O djelatniku

Mario Kekez, dr. sc.

Zvanje: viši stručni suradnik
Lokacija: 301/ZBK
Telefon:+385 1 4606 233
Telefon kućni:6233
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://gruic.chem.pmf.unizg.hr
Zavod/služba: Zavod za biokemiju
Godina diplomiranja:2006.
Godina doktoriranja:2016.
Na zavodu od:2009.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Nakon mature u III. gimnaziji u Zagrebu upisuje 2000. godine dvopredmetni nastavnički studij biologije i kemije na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje diplomira 2006. godine. 2009. upisuje doktorski studij kemije, smjer biokemija, na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje 2016. godine pod mentorstvom doc. dr. sc. Jasmine Rokov Plavec brani doktorski rad.

Neposredno nakon diplome kao vanjski stručni suradnik na Botaničkom zavodu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu vodi vježbe u mikrobiološkom laboratoriju za studente molekularne biologije, te potom predaje kemiju u osnovnoj školi i gimnaziji Lucijana Vranjanina. U listopadu 2007. godine počinje raditi u Laboratoriju za molekularnu patologiju Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi na dijagnostici tumora korištenjem lančane reakcije polimeraze, te istovremeno vodi vježbe za studente medicine iz kolegija Patologija. Od 2007. do početka 2009. radi i kao vanjski stručni suradnik na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu vodeći vježbe iz kolegija Patologija za studente medicinsko laboratorijske dijagnostike. U veljači 2009. godine dobiva mjesto stručnog suradnika na Zavodu za biokemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje znanstveno sudjeluje u karakterizaciji citosolne seril-tRNA-sintetaze iz biljke Arabidopsis thaliana, te vodi vježbe iz biokemijskih kolegija za studente Kemijskog i Biološkog odsjeka.

2008. godine boravi dva tjedna na stručnom usavršavanju u molekularno-dijagnostičkim tehnikama na Institut fur pathologie u Bonnu, Njemačka. 2013. boravi dva tjedna u Laboratoriju profesora Gregora Anderluha na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani učeći tehnike rezonancije površinskih plazmona (eng. surface plasmon resonance-SPR) s primjenom u istraživanju proteinskih interakcija.2014. godine boravi tjedan dana na FEBS Advanced Course: Ligand binding theory and practice, na Academy and University center Nove Hrady, Češka republika, proširujući znanja o tehnikama istraživanja proteinskih interakcija. Također,  2014. godine boravi tri mjeseca na Institut de biologie moleculaire des plantes u Strasbourgu, Francuska, gdje uči tehnike manipulacije biljnog materijala, izolacije ribonukleinskih kiselina i kvantizacije ekspresije gena uporabom kvantitativne lančane reakcije polimeraze (eng. quantitative real time polymerase chain reaction- qrtPCR).

Član je Hrvatskog društva biokemičara i molekularnih biologa.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Mario Kekez, Vladimir Zanki, Ivana Kekez, Jurica Baranasic, Vesna Hodnik, Anne-Marie Duchene, Gregor Anderluh, Ita Gruic-Sovulj, Dubravka Matković-Čalogović, Ivana Weygand-Durasevic, Jasmina Rokov-Plavec: Arabidopsis seryl‐tRNA synthetase: the first crystal structure and novel protein interactor of plant aminoacyl‐tRNA synthetase; FEBS J. https://doi.org/10.1111/febs.14735

 

 

Izabrani projekti

Sudionik na projektima:

Aminoacil-tRNA-sintetaze kao čuvari standardnog genetičkog koda (HRZZ)

Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima - struktura i funkcija/svojstvo (HRZZ)

Strukturna raznolikost seril-tRNA-sintetaza i točnost biosinteze

proteina (119-0982913-1358)

Macromolecular complexes of aminoacyl-tRNA synthetases and their

role in translational quality control and non-ribosomal peptide

synthesis (UKF 1B, 10/07)

Non-canonical roles of aminoacyl-tRNA synthetases (Nekanonske

uloge aminoacil-tRNA-sintetaza)