj i obrazovanje te Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Središnji prijavni ured u NISpVU unosi sljedeća međunarodna natjecanja:

a) Međunarodna olimpijada:

iz prirodoslovlja: EUSO -   European Science Olympiad

                            IJSO - International Junior Science Olympiad

iz biologije: IBO - International Biology Olympiad

iz informatike: IOI - International Olympiad in Informatics; CEOI - Central European Olympiad in Informatics

iz kemije: IChO - International Chemistry Olympiad

iz fizike: IPhO - International Physics Olympiad

iz matematike: MEMO - Middle European Mathematical Olympiad; MEMO ekipno -Middle European Mathematical Olympiad; IMO - International Mathematical Olympiad

b) Međunarodno natjecanje:

iz prirodoslovlja, matematike i informatike: ICYS - International Conference of Young Scientists

iz fizike: IYPT- International Young Physicists' Tournament

Potvrde o rezultatima ostalih međunarodnih natjecanja i drugih dodatnih učeničkih postignuća (prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja) pristupnici su dužni dostaviti u Ured za studente Biološkog odsjeka (Rooseveltov trg 6, 10 000 Zagreb) do 4. srpnja 2019. godine. Status sportaša dokazuje se potvrdom HOO-a. Kao dokaz o poznavanju trećeg stranog jezika potrebno je priložiti međunarodno priznati certifikat, svjedodžbu ako je treći strani jezik učen u školi ili potvrdu Filozofskog fakulteta o poznavanju trećeg stranog jezika. Potvrde možete dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Biološki odsjek, PMF
Ured za studente (referada)
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb

Uz sve potvrde potrebno je dostaviti i ispunjeni obrazac. Šalju se kopije potvrda, pri čemu se ovjerene kopije mogu poslati samo za jedan studijski program. Ukoliko je potrebno iste potvrde slati na više studijskih programa PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, tamo gdje se šalju neovjerene kopije, u obrascu o poslanim prilozima treba navesti odsjek/odjel te studijski program na koji su poslane ovjerene kopije.

Prilikom upisa na Biološki odsjek, originali dokumenata moraju se dati na uvid, inače se neće priznati dodatni bodovi stečeni tim dokumentima.