Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upis u ljetni semestar akademske godine 2019./2020.

Upisi će se održati u terminu od 17. - 06. 03. 2020.

PRIJE UPISA POTREBNO JE:

 • vratiti sve knjige u knjižnice PMF-a 
 • podmiriti financijske obveze (drugu ratu školarine za 2019./2020. ), uplata se predaje na Urudžbeni zapisnik

POSTUPAK UPISA:

 • upisati putem studomata obvezne i izborne predmete - maksimalno 35 ECTS bodova 
 • za upis izbornog predmeta iz drugog studijskog programa Biološkog odsjeka treba se ispuniti Obrazac za upis izbornog predmeta s drugog smjera
 • za upis izbornog predmeta iz studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu treba se ispuniti Obrazac za horizontalnu mobilnost (obavezno ispuniti točke 1 - 3)
 • upis kolegija Laboratorijska stručna praksa nije moguć putem studomata već je potrebno predati u referadu ispunjeni dostupan je na poveznici: http://www.pmf.unizg.hr/biol/obavijesti/uplate/laboratorijska_strucna_praksa
 • studenti koji su mijenjali podatke trebaju ispuniti Obrazac za nadopunu podataka u ISVU: https://www.pmf.unizg.hr/biol/formulari
 • studenti osobno u Ured za studente predaju obrasce ukoliko ih imaju 
 • studenti koji su obvezne i izborne kolegije upisali putem studomata ne trebaju potvrđivati svoj upis dolaskom u referadu
 • studenti prve godine Znanosti o okolišu trebaju doći u referadu radi upisa izbornih kolegija

Ako student treći put upisuje neki kolegij, prije upisa ljetnog semestar mora pisati molbu, te se nakon odobrene molbe upisuju putem studomata. 

NAPOMENE:
Svi studenti koji ponovo upisuju kolegij (npr. zbog nepolaganja) obvezni su se prema članku 25. stavku 5. Pravilnika o preddiplomski i diplomskim studijima PMF-a javiti predmetnom nastavniku koji će im reći koje su njihove obveze prema kolegiju.

Molbe studenata Biološkog odsjeka vezane za upise (npr. mirovanje studentskih obveza, upis više od 35 ECTS-a po semestru, treći upis kolegija i sl.) mogu se predati najkasnije do ponedjeljka 02.03. 2020. do 14 sati.  

Naknadno predane i nepotpune molbe neće se razmatrati.

PODACI ZA UPLATU 

Upis u zimski semestar akademske godine 2019./2020.

 

Upis u zimski semestar akademske godine 2019./2020. i ovjera prethodno upisane godine provodit će se od 16. do 30. rujna 2019. godine.

PRIJE UPISA POTREBNO JE:

 • prikupiti sve potpise za prethodnu akademsku godinu (u slučaju neispunjenja nastavnih obveza nastavnik u indeks u rubriku za upis ocjene upisuje "Ponovo upisati" i stavlja svoj potpis pored)
 • provjeriti na studomatu jesu li svi položeni ispiti evidentirani u ISVU sustavu i u slučaju neevidentirane ocjene kontaktirati predmetnog nastavnika 

UPIS SE NE SMIJE OBAVITI DOK NE BUDU UPISANE SVE OCJENE

 • vratiti sve knjige u knjižnice PMF-a (obvezan žig da su knjige vraćene ili potvrda)
 • studenti prve godine moraju imati obavljen sistematski pregled
 • uplatiti iznos od 130,00 kn za troškove upisa na IBAN: HR5823600001101522208; model: 00; poziv na broj odobrenja: 604070-106-OIB STUDENTA
 • podmiriti zadnju ratu školarine iz akad. god. 2018./2019. (bez toga nije moguć upis u sljedeću akad. godinu) uplata se predaje na Urudžbeni zapisnik

POSTUPAK UPISA:

 • upisati putem studomata obvezne i izborne predmete - maksimalno 35 ECTS bodova 
 • za upis izbornog predmeta iz drugog studijskog programa Biološkog odsjeka treba se ispuniti Obrazac za upis izbornog predmeta s drugog smjera
 • za upis izbornog predmeta iz studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu treba se ispuniti Obrazac za horizontalnu mobilnost (obavezno ispuniti točke 1 - 3)
 • uplatnica za 1. ratu školarine za akad. god. 2019./2020. predaje se na Urudžbeni zapisnik prije dolaska u Ured za studente
 • studenti osobno u Ured za studente predaju: indeks i uplatu za troškove upisa, te ostale obrasce ukoliko ih imaju (u slučaju opravdane spriječenosti, studenta može upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika)

Za upis tzv. Apsolventskog semestra (bez plaćanja školarine) uz sve gore navedeno potrebno je:
 • u ISVU sustavu izabrati plaćanje školarine u iznosu od 4.200 kn na jednu ratu
 • napisati molbu za oslobađanje plaćanja školarine (bez uplate)

NAPOMENE

Studenti koji upisuju jedan od kolegija treći put ne mogu se upisati putem studomata, već moraju pisati molbu za odobrenje upisa .

Svi studenti koji ponovo upisuju kolegij (npr. zbog nepolaganja) obvezni su se prema članku 25. stavku 5. Pravilnika o preddiplomski i diplomskim studijima PMF-a javiti predmetnom nastavniku koji će im reći koje su njihove obveze prema kolegiju.

Molbe studenata Biološkog odsjeka vezane za upise (npr. mirovanje studentskih obveza, upis više od 35 ECTS-a po semestru, treći upis kolegija i sl.) mogu se predati najkasnije do srijede, 25. rujna 2019. godine do 12 sati.  


Naknadno predane i nepotpune molbe neće se razmatrati.

 

PODACI ZA UPLATE
UPLATITELJ: PREZIME I IME (obavezan podatak)
PRIMATELJ: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U ZAGREBU
HORVATOVAC 102A, 10000 ZAGREB
BROJ RAČUNA PRIMATELJ (IBAN): HR5823600001101522208 
MODEL: 00

OPIS

POZIV NA BROJ

IZNOS (KN)

Školarine - preddiplomski studij

503621-106-OIB

140,00 x ECTS

Školarine - diplomski studij

503624-106-OIB

140,00 x ECTS

Školarine - integrirani studij

503627-106-OIB

140,00 x ECTS

Upisi u akademsku godinu  

604070-106-OIB

130,00

Molbe

604060-106-OIB

100,00

Popis izbornih kolegija s ograničenjem upisa u zimskom semestru 2019. / 2020. (pdf)

Važno !

Nakon obavljenog upisa indeks ostaje pohranjen u dosjeu studenta do diplomiranja jer se prema odluci Dekanice KLASA: 602-04/19-01/1, URBROJ: 251-58-10205-19-269 od 24. travnja 2019. godine indeksi ukidaju kao službena studentska isprava na PMF-u.