Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izabrani članovi Vijeća za genetski...

Novoizabrano Vijeće za genetski modificirane organizme koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog tijela za zaštitu prirode, zaštitu okoliša, znanost, zdravlje, poljoprivredu i šumarstvo, gospodarstvo, na vrijeme od četiri godine izabralo je naše kolege  prof. dr. sc. Damjana Franjevića, i doc. dr. sc. Nenada Malenicu.

Vijeće za genetski modificirane organizme prati stanje i razvoj na području korištenja genetske tehnologije i uporabe GMO-a, prati stručno-znanstvena postignuća i daje mišljenja i poticaje u svezi s uporabom genetske tehnologije i uporabom GMO-a, daje mišljenja u svezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim i tehnološkim, znanstvenim i drugim uvjetima korištenja GMO-a, savjetuje nadležna tijela o pitanjima vezanim za uporabu GMO-a i genetske tehnologije, izvješćuje javnost o stanju i razvoju na području uporabe genetske tehnologije i uporabe GMO-a, te o svojim stajalištima i mišljenjima te na prijedlog nadležnih tijela imenuje na vrijeme od četiri godine Odbor za ograničenu uporabu GMO-a i Odbor za uvođenje GMO-a u okoliš.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti