Izbornik
 
Kemijski seminari I i II
 

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o održavanju Kemijskih seminara I i II.

Zauzetost predavaonica molimo provjeriti ovdje. Za rezerviranje molimo obratiti se u Središnju kemijsku knjižnicu e-mail, tel.: 460-6471 (za Seminar II)

 

Sve informacije vezane za Kemijski seminar I možete pronaći na stranici kolegija.


Nazočnost studenta svih smjerova na Kemijskim seminarima I i II je obavezna.
Opravdani nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.

 

Repozitorij Seminara I 2016./17.

 

 


Obavijesti
 

Tomislav Gregorić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

 

Sinteza i karakterizacija molekulskih samo-udruga temeljenih na aminokiselinskim derivatima fumarne kiseline; prijepis supramolekulskih gelova u polimere

 

Seminar će se održati u srijedu, 3. listopada 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Nikola Basarić,  zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Zagreb

webmaster KO

22. 9. 2018. u 17:22

Darko Vušak održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Strukturne transformacije u kompleksima kobalta, nikla i bakra s odabranim α-aminokiselinama i njihovim derivatima

 

 

Seminar će se održati u srijedu, 3. listopada 2018. godine, u 12.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Krešimir Molčanov, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Aleksandar Višnjevac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

19. 9. 2018. u 14:12

Antun Barišić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

 

Termodinamika procesa na međupovršini inertna tvar/vodena otopina elektrolita

 

Seminar će se održati u četvrtak, 11. listopada 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

 

1. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Mario Vazdar, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Damir Iveković, PBF, Zagreb

webmaster KO

18. 9. 2018. u 15:11

Juraj Nikolić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Novi pogledi na mehanizme električnog transporta u ionsko-polaronskim staklima

 

Seminar će se održati u utorak, 9. listopada 2018. godine, u 16.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Ana Šantić,  v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Mira Ristić, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

18. 9. 2018. u 12:35

Lidija Kanižaj održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Svojstva homo- i heterometalnih kompleksnih spojeva priređenih iz tris(oksalatnih) i tris(kloranilatnih) građevnih blokova

 

Seminar će se održati u srijedu, 3. listopada 2018. godine, u 11.00  sati, u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Jasminka Popović, v. zn. sur., IRB. Zagreb

3. dr. sc. Krešimir Molčanov,  v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

 

webmaster KO

1. Ana Mihanović: Diels-Alderove reakcije na fulerenu

2. Senada Muratović: Molekulski magnetizam

3. Jelena Brdarić: Kristalizacija etringita i sulfatna korozija u betonima

4. Nikolina Filipović: Primjena organometalnih kompleksnih spojeva u medicini

 srijeda, 19. rujna 2018.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

Ines Primožič

3. 9. 2018. u 09:26

Sanja Škulj održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

 

Uloga razvezujućih proteina u mehanizmu prijenosa protona kroz unutrašnju mitohondrijsku membranu u normalnim i uvjetima oksidativnog stresa

 

Seminar će se održati u petak, 21. rujna 2018. godine, u 11.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

 

1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Sanja Tomić, zn. savj., IRB, Zagreb i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

webmaster KO

20. 7. 2018. u 13:53

Mladena Glavaš održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Endiinski spojevi u višekomponentnim reakcijama

 

Seminar će se održati u utorak, 11. rujna 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. doc. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Marija Alešković, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

1. Ina Erceg: Biomineralizacija i biomimetička sinteza: Kako iskoristiti trikove prirode u sintezi materijala 21. stoljeća?

2. Tin Klačić: Povijesni pregled modela električnog međupovršinskog sloja

3. Dajana Barišić: Kompleksiranje dušikovih i fosforovih liganada s paladijevim katalizatorom u otopini

4. Ante Bubić: Utišavanje gena BACH2 i IL6ST konstruktom dCas9 – DNMT3A

 

srijeda, 4. srpnja 2018.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

2. 6. 2018. u 13:06

Marija Glavanović održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Totalna sinteza i analiza racemičnog galantamina te izolacija i kvantitativno određivanje (-) galantamina u ekstraktima biljaka roda Narcissus

 

Seminar će se održati u petak, 8. lipnja 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici 222/II Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Mladen Litvić, v. zn. sur., Belupo d.d., Koprivnica

3. dr. sc. Marin Roje, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

webmaster KO

29. 5. 2018. u 09:51
Uređeno: 30. 5. 2018. u 12:53

1. Valentina Milašinović: Gustoća naboja (ASK)
2. Sara Matić: Eksperimentalno i računalno ispitivanje interaktora proteina Keap1 u mehanizmu staničnog odgovora na oksidativni stres (BK)

 

srijeda, 13. lipnja 2018.
predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

Ines Primožič

14. 5. 2018. u 14:17
Uređeno: 21. 5. 2018. u 14:37

Tana Tandarić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Računalno istraživanje mehanizma ireverzibilne inhibicije enzima monoaminooksidaze B

 

Seminar će se održati u srijedu, 6. lipnja 2018. godine, u 11.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj. IMI, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Darko Babić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

1. Nives Matijaković: Izrada implantanata korištenjem  kompozitnih materijala na bazi sedefa 

2. Antonio Zandona: Nikotinski acetilkolinski receptori: Mete za razvoj novih lijekova    neurodegenerativnih bolesti i novih protuotrova kod trovanja organofosfatima

3. Ivana Landeka: Utjecaj uvjeta kristalizacije na raspodjelu veličine čestica

 

 srijeda, 9. svibnja 2018.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

19. 4. 2018. u 09:30

Andreja Radman Kastelic održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Priprava i karakterizacija bioaktivnih spojeva temeljenih na 1-azabiciklo [2.2.2]oktanu

 

Seminar će se održati u srijedu, 25. travnja 2018. godine, u 12.15  sati, u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Anita Bosak, zn. sur., IMI, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

webmaster KO

19. 4. 2018. u 09:27

Alma Ramić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Dizajn i sinteza kvazienantiomernih derivata Cinchona alkaloida

 

Seminar će se održati u srijedu, 25. travnja 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Maja Katalinić, zn. sur., IMI, Zagreb

3. dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

webmaster KO

19. 4. 2018. u 09:23

Saša Opačak održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Metalni kompleksi konjugata trifenilfosfina i kiralnih amida: Sinteza, karakterizacija i primjena u asimetričnoj katalizi

 

Seminar će se održati u četvrtak, 26. travnja 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Zoran Glasovac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

 

webmaster KO

4. 4. 2018. u 11:29

 

Mateja Pisačić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Molekulski kristali s mehaničkim odzivom

 

Seminar će se održati u srijedu, 11. travnja 2018.  u 14.30 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

webmaster KO

26. 3. 2018. u 16:43

Mario Lovrić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Razvoj i primjena modela za procjenu ekotoksikološkog rizika bioaktivnih kemijskih spojeva

Seminar će se održati u četvrtak, 29. ožujka 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici  P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Šime Ukić, FKIT, Zagreb

3. dr. sc. Bojan Hamer, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Tomica Hrenar, PMF, Zagreb

webmaster KO

12. 3. 2018. u 09:12

Studentica Ivana Nikšić-Franjić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

KINETIČKI OPIS REAKCIJA SPREGNUTOG PRIJENOSA PROTONA I ELEKTRONA

 

Seminar će se održati u srijedu, 14. ožujka 2018.  u 14.30 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

webmaster KO

16. 2. 2018. u 17:33

Pristupnik Marijan Marijan održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Elektrofugalnost nekih fenilferocenilmetilnih kationa

Seminar će se održati u srijedu, 21. veljače 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici ZFK R (225) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1.prof. dr. sc. Zlatko Mihalić   PMF, Zagreb

2 prof. dr. sc. Olga Kronja, FBF, Zagreb 

3. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Ana Budimir, FBF, Zagreb

webmaster KO

11. 12. 2017. u 09:15

Robert Katava, magistar kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Kompleksni spojevi vanadija s derivatima 2-benzotiazolilhidrazona

Seminar će se održati u ponedjeljak, 18. prosinca 2017. godine, u 11.00  sati, u predavaonici (rtg seminar) -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Krešimir Molčanov, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Mario Cetina, TTF, Zagreb

webmaster KO

23. 10. 2017. u 14:50

Marina Čalogović održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Elementna i strukturna analiza impaktom rastaljenih stijena i staklenih sferula

 

Seminar će se održati u petak, 27. lipnja 2017. godine, u 11.30  sati, u predavaonici  -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Goran Štefanić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Milivoj Uroić, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Marijana Đaković, PMF, Zagreb

webmaster KO

20. 10. 2017. u 15:05

Anica Benutić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Razvoj spektrometrijskih analitičkih metoda za određivanje selenija u biljnim dodatcima prehrani

Seminar će se održati u četvrtak, 26. listopada 2017. godine, u 12.00  sati, u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF,  Zagreb

3. dr. sc. Jasna Jurasović, zn. savj., IMI, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Ernest Meštrović, zn. savj., Pliva Hrvatska d.o.o. i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

webmaster KO

15. 10. 2017. u 13:09

Martina Tireli održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Mehanokemijska i otopinska sinteza amida, urea i triazola

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 16. listopada 2017. godine, u 8.30 sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. doc. dr.sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Katarina Vazdar, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Marina Ilakovac Kveder, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

1. Igor Živković: Promjena specifičnosti enzima racionalnim dizajnom

2. Andreja Jurić: Stereoselektivne organokatalitičke Michaelove reakcije

3. Darija Navoj Mihalina: Suvremene metode editiranja genoma

4. Saša Opačak: Amplifikacija kiralnosti u supramolekulskim sustavima

 

 srijeda, 11. listopada 2017. predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

29. 9. 2017. u 18:00

Vinko Nemec održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Održivost motiva halogenske veze u kokristalizaciji amina, imina i koordinacijskih spojeva s perhalogeniranim aromatima

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 9. listopada 2017. godine, u 13.00  sati, u predavaonici  -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF,  Zagreb

3. dr. sc. Krešimir Molčanov, v.  zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Mario Cetina, TTF, Zagreb

webmaster KO

25. 9. 2017. u 14:47

Ana Smolko održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Biokemijska i funkcionalna karakterizacija enzima auksin-amidohidrolaze BrILL2 iz kineskog kupusa (Brassica rapa L. ssp. pekinensis)

Seminar će se održati u ponedjeljak, 09. listopada 2017. godine, u 9.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Branka Salopek-Sondi, zn. savj., IRB, Zagreb

3.. dr. sc. Sanja Tomić, zn. savj., IRB i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

webmaster KO

25. 9. 2017. u 14:45

Mirsada Ćehić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Eksperimentalno i računalno istraživanje novih konjugata gvanidina s različitim fluoroforima kao liganada humane dipeptidil-peptidaze III

Seminar će se održati u četvrtak, 12. listopada 2017. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

3. doc. dr. sc. Filip Šupljika, PBF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Lidija-Marija Tumir, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

1. Židak Nenak: Biosinteza heterocikličkih poliketida s kisikovim i dušikovim heteroatomom
2. Antun Barišić: Metode opisivanja međupovršinskog sloja vode
3. Ivona Banović: Organokatalitička aktivacija α,β-nezasićenih aldehida dienaminom

 

četvrtak, 28. rujna 2017. predavaonica P1 s početkom u 14:00 sati

webmaster KO

18. 9. 2017. u 15:31

Zrinka Karačić, magistra kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Biokemijska karakterizacija hidrolaze s dvojnom enzimskom aktivnošću iz mahovine Physcomitrella patens

Seminar će se održati u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Sanja Tomić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. izv. prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Mihaela Matovina, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

Marija Denžić Lugomer održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Eliminacija i distribucija ostataka flubendazola i njegovih metabolita iz tkiva i jaja nakon oralne primjene kod nesilica i razvoj i validacija LC-MS/MS metode za njihovu kvantifikaciju

 

 

Seminar će se održati u utorak, 26. rujna 2017. godine, u 11.00  sati, u predavaonici  304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb
2. dr. sc. Nina Bilandžić, HVI, Zagreb
3. prof. dr. sc. Sandra Babić, FKIT, Zagreb
Zamjena:. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u mirovini i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

webmaster KO

31. 8. 2017. u 09:57
Uređeno: 11. 9. 2017. u 15:56
  • Katarina Lisac: Instrumentne metode za in situ praćenje kristalizacije
  • Nora Tir: Bioortogonalne klik-reakcije
  • Sanja Škulj : Teorija prijelaznog stanja
  • Vesna Pehar : Oksidativni stres i polifenoli

srijeda, 13. rujna 2017., predavaonica A2

s početkom u 14:30 sati

Ines Primožič

29. 6. 2017. u 22:14

Karlo Sović održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Reparametrizacija semiempirijskog hamiltoniana

Seminar će se održati u srijedu, 5. srpnja 2017.  u 16.00 sati, u predavaonici  A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

Kristina Sklepić Kerhač održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Utjecaj miješanih staklotvoraca na električni prijenos u alkalijskim germano(boro)fosfatnim staklima

Seminar će se održati u ponedjeljak, 26. lipnja 2017. godine, u 13.00  sati, u predavaonici  023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Ana Šantić, zn. sur., IRB, Zagreb

3. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Mira Ristić, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:44

Pristupnica Mladena Glavaš održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Neklasične višekomponentne reakcije

Seminar će se održati u srijeda, 5. srpnja 2017. godine, u 14:30 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:40

Pristupnik Tomislav Gregorić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Autokataliza i samoreplicirajući supramolekularni sustavi

Seminar će se održati u srijeda, 5. srpnja 2017. godine, u 15:00 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:38

Pristupnik Matej Cindrić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

BODIPY spojevi: sinteza, fotofizička i spektroskopska svojstva i primjena

Seminar će se održati u srijedu, 5. srpnja 2017. godine, u 15:30 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:23

Pristupnica Snježana Zubčić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Razlike između C18 stacionarnih faza HPLC kolona

 

Seminar će se održati u srijedu, 28. lipnja 2017. godine, u 14:30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:18

Pristupnik Juraj Nikolić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Metalna stakla

 

Seminar će se održati u srijedu, 28. lipnja 2017.  u 16.00 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:16

Pristupnica Dubravka Stražić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Tekućinska kromatografija temeljena na hidrofilnim interakcijama

 

Seminar će se održati u srijedu, 28. lipnja 2017. godine, u 15:30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:13

Pristupnica Jelena Budimčić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Izoleucin - Ehrlichova aminokiselina i njeni bakrovi(II) kompleksi

 

Seminar će se održati u srijedu, 28. lipnja 2017.  u 15.00. sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

16. 5. 2017. u 20:44

Tamara Zorbaz održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Centralno aktivni oksimi: novi pristup terapiji pri trovanju organofosfornim spojevima

 

Seminar će se održati u srijeda, 24. svibnja 2017. godine, u 11.00  sati, u predavaonici P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Maja Katalinić, zn. sur., IMI, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Jerka Dumić, FBF, Zagreb

                        

webmaster KO

8. 5. 2017. u 16:13

Pristupnica Petra Kostanjevečki održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Važnost naprednih analitičkih tehnika za praćenje uklanjanja antibiotika tijekom pročišćavanja otpadnih voda

 

Seminar će se održati u srijedu, 17. svibnja 2017. godine, u 14:30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

8. 5. 2017. u 16:11

Pristupnica Tana Tandarić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Kinetički izotopni efekt – računalni pristup

 

Seminar će se održati u srijedu, 17. svibnja 2017. godine, u 15:00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

11. 4. 2017. u 14:55

Matea Krmpotić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Ispitivanje alfa izvora pripremljenih elektrodepozicijom - utjecaj vrste elektrolita i materijala katode

Seminar će se održati u utorak, 2. svibnja 2017. godine, u 12.00  sati, u predavaonici  222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Martina Rožmarić Mačefat, zn. sur., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Ljudmila Benedik, v. zn. sur., Institu Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

              Zamjena: izv. prof. dr. sc. Astrid Gojmerac Ivšić, u mir., PMF, Zagreb

webmaster KO

6. 4. 2017. u 15:53

Matija Sambol, magistar kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Priprava kinon-metida i ispitivanje njihovog biološkog učinka

Seminar će se održati u četvrtak, 13. travnja 2017. godine, u 9.00  sati, u predavaonici  304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Kata Majerski, zn. savj. u mir., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Ivo Piantanida, zn. savj., IRB, Zagreb          

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb 

webmaster KO

7. 3. 2017. u 12:51

Vanja Flegar održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije pod naslovom:

 

Utjecaj otkrića i razvoja periodnoga sustava elemenata na hrvatsku kemiju do sredine 20. stoljeća

 

Seminar će se održati u utorak, 14. ožujka 2017. godine, u 15.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

              1. prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, PMF, Zagreb

              2. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

3. akademik Nenad Trinajstić, IRB, HAZU  Zagreb

    Zamjena: akademik Žarko Dadić, HAZU, Zagreb

webmaster KO

6. 3. 2017. u 11:42

Danijel Namjesnik održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Električna svojstva kristalnih ploha metalnih oksida

 

Seminar će se održati u srijeda, 8. ožujka 2017. godine, u 14.00  sati, u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Tajana Preočanin, PMF, Zagreb

3. doc. dr. sc. Filip Šupljika, PBF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Bono Lučić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

8. 2. 2017. u 10:57

Marko Viskić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Beskatalitičko izravno fluoriranje  aromatskih supstrata  u dvofaznim mikrofluidnim uvjetima

 

Seminar će se održati u srijedu, 15. veljače 2017. godine, u 14:30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

3. 2. 2017. u 14:49

mr. sc. Sanja Bačić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Razvoj frakcionacijskih postupaka za sveobuhvatnu karakterizaciju organskih zagađivala u površinskim vodama primjenom analiza usmjerenih efektima

 

Seminar će se održati u petak, 10. veljače 2017. godine, u 12.00  sati, u predavaonici  304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u miru i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

3. dr. sc. Tvtko Smital, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Senka Terzić, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

3. 2. 2017. u 14:45

Martina Cugovčan, dipl. Ing. biotehnologije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Biofarmaceutska karakterizacija polimernih disperzija i kokristala prazikvantela pripremljenih mehanokemijskom aktivacijom

Seminar će se održati u srijedu, 8. veljače 2017. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Mario Jug, FBF, Zagreb

3. doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivan Kosalec, FBF, Zagreb

webmaster KO

13. 1. 2017. u 11:00

Monika Zelić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Supramolekulska kemija i mehnokemijska sinteza

 

Seminar će se održati u srijedu, 18. siječnja 2017.  u 14.30 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

11. 1. 2017. u 15:43

Pristupnik Nikola Cindro, magistar kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Sinteza i kompleksacijska svojstva glikokonjugata kaliks[4]arena

 

Seminar će se održati u četvrtak, 19. siječnja 2017. godine, u 13.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Ivo Piantanida, zn. savj., IRB, Zagreb

3. doc. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Krunoslav Užarević, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

4. 10. 2016. u 10:47

Kristinka Vinković, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Tekućinskokromatografska analiza bisfenola a u termokromnim tiskarskim bojama, njihovim otiscima na papiru i uzorcima tla tijekom anaerobne razgradnje papira

 

Seminar će se održati u srijedu, 12. listopada 2016. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u mirovini IMI i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Senka Terzić, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Danijela Ašperger, FKIT, Zagreb

webmaster KO

30. 9. 2016. u 18:06

Petar Bibulić, magistar kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Struktura i samoudruživanje aromatskih dinitrozo spojeva

 

Seminar će se održati u četvrtak, 6. listopada 2016. godine, u 15.00  sati, u predavaonici  222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

3. prof. dr. sc. Olga Kronja, FBF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Marko Kralj, v. zn. sur., Institut za fiziku, Zagreb

webmaster KO

27. 9. 2016. u 10:53

Marijan Marijan održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemija (Organska kemija) pod naslovom:

 

Metode asimetrične sinteze spiro-γ-laktam-oksindola s dva i tri stereocentra

 

Seminar će se održati u četvrtak, 6. listopada 2016. godine, u 14:30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

26. 9. 2016. u 12:43

Lucija Ptiček održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Ionske tekućine dobivene iz organskih superbaza:

put prema "superionskim" otopinama

 

u četvrtak, 29. rujna 2016. godine, u 14.30  sati u predavaonici P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

25. 9. 2016. u 14:52

Aleksandar Meštrić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Molekulski strojevi

 

Seminar će se održati u četvrtak, 29. rujna 2016.  u 15.00 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

25. 9. 2016. u 14:49

Ivan Nemet, diplomirani inženjer kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Spektrometrijska analiza i karakterizacija materijala s temeljnom matricom željeza

 

Seminar će se održati u srijedu, 5. listopada 2016. godine, u 12.30  sati, u predavaonici  222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

3. prof. dr. sc. Lidija Ćurković, FSB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Jasna Jurasović, zn. savj., IMI, Zagreb

webmaster KO

19. 9. 2016. u 15:57

Mirsada Ćehić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Termodinamika molekularnog prepoznavanja bimolekularnih sistema - eksperimenti i simulacije

 

Seminar će se održati u četvrtak, 29. rujna 2016. godine, u 15.30  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

16. 9. 2016. u 16:07

Marko Tomin, magistar kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Proučavanje strukture, stabilnosti i aktivnosti dipeptidil-peptidaze III iz bakterija računalnim metodama

 

Seminar će se održati u srijedu, 21. rujna 2016. godine, u 12.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Marija Abramić, zn. savj. U mirovini, IRB, Zagreb

             Zamjena: dr. sc. David Smith, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

16. 9. 2016. u 09:38

Dora Sviben, magistra kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Pročiščavanje i biofizikaina svojstva virusa zaušnjaka i ospica

 

Seminar će se održati u srijeda, 21. rujna 2016. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, zn. savj., IRB, Zagreb

             Zamjena: dr. sc. Dubravko Forčić, zn. savj., CIPZB, Zagreb

webmaster KO

13. 9. 2016. u 18:14

Jasmina Salopek, magistra kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Interakcije suprotno nabijenih polielektrolita u otopini i na površini

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 26. rujna 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Suzana Šegota, v. zn. sur., IRB, Zagreb

             Zamjena:  dr. sc. Branka Njegić Džakula, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

12. 9. 2016. u 17:02

Mateja Đud, magistra primijenjene kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Sinteza i studij samoudruživanja aromatskih donor-akceptorskih sustava

 

Seminar će se održati u petak, 23. rujna 2016. godine, u 10.00  sati, u seminaru 304/III  Zavoda za organsku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Leo Frkanec, v. zn. sur., IRB, Zagreb

             Zamjena: dr. sc. Ivana Antol, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

12. 9. 2016. u 17:00

Mladen Borovina, mag. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Postojanost odabranih supramolekulskih motiva u kristalnim strukturama metalo-organskih spojeva

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 19. rujna 2016. godine, u 10.30  sati, u predavaonici  -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Krešimir Molčanov, zn. sur., IRB, Zagreb

3.  prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Krunoslav Užarević, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

12. 9. 2016. u 16:58

Sanja Burazer, mag. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskoga doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Mehanokemijska sinteza i strukturna karakterizacija kompleksnih metalnih borohidrida

 

Seminar će se održati u utorak, 20. rujna 2016. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

3.  dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Igor Đerđ, Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku

webmaster KO

6. 9. 2016. u 17:12
Uređeno: 27. 9. 2016. u 11:22

Kemijski seminari 1 će se do kraja akademske godine 2015./2016. održavati isključivo u predavaonici P1 od 14-16 sati u sljedećim terminima:

  • četvrtak, 29. rujna 2016.
  • četvrtak, 6. listopada 2016.
  • četvrtak, 13. listopada 2016.

Zauzetost termina molimo provjeriti u Uredu Doktorskog studija kemije. Seminari će biti oglašeni kao i do sada na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doktorskog studija kemije.

Nazočnost studenta svih smjerova je obavezna.

Nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.

webmaster KO

19. 7. 2016. u 16:17

Niko Bačić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Specijacijska analiza u okolišnim uzorcima

 

Seminar će se održati u petak, 22. srpnja 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

5. 7. 2016. u 16:37

Andreas Puškarić, dipl. Ing. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Solvotermalna i mehanokemijska sinteza metaloorganskih mreža

 

Seminar će se održati u srijedu, 13. srpnja 2016. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  023

Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Damir Kralj, zn. savj., IRB, Zagreb

3.  dr. sc. Ivan Halasz, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

webmaster KO

4. 7. 2016. u 16:36

Damir Šahnić, diplomirani inženjer kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Kvantitativna metoda Ramanove spektroskopije in-line za praćenje reakcije sinteze i kristalizacije Omeprazola

 

Seminar će se održati u utorak, 12. srpnja 2016. godine, u 12.00  sati, u predavaonici  304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

3.  dr. sc. Mile Ivanda, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Ernest Meštrović, zn. savj., PLIVA Hrvatska d.o.o i  nasl. red. prof., PMF, Zagreb

webmaster KO

4. 7. 2016. u 16:33

Josipa Kosić-Vukšić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

ODREĐIVANJE TRAGOVA LIJEKOVA (β-BLOKATORA) U VODENIM OKOLIŠNIM UZORCIMA

 

Seminar će se održati u utorak, 12. srpnja 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

30. 6. 2016. u 10:31

Miroslava Harča, dipl. ing. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

"Izolacija i strukturna karakterizacija procesnih onečišćenja 3-brom-5-(trifluormetil)anilina primjenom LC-SPE/NMR sustava"

 

Seminar će se održati u utorak, 12. srpnja 2016. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

     1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

     2. doc. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb

     3.  dr. sc. Mario Cindrić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

           Zamjena: dr. sc. Ernest Meštrović,  zn. savj., PLIVA Hrvatska d.o.o.

webmaster KO

27. 6. 2016. u 13:47

Leo Mandić, magistar primijenjene kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Fotokemijska dekarboksilacija ftalimidnih derivata

 

Seminar će se održati u četvrtak, 7. srpnja 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaonici  304/III  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb       

2. dr. sc. Kata Majerski, zn. savj. IRB u mirovini i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

3. dr. sc. Zoran Glasovac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

             Zamjena: prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, PMF, Zagreb

webmaster KO

20. 6. 2016. u 10:46

Pristupnica Lara Štajner, magistra kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Mehanizmi nastajanja biokompozitnih materijala u sustavima kalcijeva karbonata i biološki značajnih molekula

 

Seminar će se održati u petak, 15. srpnja 2016. godine, u 10.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Jasminka Kontrec, zn. sur., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Daniel Mark Lyons, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         Zamjena: prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb                        

webmaster KO

20. 6. 2016. u 10:44

Pristupnik Igor Sabljić, dipl. ing. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Strukturna karakterizacija dipeptidil-peptidaze III iz bakterije Bacteroides thetaiotaomicron

 

Seminar će se održati u srijedu, 13. srpnja 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaonici -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Marija Luić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Marija Abramić, zn. savj. u mirovini, IRB, Zagreb                        

webmaster KO

Pristupnica Aleksandra Maršavelski, magistra biokemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Računalno ispitivanje katalitičke aktivnosti i selektivnosti aminskih oksidaza prema histaminu i N-metilhistaminu

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine, u 14.15  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Jasmina Sabolović, v. zn. sur., IMI, Zagreb

webmaster KO

11. 5. 2016. u 15:54

Jasmina Rinkovec, diplomirani inženjer kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Određivanje metala platinske skupine u lebdećim česticama u zraku

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 16. svibnja 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaoni 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Gordana Pehnec, v. zn. sur., IMI,  Zagreb

3. prof. dr. sc. Vesna Tomašić, FKIT, Zagreb

Zamjene: izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

                             prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb                        

webmaster KO

11. 5. 2016. u 15:52

Lidija Brkljačić, diplomirani inženjer kemije, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Hidrazino-derivat glutaminske kiseline za derivatizaciju karbonilnih spojeva

 

Seminar će se održati u petak, 13. svibnja 2016. godine, u 13.00  sati, u seminaru -30 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

                             2. dr. sc. Ivanka Jerić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                             3. izv. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                             Zamjena: izv. prof. dr. sc. Danijela Ašperger, FKIT, Zagreb

webmaster KO

14. 3. 2016. u 14:29

Mirna Biluš, magistra molekularne biologije održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Mehanizam diskriminacije prirodnih proteinogenih i neproteinogenih nepripadnih aminokiselina kod aminoacil-tRNA-sintetaza razreda Ia

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 21. ožujka 2016. godine, u 12.00  sati, u predavaonici  225/II  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

3.  dr. sc. Dušica Vujaklija, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj., IMI, Zagreb

webmaster KO

15. 2. 2016. u 13:35

Studentica Alma Filipović održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Selektivna i ekološki prihvatiljiva N-Boc zaštita pirimidinskih baza primjenom mikrovalnog zračenja

 

Seminar će se održati u petak, 19. veljače 2016. godine, u 13.00  sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

7. 12. 2015. u 14:34

Josipa Suć održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

HIDRAZINO DERIVATI AMINOKISELINA U SINTEZI PEPTIDOMIMETIKA

 

Seminar će se održati u srijedu, 16. prosinca 2015. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  304/III  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Ivanka Jerić, v.  zn. sur., IRB, Zagreb

3.  dr. sc. Zdenko Hameršak, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

webmaster KO

2. 12. 2015. u 15:28

Anamarija Šter, prof. biologije i kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

TALOŽENJE KALCIJEVIH OKSALATA U UVJETIMA HIPEROKSALURIJE:

UTJECAJ AMINOKISELINA RELEVANTNIH ZA PATOLOŠKU BIOMINERALIZACIJU

 

Seminar će se održati u petak, 18. prosinca 2015. godine, u 11.00  sati, u predavaonici  -030  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Jasminka Kontrec, zn. sur., IRB, Zagreb

3.  prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Ivan Vicković, Odjel za kemiju,

                    Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek  

 

webmaster KO

1. 12. 2015. u 10:16

Marin Sapunar održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

ALGEBARSKA DIJAGRAMATSKA KONSTRUKCIJA

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 7. prosinca 2015. godine, u 14.00  sati u predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

26. 11. 2015. u 17:23

Petar Bibulić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Fluorescencija u čvrstom stanju uz intramolekulski prijenos protona

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 30. studenoga 2015. godine, u 14.00  sati, u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a,  Zagreb.

webmaster KO

24. 11. 2015. u 15:07

Tamara Zorbaz održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

IZAZOV KOJI PREDSTAVLJA KRVNO-MOŽDANA BARIJERA KOD OTROVANJA ORGANOFOSFORNIM SPOJEVIMA

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 30. studenoga 2015. godine, u 12.00  sati, u prostoriji P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a,  Zagreb.

webmaster KO

23. 11. 2015. u 14:22

Marko Tomin održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

RAČUNALNE METODE PRETRAZIVANJA KONFORMACIJSKOG PROSTORA MAKROMOLEKULA

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 30. studenoga 2015. godine, u 14.00  sati u predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

20. 11. 2015. u 15:27

Studentica Andreja Radman održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Sinteza salena i priprema kompleksa bez izolacije međuprodukata

 

Seminar će se održati u četvrtak, 26. studeng 2015. godine, u 17:30 sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

20. 11. 2015. u 15:26

Studentica Borka Lučić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Sinteza i interakcija heterocikličkih spojeva s topoizomerazom II i DNA

 

Seminar će se održati u četvrtak, 26. studeng 2015. godine, u 16:00 sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

20. 11. 2015. u 15:24

Studentica Alma Ramić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Primjena derivata Cinchona alkaloida kao katalizatora u asimetričnoj Michaelovoj reakciji

 

Seminar će se održati u četvrtak, 26. studeng 2015. godine, u 16:45 sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

19. 11. 2015. u 15:18

Nikola Maraković, magistar kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

DIZAJN I SINTEZA NOVIH KIRALNIH N-SUPSTITUIRANIH 2-HIDROKSIIMINOACETAMIDA I NJIHOVA UČINKOVITOST U REAKTIVACIJI FOSFILIRANIH KOLINESTERAZA

 

Seminar će se održati u 26. studenog 2015. godine u 12 sati u predavaonici 304 Kemijskog  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Goran Šinko, v. zn. sur., IMI, Zagreb

3. dr. sc. Vladimir Vinković, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

webmaster KO

18. 11. 2015. u 10:26

Robert Katava održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

NOVE  GENERACIJE  KOMPLEKSNIH  SPOJEVA  I  CILJANI DIZAJN POLIFUNKCIONALNIH  LIGANADA  U  MEDICINSKOJ DIJAGNOSTICI,  LIJEČENJU  I  RADIOTERAPIJI

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 23. studenog 2015.  u 14. 45 sati, u predavaonici

-030  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

18. 11. 2015. u 10:25

Matija Vukovinski održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

POLIMORFIZAM, SOLVATI  I  HIDRATI  DJELATNIH  TVARI MAKROLIDNIH  ANTIBIOTIKA

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 23. studenog 2015.  u 14.00 sati, u predavaonici

 -030  Kemijskog  odsjeka  Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

12. 11. 2015. u 13:09

Nina Vojčić, dipl. Ing. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

OPTIMIZACIJA SINTEZE OMEPRAZOLA POTPOMOGNUTA TERMODINAMIČKIM ISTRAŽIVANJIMA

 

Seminar će se održati u utorak, 17. studenoga 2015. godine, u 14.30  sati, u predavaonici -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Josip Požar, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Ernest Meštrović, zn. savj., PLIVA d.o.o. i nasl. red. prof., PMF, Zagreb  

3. prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Split

4. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj.  i nasl. red prof., PMF, Zagreb

5. dr. sc. Leo Frkanec, v. zn. sur., IRB,  Zagreb

Zamjena: dr. sc. Ivo Piantanida, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

11. 11. 2015. u 12:46

Barbara Soldo, prof. biologije i kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

UTJECAJ LIPOKSIGENAZE NA SASTAV HLAPLJIVIH TVARI U MASLINOVOM ULJU AUTOHTONIH DALMATINSKIH SORTI

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 23. studenoga 2015. godine, u 13.30  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Boris Mildner, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Maja Pavela-Vrančić, PMF, Split

3. doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov, PMF, Split

4. prof. dr. sc. Tihana Žanić Grubišić, FBF, Zagreb

5. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

webmaster KO

10. 11. 2015. u 10:36

Ivana Borzić održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

ANALITIČKE METODE I TEHNIKE ZA ANALIZU ANORGANSKIH SPECIJA ARSENA U UZORCIMA OKOLIŠA

 

Seminar će se održati u petak, 4. prosinca 2015. godine, u 9.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

5. 11. 2015. u 15:20

Lara Štajner održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

EKSPERIMENTALNE METODE ZA ISTRAZIVANJE BIOMINERALIZACIJE

 

Seminar će se održati u četvrtak, 12. studenoga 2015. godine, u 13.00  sati u predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

26. 10. 2015. u 15:52

Tamara Pavić, magistra farmacije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

GLIKOZILACIJA PLAZMATSKIH PROTEINA U HNF1A - DIJABETESU MLADIH KOJI SE JAVLJA U ODRASLOJ DOBI

 

Seminar će se održati u srijedu, 04. studenoga 2015. godine, u 12.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. dr. sc. Boris Mildner, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Gordan Lauc, FBF, Zagreb

3. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF,  Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta, FBF, Zagreb

webmaster KO

6. 10. 2015. u 14:56

Studentica Dora Sviben održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

STANIČNI PROTEINI U ČESTICAMA VIRUSA

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 12. listopada 2015. godine, u 15.00  sati, u prostoriji 225/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a,  Zagreb.

webmaster KO

2. 10. 2015. u 10:11

Student Nikola Cindro održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

KOMPLEKSACIJSKA SVOJSTVA KALIKSARENA

 

Seminar će se održati u četvrtak, 15. listopada 2015. godine, u 13.00  sati u predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

23. 9. 2015. u 11:22

Sandra Čičić, magistra kemije održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

UTJECAJ STRUKTURNIH DEFEKATA NA ELEKTROKATALITIČKA SVOJSTVA BERLINSKOG MODRILA I NJEGOVIH ANALOGA

 

Seminar će se održati u petak, 2. listopada 2015. godine, u 13.15  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

Tražilica
 
Događaji
 
26. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Kristina Čuljak
26. 09. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Lidija Brkljačić
26. 09. 12:30 - 13:30, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Marin Popović
27. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Goran Pipalović
28. 09. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit Tino Šeba
28. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Borna Mašić
28. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Karolina Gucunski
28. 09. 11:30 - 12:30, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Marija Cvetnić
28. 09. 12:30 - 13:30, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: David Klarić
28. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Lora Pereža
28. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Demian Kalebić
Repozitorij
 
Broj posjeta:
191753

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu