Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2017./2018.

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.


Na temelju Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade  pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 
Rok za prijavu na natječaj je petak, 4. svibnja 2018. do 16 sati.
Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/rektorova/ 
Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 4. srpnja 2018. Prigodom svečane dodjele Nagrada bit će organizirana i izložba postera na kojoj će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.
Sažetci svih nagrađenih radova (na hrvatskom i engleskom jeziku) bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta, a cijeli nagrađeni radovi i u zasebnoj sveučilišnoj publikaciji. Dobitnicima će se nadoknaditi do 300 kuna u svrhu pripreme postera i prezentacije nagrađenih radova.

Tekst natječaja (pdf)
Materijali u vezi ovogodišnjeg postupka dodjele Rektorove nagrade u skladu s Pravilnikom o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst) nalaze se u nastavku.
Studenti koji prijavljuju rad za Rektorovu nagradu trebaju u Ured za studente Biološkog odsjeka predati do petka 4. svibnja 2018. godine do 16 sati sljedeće dokumente:

1. OBRAZAC - prijava za dodjelu Rektorove nagrade 2017-18. 

2. IZJAVA - privitak prijavi za Rektorovu nagradu 

3. Uvezana 2 primjerka rada

4. Vlastoručno potpisano obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterija izvrsnosti (isprintano direktno s mrežne stranice Sveučilišta prilikom prijave rada)

5. Rad u elektroničkom obliku (u pdf formatu) na e-adresu: referada@biol.pmf.hr 

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade - pročišćeni tekst (pdf)

Kriteriji za vrednovanje radova (pdf)

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 4. srpnja 2018. Prigodom svečane dodjele Nagrade bit će organizirana i izložba postera na kojoj će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.