Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Svečana dodjela Rektorove nagrade za...

U petak 6. srpnja 2018. u 11 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je svečana dodjela Rektorove nagrade. Dobitnice Rektorove nagrade s Biološkog odsjeka za akademsku godinu 2017./2018. su u kategoriji: 

(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora): Tea Huten i Dora Čuljak (mentor:  izv. prof. dr. sc. Jasna Lajtner, dr. sc. Andreja Lucić, komentor Josip Skejo mag. biol. exp.)

(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora): Doris Brkić, Iva Buljan i Sara Debić (mentor: izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević, dr. sc. Lucija Šerić Jelaska, komentor Josip Skejo mag. biol. exp.)

U kategoriji (f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici za organizaciju Trećeg simpozija studenata bioloških usmjerenja - SiSB3  nagrađeni su studenti: Vedran Vuković, Emina Horvat Velić, Stela Jelenić, Ana Bekavac, Frane Miljković, Toni Lijić, Lucija Rajčić, Zuzana Redžović, Leda Ručević, Tea Tompoš, Marino Mitrović-Matić, Ana Tomašić, Jelena Štambuk, Marijana Petrić, Maja Kovačević, Antonija Mamić, Mihaela Mihaljević, Marija Novosel, Višnja Matkovići.

Prigodom svečane podjele nagrada organizirana je i izložba plakata nagrađenih radova dobitnika Rektorove nagrade koja će biti otvorena od 6. do 13. srpnja 2018. na Ekonomskomu fakultetu.

 

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti