Izbornik
 
Kemijski seminari I i II
 

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o održavanju Kemijskih seminara I i II.

Rezerviranje predavaonice (za Seminar II)

 

Kemijski seminar I prikaz je aktualnog znanstvenog problema iz literature (mora se navesti članak koji je osnova seminara), a zadaje se tijekom prve godine studija u dogovoru s voditeljem smjera. Kemijski seminari I održavaju se srijedom u predavaonici P1 s početkom u 14:30 sati (maksimalno 5 seminara) do kraja ove akademske godine u sljedećim terminima:

04. 10. 2017.- 5 prijavljenih seminara

11. 10. 2017.- 4 prijavljena seminara

Održavanje seminara treba prijaviti putem Ureda Doktorskoga studija kemije. Naslov seminara mora biti odobren od strane voditelja smjera. Na naslovnici treba biti naveden znanstveni rad koji je osnova seminara, a u popisu literature i ostali znanstveni radovi koji su korišteni za obrađivanje teme (oko 10-15). Treba pripremiti prezentaciju i napisati seminarski rad koji treba predati voditelju smjera najkasnije 7 dana prije održavanja seminara. Nakon održanog Seminara I, seminarski rad u pdf-verziji mora se poslati putem e-maila Uredu Doktorskoga studija (u roku od tjedan dana).

Seminari će biti oglašeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doktorskoga studija kemije.
Nazočnost studenta svih smjerova na Kemijskim seminarima I i II je obavezna.
Opravdani nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.

 

Repozitorij Seminara I

 

 


Obavijesti
 
15. 10. 2017. u 13:09

Martina Tireli održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Mehanokemijska i otopinska sinteza amida, urea i triazola

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 16. listopada 2017. godine, u 8.30 sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. doc. dr.sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Katarina Vazdar, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Marina Ilakovac Kveder, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

1. Igor Živković: Promjena specifičnosti enzima racionalnim dizajnom

2. Andreja Jurić: Stereoselektivne organokatalitičke Michaelove reakcije

3. Darija Navoj Mihalina: Suvremene metode editiranja genoma

4. Saša Opačak: Amplifikacija kiralnosti u supramolekulskim sustavima

 

 srijeda, 11. listopada 2017. predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

29. 9. 2017. u 18:00

Vinko Nemec održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Održivost motiva halogenske veze u kokristalizaciji amina, imina i koordinacijskih spojeva s perhalogeniranim aromatima

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 9. listopada 2017. godine, u 13.00  sati, u predavaonici  -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF,  Zagreb

3. dr. sc. Krešimir Molčanov, v.  zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Mario Cetina, TTF, Zagreb

webmaster KO

25. 9. 2017. u 14:47

Ana Smolko održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Biokemijska i funkcionalna karakterizacija enzima auksin-amidohidrolaze BrILL2 iz kineskog kupusa (Brassica rapa L. ssp. pekinensis)

Seminar će se održati u ponedjeljak, 09. listopada 2017. godine, u 9.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Branka Salopek-Sondi, zn. savj., IRB, Zagreb

3.. dr. sc. Sanja Tomić, zn. savj., IRB i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

webmaster KO

25. 9. 2017. u 14:45

Mirsada Ćehić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Eksperimentalno i računalno istraživanje novih konjugata gvanidina s različitim fluoroforima kao liganada humane dipeptidil-peptidaze III

Seminar će se održati u četvrtak, 12. listopada 2017. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

3. doc. dr. sc. Filip Šupljika, PBF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Lidija-Marija Tumir, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

1. Židak Nenak: Biosinteza heterocikličkih poliketida s kisikovim i dušikovim heteroatomom
2. Antun Barišić: Metode opisivanja međupovršinskog sloja vode
3. Ivona Banović: Organokatalitička aktivacija α,β-nezasićenih aldehida dienaminom

 

četvrtak, 28. rujna 2017. predavaonica P1 s početkom u 14:00 sati

webmaster KO

18. 9. 2017. u 15:31

Zrinka Karačić, magistra kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Biokemijska karakterizacija hidrolaze s dvojnom enzimskom aktivnošću iz mahovine Physcomitrella patens

Seminar će se održati u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Sanja Tomić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. izv. prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Mihaela Matovina, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

Marija Denžić Lugomer održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Eliminacija i distribucija ostataka flubendazola i njegovih metabolita iz tkiva i jaja nakon oralne primjene kod nesilica i razvoj i validacija LC-MS/MS metode za njihovu kvantifikaciju

 

 

Seminar će se održati u utorak, 26. rujna 2017. godine, u 11.00  sati, u predavaonici  304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb
2. dr. sc. Nina Bilandžić, HVI, Zagreb
3. prof. dr. sc. Sandra Babić, FKIT, Zagreb
Zamjena:. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u mirovini i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

webmaster KO

31. 8. 2017. u 09:57
Uređeno: 11. 9. 2017. u 15:56
  • Katarina Lisac: Instrumentne metode za in situ praćenje kristalizacije
  • Nora Tir: Bioortogonalne klik-reakcije
  • Sanja Škulj : Teorija prijelaznog stanja
  • Vesna Pehar : Oksidativni stres i polifenoli

srijeda, 13. rujna 2017., predavaonica A2

s početkom u 14:30 sati

Ines Primožič

29. 6. 2017. u 22:14

Karlo Sović održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Reparametrizacija semiempirijskog hamiltoniana

Seminar će se održati u srijedu, 5. srpnja 2017.  u 16.00 sati, u predavaonici  A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

Kristina Sklepić Kerhač održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Utjecaj miješanih staklotvoraca na električni prijenos u alkalijskim germano(boro)fosfatnim staklima

Seminar će se održati u ponedjeljak, 26. lipnja 2017. godine, u 13.00  sati, u predavaonici  023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Ana Šantić, zn. sur., IRB, Zagreb

3. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Mira Ristić, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:44

Pristupnica Mladena Glavaš održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Neklasične višekomponentne reakcije

Seminar će se održati u srijeda, 5. srpnja 2017. godine, u 14:30 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:40

Pristupnik Tomislav Gregorić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Autokataliza i samoreplicirajući supramolekularni sustavi

Seminar će se održati u srijeda, 5. srpnja 2017. godine, u 15:00 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:38

Pristupnik Matej Cindrić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

BODIPY spojevi: sinteza, fotofizička i spektroskopska svojstva i primjena

Seminar će se održati u srijedu, 5. srpnja 2017. godine, u 15:30 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:23

Pristupnica Snježana Zubčić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Razlike između C18 stacionarnih faza HPLC kolona

 

Seminar će se održati u srijedu, 28. lipnja 2017. godine, u 14:30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:18

Pristupnik Juraj Nikolić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Metalna stakla

 

Seminar će se održati u srijedu, 28. lipnja 2017.  u 16.00 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:16

Pristupnica Dubravka Stražić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Tekućinska kromatografija temeljena na hidrofilnim interakcijama

 

Seminar će se održati u srijedu, 28. lipnja 2017. godine, u 15:30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

10. 6. 2017. u 16:13

Pristupnica Jelena Budimčić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Izoleucin - Ehrlichova aminokiselina i njeni bakrovi(II) kompleksi

 

Seminar će se održati u srijedu, 28. lipnja 2017.  u 15.00. sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

16. 5. 2017. u 20:44

Tamara Zorbaz održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Centralno aktivni oksimi: novi pristup terapiji pri trovanju organofosfornim spojevima

 

Seminar će se održati u srijeda, 24. svibnja 2017. godine, u 11.00  sati, u predavaonici P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Maja Katalinić, zn. sur., IMI, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Jerka Dumić, FBF, Zagreb

                        

webmaster KO

8. 5. 2017. u 16:13

Pristupnica Petra Kostanjevečki održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Važnost naprednih analitičkih tehnika za praćenje uklanjanja antibiotika tijekom pročišćavanja otpadnih voda

 

Seminar će se održati u srijedu, 17. svibnja 2017. godine, u 14:30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

8. 5. 2017. u 16:11

Pristupnica Tana Tandarić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Kinetički izotopni efekt – računalni pristup

 

Seminar će se održati u srijedu, 17. svibnja 2017. godine, u 15:00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

11. 4. 2017. u 14:55

Matea Krmpotić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Ispitivanje alfa izvora pripremljenih elektrodepozicijom - utjecaj vrste elektrolita i materijala katode

Seminar će se održati u utorak, 2. svibnja 2017. godine, u 12.00  sati, u predavaonici  222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Martina Rožmarić Mačefat, zn. sur., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Ljudmila Benedik, v. zn. sur., Institu Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

              Zamjena: izv. prof. dr. sc. Astrid Gojmerac Ivšić, u mir., PMF, Zagreb

webmaster KO

6. 4. 2017. u 15:53

Matija Sambol, magistar kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Priprava kinon-metida i ispitivanje njihovog biološkog učinka

Seminar će se održati u četvrtak, 13. travnja 2017. godine, u 9.00  sati, u predavaonici  304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Kata Majerski, zn. savj. u mir., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Ivo Piantanida, zn. savj., IRB, Zagreb          

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb 

webmaster KO

7. 3. 2017. u 12:51

Vanja Flegar održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije pod naslovom:

 

Utjecaj otkrića i razvoja periodnoga sustava elemenata na hrvatsku kemiju do sredine 20. stoljeća

 

Seminar će se održati u utorak, 14. ožujka 2017. godine, u 15.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

              1. prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, PMF, Zagreb

              2. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

3. akademik Nenad Trinajstić, IRB, HAZU  Zagreb

    Zamjena: akademik Žarko Dadić, HAZU, Zagreb

webmaster KO

6. 3. 2017. u 11:42

Danijel Namjesnik održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Električna svojstva kristalnih ploha metalnih oksida

 

Seminar će se održati u srijeda, 8. ožujka 2017. godine, u 14.00  sati, u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Tajana Preočanin, PMF, Zagreb

3. doc. dr. sc. Filip Šupljika, PBF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Bono Lučić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

8. 2. 2017. u 10:57

Marko Viskić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Beskatalitičko izravno fluoriranje  aromatskih supstrata  u dvofaznim mikrofluidnim uvjetima

 

Seminar će se održati u srijedu, 15. veljače 2017. godine, u 14:30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

3. 2. 2017. u 14:49

mr. sc. Sanja Bačić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Razvoj frakcionacijskih postupaka za sveobuhvatnu karakterizaciju organskih zagađivala u površinskim vodama primjenom analiza usmjerenih efektima

 

Seminar će se održati u petak, 10. veljače 2017. godine, u 12.00  sati, u predavaonici  304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u miru i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

3. dr. sc. Tvtko Smital, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Senka Terzić, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

3. 2. 2017. u 14:45

Martina Cugovčan, dipl. Ing. biotehnologije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Biofarmaceutska karakterizacija polimernih disperzija i kokristala prazikvantela pripremljenih mehanokemijskom aktivacijom

Seminar će se održati u srijedu, 8. veljače 2017. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Mario Jug, FBF, Zagreb

3. doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivan Kosalec, FBF, Zagreb

webmaster KO

13. 1. 2017. u 11:00

Monika Zelić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Supramolekulska kemija i mehnokemijska sinteza

 

Seminar će se održati u srijedu, 18. siječnja 2017.  u 14.30 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

11. 1. 2017. u 15:43

Pristupnik Nikola Cindro, magistar kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Sinteza i kompleksacijska svojstva glikokonjugata kaliks[4]arena

 

Seminar će se održati u četvrtak, 19. siječnja 2017. godine, u 13.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Ivo Piantanida, zn. savj., IRB, Zagreb

3. doc. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Krunoslav Užarević, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

4. 10. 2016. u 10:47

Kristinka Vinković, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Tekućinskokromatografska analiza bisfenola a u termokromnim tiskarskim bojama, njihovim otiscima na papiru i uzorcima tla tijekom anaerobne razgradnje papira

 

Seminar će se održati u srijedu, 12. listopada 2016. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u mirovini IMI i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Senka Terzić, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Danijela Ašperger, FKIT, Zagreb

webmaster KO

30. 9. 2016. u 18:06

Petar Bibulić, magistar kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Struktura i samoudruživanje aromatskih dinitrozo spojeva

 

Seminar će se održati u četvrtak, 6. listopada 2016. godine, u 15.00  sati, u predavaonici  222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

3. prof. dr. sc. Olga Kronja, FBF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Marko Kralj, v. zn. sur., Institut za fiziku, Zagreb

webmaster KO

27. 9. 2016. u 10:53

Marijan Marijan održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemija (Organska kemija) pod naslovom:

 

Metode asimetrične sinteze spiro-γ-laktam-oksindola s dva i tri stereocentra

 

Seminar će se održati u četvrtak, 6. listopada 2016. godine, u 14:30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

26. 9. 2016. u 12:43

Lucija Ptiček održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Ionske tekućine dobivene iz organskih superbaza:

put prema "superionskim" otopinama

 

u četvrtak, 29. rujna 2016. godine, u 14.30  sati u predavaonici P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

25. 9. 2016. u 14:52

Aleksandar Meštrić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Molekulski strojevi

 

Seminar će se održati u četvrtak, 29. rujna 2016.  u 15.00 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

25. 9. 2016. u 14:49

Ivan Nemet, diplomirani inženjer kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Spektrometrijska analiza i karakterizacija materijala s temeljnom matricom željeza

 

Seminar će se održati u srijedu, 5. listopada 2016. godine, u 12.30  sati, u predavaonici  222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

3. prof. dr. sc. Lidija Ćurković, FSB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Jasna Jurasović, zn. savj., IMI, Zagreb

webmaster KO

19. 9. 2016. u 15:57

Mirsada Ćehić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Termodinamika molekularnog prepoznavanja bimolekularnih sistema - eksperimenti i simulacije

 

Seminar će se održati u četvrtak, 29. rujna 2016. godine, u 15.30  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

16. 9. 2016. u 16:07

Marko Tomin, magistar kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Proučavanje strukture, stabilnosti i aktivnosti dipeptidil-peptidaze III iz bakterija računalnim metodama

 

Seminar će se održati u srijedu, 21. rujna 2016. godine, u 12.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Marija Abramić, zn. savj. U mirovini, IRB, Zagreb

             Zamjena: dr. sc. David Smith, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

16. 9. 2016. u 09:38

Dora Sviben, magistra kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Pročiščavanje i biofizikaina svojstva virusa zaušnjaka i ospica

 

Seminar će se održati u srijeda, 21. rujna 2016. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, zn. savj., IRB, Zagreb

             Zamjena: dr. sc. Dubravko Forčić, zn. savj., CIPZB, Zagreb

webmaster KO

13. 9. 2016. u 18:14

Jasmina Salopek, magistra kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Interakcije suprotno nabijenih polielektrolita u otopini i na površini

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 26. rujna 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Suzana Šegota, v. zn. sur., IRB, Zagreb

             Zamjena:  dr. sc. Branka Njegić Džakula, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

12. 9. 2016. u 17:02

Mateja Đud, magistra primijenjene kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Sinteza i studij samoudruživanja aromatskih donor-akceptorskih sustava

 

Seminar će se održati u petak, 23. rujna 2016. godine, u 10.00  sati, u seminaru 304/III  Zavoda za organsku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Leo Frkanec, v. zn. sur., IRB, Zagreb

             Zamjena: dr. sc. Ivana Antol, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

12. 9. 2016. u 17:00

Mladen Borovina, mag. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Postojanost odabranih supramolekulskih motiva u kristalnim strukturama metalo-organskih spojeva

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 19. rujna 2016. godine, u 10.30  sati, u predavaonici  -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Krešimir Molčanov, zn. sur., IRB, Zagreb

3.  prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Krunoslav Užarević, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

12. 9. 2016. u 16:58

Sanja Burazer, mag. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskoga doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Mehanokemijska sinteza i strukturna karakterizacija kompleksnih metalnih borohidrida

 

Seminar će se održati u utorak, 20. rujna 2016. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

3.  dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Igor Đerđ, Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku

webmaster KO

6. 9. 2016. u 17:12
Uređeno: 27. 9. 2016. u 11:22

Kemijski seminari 1 će se do kraja akademske godine 2015./2016. održavati isključivo u predavaonici P1 od 14-16 sati u sljedećim terminima:

  • četvrtak, 29. rujna 2016.
  • četvrtak, 6. listopada 2016.
  • četvrtak, 13. listopada 2016.

Zauzetost termina molimo provjeriti u Uredu Doktorskog studija kemije. Seminari će biti oglašeni kao i do sada na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doktorskog studija kemije.

Nazočnost studenta svih smjerova je obavezna.

Nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.

webmaster KO

19. 7. 2016. u 16:17

Niko Bačić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Specijacijska analiza u okolišnim uzorcima

 

Seminar će se održati u petak, 22. srpnja 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

5. 7. 2016. u 16:37

Andreas Puškarić, dipl. Ing. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Solvotermalna i mehanokemijska sinteza metaloorganskih mreža

 

Seminar će se održati u srijedu, 13. srpnja 2016. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  023

Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Damir Kralj, zn. savj., IRB, Zagreb

3.  dr. sc. Ivan Halasz, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

webmaster KO

4. 7. 2016. u 16:36

Damir Šahnić, diplomirani inženjer kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Kvantitativna metoda Ramanove spektroskopije in-line za praćenje reakcije sinteze i kristalizacije Omeprazola

 

Seminar će se održati u utorak, 12. srpnja 2016. godine, u 12.00  sati, u predavaonici  304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

3.  dr. sc. Mile Ivanda, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Ernest Meštrović, zn. savj., PLIVA Hrvatska d.o.o i  nasl. red. prof., PMF, Zagreb

webmaster KO

4. 7. 2016. u 16:33

Josipa Kosić-Vukšić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

ODREĐIVANJE TRAGOVA LIJEKOVA (β-BLOKATORA) U VODENIM OKOLIŠNIM UZORCIMA

 

Seminar će se održati u utorak, 12. srpnja 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

30. 6. 2016. u 10:31

Miroslava Harča, dipl. ing. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

"Izolacija i strukturna karakterizacija procesnih onečišćenja 3-brom-5-(trifluormetil)anilina primjenom LC-SPE/NMR sustava"

 

Seminar će se održati u utorak, 12. srpnja 2016. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

     1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

     2. doc. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb

     3.  dr. sc. Mario Cindrić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

           Zamjena: dr. sc. Ernest Meštrović,  zn. savj., PLIVA Hrvatska d.o.o.

webmaster KO

27. 6. 2016. u 13:47

Leo Mandić, magistar primijenjene kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Fotokemijska dekarboksilacija ftalimidnih derivata

 

Seminar će se održati u četvrtak, 7. srpnja 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaonici  304/III  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb       

2. dr. sc. Kata Majerski, zn. savj. IRB u mirovini i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

3. dr. sc. Zoran Glasovac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

             Zamjena: prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, PMF, Zagreb

webmaster KO

20. 6. 2016. u 10:46

Pristupnica Lara Štajner, magistra kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Mehanizmi nastajanja biokompozitnih materijala u sustavima kalcijeva karbonata i biološki značajnih molekula

 

Seminar će se održati u petak, 15. srpnja 2016. godine, u 10.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Jasminka Kontrec, zn. sur., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Daniel Mark Lyons, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         Zamjena: prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb                        

webmaster KO

20. 6. 2016. u 10:44

Pristupnik Igor Sabljić, dipl. ing. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Strukturna karakterizacija dipeptidil-peptidaze III iz bakterije Bacteroides thetaiotaomicron

 

Seminar će se održati u srijedu, 13. srpnja 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaonici -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Marija Luić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Marija Abramić, zn. savj. u mirovini, IRB, Zagreb                        

webmaster KO

Pristupnica Aleksandra Maršavelski, magistra biokemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Računalno ispitivanje katalitičke aktivnosti i selektivnosti aminskih oksidaza prema histaminu i N-metilhistaminu

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine, u 14.15  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Jasmina Sabolović, v. zn. sur., IMI, Zagreb

webmaster KO

11. 5. 2016. u 15:54

Jasmina Rinkovec, diplomirani inženjer kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Određivanje metala platinske skupine u lebdećim česticama u zraku

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 16. svibnja 2016. godine, u 11.00  sati, u predavaoni 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Gordana Pehnec, v. zn. sur., IMI,  Zagreb

3. prof. dr. sc. Vesna Tomašić, FKIT, Zagreb

Zamjene: izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

                             prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb                        

webmaster KO

11. 5. 2016. u 15:52

Lidija Brkljačić, diplomirani inženjer kemije, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Hidrazino-derivat glutaminske kiseline za derivatizaciju karbonilnih spojeva

 

Seminar će se održati u petak, 13. svibnja 2016. godine, u 13.00  sati, u seminaru -30 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

                             2. dr. sc. Ivanka Jerić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                             3. izv. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                             Zamjena: izv. prof. dr. sc. Danijela Ašperger, FKIT, Zagreb

webmaster KO

14. 3. 2016. u 14:29

Mirna Biluš, magistra molekularne biologije održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Mehanizam diskriminacije prirodnih proteinogenih i neproteinogenih nepripadnih aminokiselina kod aminoacil-tRNA-sintetaza razreda Ia

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 21. ožujka 2016. godine, u 12.00  sati, u predavaonici  225/II  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

3.  dr. sc. Dušica Vujaklija, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj., IMI, Zagreb

webmaster KO

15. 2. 2016. u 13:35

Studentica Alma Filipović održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Selektivna i ekološki prihvatiljiva N-Boc zaštita pirimidinskih baza primjenom mikrovalnog zračenja

 

Seminar će se održati u petak, 19. veljače 2016. godine, u 13.00  sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

7. 12. 2015. u 14:34

Josipa Suć održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

HIDRAZINO DERIVATI AMINOKISELINA U SINTEZI PEPTIDOMIMETIKA

 

Seminar će se održati u srijedu, 16. prosinca 2015. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  304/III  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Ivanka Jerić, v.  zn. sur., IRB, Zagreb

3.  dr. sc. Zdenko Hameršak, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

webmaster KO

2. 12. 2015. u 15:28

Anamarija Šter, prof. biologije i kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

TALOŽENJE KALCIJEVIH OKSALATA U UVJETIMA HIPEROKSALURIJE:

UTJECAJ AMINOKISELINA RELEVANTNIH ZA PATOLOŠKU BIOMINERALIZACIJU

 

Seminar će se održati u petak, 18. prosinca 2015. godine, u 11.00  sati, u predavaonici  -030  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Jasminka Kontrec, zn. sur., IRB, Zagreb

3.  prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Ivan Vicković, Odjel za kemiju,

                    Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek  

 

webmaster KO

1. 12. 2015. u 10:16

Marin Sapunar održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

ALGEBARSKA DIJAGRAMATSKA KONSTRUKCIJA

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 7. prosinca 2015. godine, u 14.00  sati u predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

26. 11. 2015. u 17:23

Petar Bibulić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Fluorescencija u čvrstom stanju uz intramolekulski prijenos protona

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 30. studenoga 2015. godine, u 14.00  sati, u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a,  Zagreb.

webmaster KO

24. 11. 2015. u 15:07

Tamara Zorbaz održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

IZAZOV KOJI PREDSTAVLJA KRVNO-MOŽDANA BARIJERA KOD OTROVANJA ORGANOFOSFORNIM SPOJEVIMA

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 30. studenoga 2015. godine, u 12.00  sati, u prostoriji P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a,  Zagreb.

webmaster KO

23. 11. 2015. u 14:22

Marko Tomin održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

RAČUNALNE METODE PRETRAZIVANJA KONFORMACIJSKOG PROSTORA MAKROMOLEKULA

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 30. studenoga 2015. godine, u 14.00  sati u predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

20. 11. 2015. u 15:27

Studentica Andreja Radman održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Sinteza salena i priprema kompleksa bez izolacije međuprodukata

 

Seminar će se održati u četvrtak, 26. studeng 2015. godine, u 17:30 sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

20. 11. 2015. u 15:26

Studentica Borka Lučić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Sinteza i interakcija heterocikličkih spojeva s topoizomerazom II i DNA

 

Seminar će se održati u četvrtak, 26. studeng 2015. godine, u 16:00 sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

20. 11. 2015. u 15:24

Studentica Alma Ramić održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Primjena derivata Cinchona alkaloida kao katalizatora u asimetričnoj Michaelovoj reakciji

 

Seminar će se održati u četvrtak, 26. studeng 2015. godine, u 16:45 sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

19. 11. 2015. u 15:18

Nikola Maraković, magistar kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

DIZAJN I SINTEZA NOVIH KIRALNIH N-SUPSTITUIRANIH 2-HIDROKSIIMINOACETAMIDA I NJIHOVA UČINKOVITOST U REAKTIVACIJI FOSFILIRANIH KOLINESTERAZA

 

Seminar će se održati u 26. studenog 2015. godine u 12 sati u predavaonici 304 Kemijskog  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Goran Šinko, v. zn. sur., IMI, Zagreb

3. dr. sc. Vladimir Vinković, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

webmaster KO

18. 11. 2015. u 10:26

Robert Katava održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

NOVE  GENERACIJE  KOMPLEKSNIH  SPOJEVA  I  CILJANI DIZAJN POLIFUNKCIONALNIH  LIGANADA  U  MEDICINSKOJ DIJAGNOSTICI,  LIJEČENJU  I  RADIOTERAPIJI

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 23. studenog 2015.  u 14. 45 sati, u predavaonici

-030  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

18. 11. 2015. u 10:25

Matija Vukovinski održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

POLIMORFIZAM, SOLVATI  I  HIDRATI  DJELATNIH  TVARI MAKROLIDNIH  ANTIBIOTIKA

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 23. studenog 2015.  u 14.00 sati, u predavaonici

 -030  Kemijskog  odsjeka  Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

12. 11. 2015. u 13:09

Nina Vojčić, dipl. Ing. kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

OPTIMIZACIJA SINTEZE OMEPRAZOLA POTPOMOGNUTA TERMODINAMIČKIM ISTRAŽIVANJIMA

 

Seminar će se održati u utorak, 17. studenoga 2015. godine, u 14.30  sati, u predavaonici -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Josip Požar, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Ernest Meštrović, zn. savj., PLIVA d.o.o. i nasl. red. prof., PMF, Zagreb  

3. prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Split

4. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj.  i nasl. red prof., PMF, Zagreb

5. dr. sc. Leo Frkanec, v. zn. sur., IRB,  Zagreb

Zamjena: dr. sc. Ivo Piantanida, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

11. 11. 2015. u 12:46

Barbara Soldo, prof. biologije i kemije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

UTJECAJ LIPOKSIGENAZE NA SASTAV HLAPLJIVIH TVARI U MASLINOVOM ULJU AUTOHTONIH DALMATINSKIH SORTI

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 23. studenoga 2015. godine, u 13.30  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Boris Mildner, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Maja Pavela-Vrančić, PMF, Split

3. doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov, PMF, Split

4. prof. dr. sc. Tihana Žanić Grubišić, FBF, Zagreb

5. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

webmaster KO

10. 11. 2015. u 10:36

Ivana Borzić održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

ANALITIČKE METODE I TEHNIKE ZA ANALIZU ANORGANSKIH SPECIJA ARSENA U UZORCIMA OKOLIŠA

 

Seminar će se održati u petak, 4. prosinca 2015. godine, u 9.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

webmaster KO

5. 11. 2015. u 15:20

Lara Štajner održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

EKSPERIMENTALNE METODE ZA ISTRAZIVANJE BIOMINERALIZACIJE

 

Seminar će se održati u četvrtak, 12. studenoga 2015. godine, u 13.00  sati u predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

26. 10. 2015. u 15:52

Tamara Pavić, magistra farmacije, održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

GLIKOZILACIJA PLAZMATSKIH PROTEINA U HNF1A - DIJABETESU MLADIH KOJI SE JAVLJA U ODRASLOJ DOBI

 

Seminar će se održati u srijedu, 04. studenoga 2015. godine, u 12.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. dr. sc. Boris Mildner, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Gordan Lauc, FBF, Zagreb

3. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF,  Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta, FBF, Zagreb

webmaster KO

6. 10. 2015. u 14:56

Studentica Dora Sviben održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

STANIČNI PROTEINI U ČESTICAMA VIRUSA

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 12. listopada 2015. godine, u 15.00  sati, u prostoriji 225/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a,  Zagreb.

webmaster KO

2. 10. 2015. u 10:11

Student Nikola Cindro održat će Kemijski seminar I u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

KOMPLEKSACIJSKA SVOJSTVA KALIKSARENA

 

Seminar će se održati u četvrtak, 15. listopada 2015. godine, u 13.00  sati u predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

23. 9. 2015. u 11:22

Sandra Čičić, magistra kemije održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

UTJECAJ STRUKTURNIH DEFEKATA NA ELEKTROKATALITIČKA SVOJSTVA BERLINSKOG MODRILA I NJEGOVIH ANALOGA

 

Seminar će se održati u petak, 2. listopada 2015. godine, u 13.15  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

Tražilica
 
Događaji
 
Repozitorij
 
Broj posjeta:
157314

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu