Izbornik
 
Doktorski studij kemije - smjer:
 

Organska kemija
 
Organska kemija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kemijski seminar I (152786)
20
(20S )
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji za smjer organska kemija
=> Izborni OK -DSKEM
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862)
Ahel, M.; Terzić, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859)
Rončević, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (152828)
Bertoša, B.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836)
Frank, S.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835)
Frkanec, R.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacije u organskoj kemiji (152818)
Tomić-Pisarović, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793)
Skoko, Ž.; Halasz, I.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794)
Prugovečki, B.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860)
Ciglenečki-Jušić, I.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Elektrokemija okoliša (152865)
Gašparović, B.; Omanović, D.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797)
Skoko, Ž.; Tonejc, A.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831)
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.
20
(20P )
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856)
Kovačević, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834)
Mrša, V.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837)
Frkanec, R.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795)
Moguš-Milanković, A.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792)
Cinčić, D.; Meštrović, E.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Kemija ugljikohidrata i glikoproteina (152809)
Tomić-Pisarović, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848)
Biruš, M.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844)
Hrenar, T.; Tomišić, V.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812)
Mihalić, Z.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790)
Bermanec, V.; Luić, M.
20
(20P )
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861)
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833)
Luić, M.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Matematička kemija (152853)
12
(12P )
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225)
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (152838)
Tomić, S.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Molekulska spektroskopija (152846)
Hrenar, T.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855)
Kralj, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Nukleozidi i nukleinske kiseline (152814)
Petrović Peroković, V.; Žinić, B.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867)
Novak, P.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802)
Matković-Čalogović, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799)
Matković-Čalogović, D.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839)
Močibob, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849)
Metikoš-Huković, M.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858)
Kovačević, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (152800)
Molčanov, K.; Stilinović, V.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845)
Hrenar, T.; Ljubić, I.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823)
Primožič, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850)
Musić, S.; Preočanin, T.
12
(12P )
1, 3 INFO
5.0 Organska fotokemija (152807)
Basarić, N.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988)
Miljanić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816)
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851)
Mihaljević, B.
12
(12P )
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852)
Kralj, D.
12
(10P+2S )
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821)
Primožič, I.; Raić-Malić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788)
Cindrić, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808)
Majerski, K.; Basarić, N.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827)
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791)
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789)
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
28
(20P+8S )
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847)
Tomišić, V.; Požar, J.; Horvat, G.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820)
Jerić, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (152832)
Dulić, M.; Žanić Grubišić, T.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810)
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
15
(13P+2S )
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863)
Novak, P.; Zangger, K.; Hrenar, T.; Kazazić, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819)
Primožič, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864)
Novak, P.; Müller, N.; Smrečki, V.; Plavec, J.; Parlov Vuković, J.
20
(20P )
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801)
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857)
Došlić, N.; Hrenar, T.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866)
Juranović Cindrić, I.
10
(10P )
1, 3 INFO
ECTS Temeljni kolegiji iz organske kemija
=> Temeljni (obavezni) OK -DSKEM
Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805)
Majerski, K.; Šekutor, M.
25
(25P )
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803)
Frkanec, L.; Žinić, M.
25
(21P+4S )
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806)
Vančik, H.
25
(25P )
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804)
Primožič, I.; Tomić-Pisarović, S.
25
(25P )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152824)
0
( )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti doktorski studij kemije
=> Svi izborni i temeljni kolegiji DSKEM
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862)
Ahel, M.; Terzić, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859)
Rončević, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (152828)
Bertoša, B.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836)
Frank, S.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835)
Frkanec, R.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacije u organskoj kemiji (152818)
Tomić-Pisarović, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793)
Skoko, Ž.; Halasz, I.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794)
Prugovečki, B.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860)
Ciglenečki-Jušić, I.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Elektrokemija okoliša (152865)
Gašparović, B.; Omanović, D.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797)
Skoko, Ž.; Tonejc, A.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831)
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.
20
(20P )
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856)
Kovačević, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834)
Mrša, V.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837)
Frkanec, R.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795)
Moguš-Milanković, A.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792)
Cinčić, D.; Meštrović, E.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Kemija ugljikohidrata i glikoproteina (152809)
Tomić-Pisarović, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848)
Biruš, M.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844)
Hrenar, T.; Tomišić, V.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812)
Mihalić, Z.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790)
Bermanec, V.; Luić, M.
20
(20P )
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861)
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833)
Luić, M.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Matematička kemija (152853)
12
(12P )
1, 3 INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805)
Majerski, K.; Šekutor, M.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225)
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (152838)
Tomić, S.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Molekulska spektroskopija (152846)
Hrenar, T.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855)
Kralj, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Nukleozidi i nukleinske kiseline (152814)
Petrović Peroković, V.; Žinić, B.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867)
Novak, P.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802)
Matković-Čalogović, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799)
Matković-Čalogović, D.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839)
Močibob, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849)
Metikoš-Huković, M.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858)
Kovačević, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (152800)
Molčanov, K.; Stilinović, V.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845)
Hrenar, T.; Ljubić, I.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823)
Primožič, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850)
Musić, S.; Preočanin, T.
12
(12P )
1, 3 INFO
5.0 Organska fotokemija (152807)
Basarić, N.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803)
Frkanec, L.; Žinić, M.
25
(21P+4S )
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988)
Miljanić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816)
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851)
Mihaljević, B.
12
(12P )
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852)
Kralj, D.
12
(10P+2S )
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821)
Primožič, I.; Raić-Malić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788)
Cindrić, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806)
Vančik, H.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808)
Majerski, K.; Basarić, N.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827)
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791)
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789)
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
28
(20P+8S )
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847)
Tomišić, V.; Požar, J.; Horvat, G.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804)
Primožič, I.; Tomić-Pisarović, S.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820)
Jerić, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (152832)
Dulić, M.; Žanić Grubišić, T.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810)
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
15
(13P+2S )
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863)
Novak, P.; Zangger, K.; Hrenar, T.; Kazazić, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819)
Primožič, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864)
Novak, P.; Müller, N.; Smrečki, V.; Plavec, J.; Parlov Vuković, J.
20
(20P )
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801)
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857)
Došlić, N.; Hrenar, T.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866)
Juranović Cindrić, I.
10
(10P )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152986)
0
( )
4 INFO
8.0 Kemijski seminar II (152787)
0
( )
4 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
50.0 Istraživački rad (152987)
0
( )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kemijski seminar I (152786)
20
(20S )
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji za smjer organska kemija
=> Izborni OK -DSKEM
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862)
Ahel, M.; Terzić, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859)
Rončević, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (152828)
Bertoša, B.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836)
Frank, S.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835)
Frkanec, R.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacije u organskoj kemiji (152818)
Tomić-Pisarović, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793)
Skoko, Ž.; Halasz, I.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794)
Prugovečki, B.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860)
Ciglenečki-Jušić, I.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Elektrokemija okoliša (152865)
Gašparović, B.; Omanović, D.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797)
Skoko, Ž.; Tonejc, A.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831)
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.
20
(20P )
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856)
Kovačević, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834)
Mrša, V.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837)
Frkanec, R.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795)
Moguš-Milanković, A.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792)
Cinčić, D.; Meštrović, E.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Kemija ugljikohidrata i glikoproteina (152809)
Tomić-Pisarović, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848)
Biruš, M.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844)
Hrenar, T.; Tomišić, V.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812)
Mihalić, Z.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790)
Bermanec, V.; Luić, M.
20
(20P )
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861)
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833)
Luić, M.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Matematička kemija (152853)
12
(12P )
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225)
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (152838)
Tomić, S.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Molekulska spektroskopija (152846)
Hrenar, T.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855)
Kralj, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Nukleozidi i nukleinske kiseline (152814)
Petrović Peroković, V.; Žinić, B.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867)
Novak, P.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802)
Matković-Čalogović, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799)
Matković-Čalogović, D.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839)
Močibob, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849)
Metikoš-Huković, M.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858)
Kovačević, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (152800)
Molčanov, K.; Stilinović, V.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845)
Hrenar, T.; Ljubić, I.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823)
Primožič, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850)
Musić, S.; Preočanin, T.
12
(12P )
1, 3 INFO
5.0 Organska fotokemija (152807)
Basarić, N.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988)
Miljanić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816)
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851)
Mihaljević, B.
12
(12P )
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852)
Kralj, D.
12
(10P+2S )
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821)
Primožič, I.; Raić-Malić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788)
Cindrić, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808)
Majerski, K.; Basarić, N.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827)
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791)
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789)
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
28
(20P+8S )
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847)
Tomišić, V.; Požar, J.; Horvat, G.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820)
Jerić, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (152832)
Dulić, M.; Žanić Grubišić, T.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810)
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
15
(13P+2S )
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863)
Novak, P.; Zangger, K.; Hrenar, T.; Kazazić, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819)
Primožič, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864)
Novak, P.; Müller, N.; Smrečki, V.; Plavec, J.; Parlov Vuković, J.
20
(20P )
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801)
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857)
Došlić, N.; Hrenar, T.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866)
Juranović Cindrić, I.
10
(10P )
1, 3 INFO
ECTS Temeljni kolegiji iz organske kemija
=> Temeljni (obavezni) OK -DSKEM
Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805)
Majerski, K.; Šekutor, M.
25
(25P )
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803)
Frkanec, L.; Žinić, M.
25
(21P+4S )
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806)
Vančik, H.
25
(25P )
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804)
Primožič, I.; Tomić-Pisarović, S.
25
(25P )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152824)
0
( )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti doktorski studij kemije
=> Svi izborni i temeljni kolegiji DSKEM
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862)
Ahel, M.; Terzić, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859)
Rončević, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (152828)
Bertoša, B.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836)
Frank, S.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835)
Frkanec, R.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacije u organskoj kemiji (152818)
Tomić-Pisarović, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793)
Skoko, Ž.; Halasz, I.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794)
Prugovečki, B.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860)
Ciglenečki-Jušić, I.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Elektrokemija okoliša (152865)
Gašparović, B.; Omanović, D.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797)
Skoko, Ž.; Tonejc, A.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831)
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.
20
(20P )
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856)
Kovačević, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834)
Mrša, V.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837)
Frkanec, R.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795)
Moguš-Milanković, A.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792)
Cinčić, D.; Meštrović, E.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Kemija ugljikohidrata i glikoproteina (152809)
Tomić-Pisarović, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848)
Biruš, M.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844)
Hrenar, T.; Tomišić, V.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812)
Mihalić, Z.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790)
Bermanec, V.; Luić, M.
20
(20P )
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861)
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833)
Luić, M.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Matematička kemija (152853)
12
(12P )
1, 3 INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805)
Majerski, K.; Šekutor, M.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225)
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (152838)
Tomić, S.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Molekulska spektroskopija (152846)
Hrenar, T.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855)
Kralj, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Nukleozidi i nukleinske kiseline (152814)
Petrović Peroković, V.; Žinić, B.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867)
Novak, P.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802)
Matković-Čalogović, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799)
Matković-Čalogović, D.
15
(10P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839)
Močibob, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849)
Metikoš-Huković, M.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858)
Kovačević, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (152800)
Molčanov, K.; Stilinović, V.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845)
Hrenar, T.; Ljubić, I.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823)
Primožič, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850)
Musić, S.; Preočanin, T.
12
(12P )
1, 3 INFO
5.0 Organska fotokemija (152807)
Basarić, N.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803)
Frkanec, L.; Žinić, M.
25
(21P+4S )
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988)
Miljanić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816)
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851)
Mihaljević, B.
12
(12P )
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852)
Kralj, D.
12
(10P+2S )
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821)
Primožič, I.; Raić-Malić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788)
Cindrić, M.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806)
Vančik, H.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808)
Majerski, K.; Basarić, N.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827)
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791)
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
25
(15P+10S )
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789)
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
28
(20P+8S )
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847)
Tomišić, V.; Požar, J.; Horvat, G.
25
(20P+5S )
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804)
Primožič, I.; Tomić-Pisarović, S.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820)
Jerić, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (152832)
Dulić, M.; Žanić Grubišić, T.
20
(15P+5S )
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810)
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
15
(13P+2S )
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863)
Novak, P.; Zangger, K.; Hrenar, T.; Kazazić, S.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819)
Primožič, I.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864)
Novak, P.; Müller, N.; Smrečki, V.; Plavec, J.; Parlov Vuković, J.
20
(20P )
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801)
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
25
(25P )
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857)
Došlić, N.; Hrenar, T.
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866)
Juranović Cindrić, I.
10
(10P )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152986)
0
( )
4 INFO
8.0 Kemijski seminar II (152787)
0
( )
4 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
50.0 Istraživački rad (152987)
0
( )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu