Upisi u ljetni semestar akademske godine 2020./2021.

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2020./2021. obavljat će se isključivo putem web portala www.isvu.hr/studomat - studomata u periodu od 15. do 28 veljače 2021. godine.
Molimo studente da prije upisa provjere na studomatu imaju li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta (ljetnog semestra prošle akad. god.).
Upis se ne smije obaviti dok ne budu upisane SVE ocjene.

KONTROLA UPISA - VAŽNO 

Nakon obavljenog upisa student je dužan provjeriti jesu li svi željeni predmeti na upisnom listu. Ukoliko se predmeti ne vide na upisnom listu smatraju se neupisanima i student ih ne može slušati i polagati. O eventualnim nepravilnostima poslati mail na: upisi.referada@biol.pmf.hr

Obavijest studentima koji plaćaju participaciju u troškovima studiranja u ak. god. 2020./2021.
Uplatiti iznos participacije prema podatku koji se nalaze na Studomatu u Pregledu školarina. U jednoj transakciji dozvoljeno je uplatiti samo participaciju, ne i naknadu za molbe. Važno je da poziv na broj bude točan, jer u suprotnom uplata neće moći biti provedena

Podatci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208 

Svrha uplate   Poziv na broj
Participacija u troškovima studija - preddiplomski studij 503621-106-OiB studenta
Participacija u troškovima studija - integrirani studij  503627-106-OiB studenta
Participacija u troškovima studija - diplomski studij

 503624-106-OiB studenta


Uplata će biti vidljiva na Studomatu najranije dva dana nakon provedene transakcije u banci, ukoliko uplata ne bude vidljiva i nakon sedam dana student je dužan poslati e-mail na upisi.referada@biol.pmf.hr s izvodom o plaćanju u privitku kako bismo riješili nastali problem.

Uplatnicu nije potrebno slati na mail ukoliko je transakcija uredno provedena.

NAPOMENE:

Studenti koji svoj upis ne mogu obaviti u potpunosti putem studomata zbog upisa kolegija iz drugih studijskih programa i slično trebaju poslati mail na: upisi.referada@biol.pmf.hr sa svoje e-mail adrese dodijeljene na Biološkom odsjeku  i to u formi: 

Studentima koji imaju molbu (npr. treći upis kolegija) upis je moguć tek nakon što molba bude riješena.
Obavijest o tome dobit će elektorničkom poštom.

Molbe (obrazac dostupan na webu) za ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta (Važno – jedan kolegij – jedna molba + uplata) i molbe za upis više od 35 ECTS bodova u semestru (samo za studente koji udovoljavaju čl. 21. Pravilnika o studiranju) s potvrdom o uplati odgovarajuće naknade dostavljaju se e-mailom na adresu referada@biol.pmf.hr zaključno do petka, 26. veljače 2021. godine do 14:00h.
Molbe predane nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Podaci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta
Opis: ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta  / molba za upis više od 35 ECTS bodova
Iznos: 100,00 kn

Molimo da upis obavite u navedenom roku. Molba za naknadni upis kolegija u ljetnom semestru plaća se 400,00kn

*Svi studenti koji ponovo upisuju predmet (npr. zbog nepolaganja) obvezni su se prema članku 25. stavku 5. Pravilnika o preddiplomski i diplomskim studijima PMF-a javiti predmetnom nastavniku koji će im reći koje su njihove obveze prema predmetu.