Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Projekt ČIGRA: Završila prva terenska...

Odlazak čigri na njihova zimovališta u Africi označio je kraj terenskih aktivnosti koje su ove sezone provodili partneri Interreg Si-Hr projekta ČIGRA. Usprkos visokom ovogodišnjem vodostaju koji je onemogućio gniježđenje na velikoj koloniji Rakitje do sredine lipnja, sezona je naposljetku završila uspješno. Čigre su spremno prihvatile novu platformu za gniježđenje, koja je postavljena na jezeru Siromaja 2 kod Rugvice. Upravo je na toj lokaciji uhvaćeno 17 čigri koje su potom opremljene uređajima za satelitsko praćenje. 
Postavljeni uređaji omogućili su praćenje kretanja i ponašanja čigri kroz čitavu sezonu. Zahvaljujući satelitskim uređajima otkriveno je da su se neke čigre zbog nedostatka "tradicionalnih" gnjezdilišta ove godine iznimno počele gnijezditi na napuštenoj opremi za iskapanje šljunka na jezeru Čiče. Također je ustanovljeno kako se čigre pretežno hrane duž rijeke Save oko Zagreba, i to najčešće kod Hrušćice. Time su potvrdile važnost ovog zaštićenog NATURA područja.  

Osim praćenja kretanja čigri, istraživana je  i njihova brojnost te uspješnost gniježđenja na pojedinim kolonijama. Na platformi na jezeru Siromaja 2 gnijezdilo se 26 parova i uspješno su othranile nešto više od jednog ptića po paru. Na jezeru Čiče pokušalo se gnijezditi 50ak parova, no većina ih nije bilo uspješno zbog nepovoljnih uvjeta koje tamošnje neprirodno okruženje predstavlja. Mnoge od njih zatim su se prebacile na otočić na Rakitju nakon što se on napokon pojavio iznad površine sredinom lipnja. Tamo se u kratkom roku okupilo preko 100 parova koji su uspjeli othraniti nešto manje od jednog ptića po paru. 
Kroz jesen se planira nastavak genetičkih analiza koje se provode na Zavodu za animalnu fiziologiju Biološkog odsjeka PMF-a.  
U tijeku je i čišćenje otoka na Rakitju, odnosno uklanjanje suvišne vegatacije, postavljanje geotekstila i šljunka kako bi se otok učinio što pogodnijim za iduću sezonu gniježđenja. 

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti