Izbornik
 
Nastava na Kemijskom odsjeku
 

Na ovoj stranici možete pročitati opće obavijesti vezane uz održavanje nastave na Kemijskom odsjeku te preuzeti dokumente vezane uz red predavanja, satnicu i raspored ispitnih rokova.

 • Na stranicama pojedinih zavoda Kemijskog odsjeka nalaze se sve obavijesti vezane za praktikume i predmete na preddiplomskom i diplomskom studiju kemije te na ostalim studijskim programima.
 • Postupak podnošenja molbe i njeno rješavanje: na temelju Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, student može podnijeti molbu Kemijskom odsjeku radi ostvarivanja dodatnih mogućnosti (obrazac se može preuzeti ovdje), a detaljnije upute o postupku podnošenja molbe i njenom rješavanju mogu se pronaći ovdje.
 • Detaljne upute o uplatama Kemijskom odsjeku, broju računa i o pozivu na broj odobrenja mogu se pronaći na oglasnoj ploči Ureda za studente ili ovdje.
 • U svrhu izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom nazivu potrebno je ispuniti zahtjev koji možete pronaći ovdje.
 • Postupak prijavljivanja 4. izlaska na ispit (prije početka novog nastavnog ciklusa i ponovnog upisa predmeta). Student treba postupiti prema odluci Povjerenstva za nastavu PMF-a, na način opisan ovdje.
 • Postupak prijavljivanja 8. izlaska na ispit. Student je dužan prijaviti izlazak na ispit u studentskoj referadi na način opisan ovdje.
 • Uvjeti upisa predmeta preddiplomskog  i diplomskog studija kemije. Na temelju Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u redoviti student u jednom semestru upisuje 25-35 ECTS bodova. Student može upisati samo one predmete za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Uvjete upisa predmeta možete naći ovdje. Navedeni uvjeti za akad. god. 2017./2018. vrijedit će za sve studente neovisno kada su upisali studij. Obveze ponovnog upisa predmeta možete naći ovdje.
 • Odluka kojom se studentima preddiplomskog studija može odobriti upis nekih predmeta Diplomskog sveučilišnog studija kemije. Detaljnije o upisu tih predmeta pogledajte ovdje.
 • Na Kemijskom odsjeku vrijede termini prijave i odjave ispita na ispitnim rokovima navedeni ovdje.

 

 

ZAVRŠETAK STUDIJA ZA STUDENTE UPISANE NA DODIPLOMSKE STUDIJE

(dipl. ing. kemije i prof. kemije)

 

Sukladno Odluci Prirodoslovno-matematičkog fakulteta studenti upisani na dodiplomske studije do zaključno ak. god. 2004./2005. imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija te steći odgovarajući akademski stupanj najkasnije do 30. rujna 2019. godine. Propuštanje navedenog roka dovodi do gubitka prava.

 


Obavijesti
 
10. 9. 2018. u 07:47

Uvodno predavanje za studente koji su upisali 1. godinu Preddiplomskog studija kemije održat će se

 

u ponedjeljak, 1. listopada 2018. godine u 10.00 sati

 u predavaonici A2 zgrade Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Na kraju Uvodnog predavanja studentima će biti uručeni indeksi i studentske iskaznice.

Mole se studenti, koji nisu dostavili Svjedodžbu o državnoj maturi, da istu ponesu sa sobom kako bi ju predali prilikom preuzimanja indeksa.

Snežana Miljanić

Nastava u akad. god. 2018./2019. za studente svih studija pri Kemijskom odsjeku PMF-a (Preddiplomski studij kemije i Diplomski studij kemije, smjer: istraživački i nastavnički) počinje u ponedjeljak, 1. listopada 2018. godine.

Detaljnije informacije o početku nastave iz pojedinih predmeta nalaze se na mrežnim stranicama odgovarajućih zavoda.

Studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologije i kemije te Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija fizike i kemije informacije o početku nastave mogu naći na mrežnoj stranici Zavoda za opću i anorgansku kemiju.

Snežana Miljanić

Ovjera ljetnog semestra akademske godine 2017./2018. i upisi u zimski semestar akademske godine 2018./2019. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija pri Kemijskom odsjeku PMF-a provodit će se od 10. do 28. rujna 2018. Upisi prije navedenog termina neće biti mogući.

 • Svi studenti koji ne upišu semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra.
 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. 
 • Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera, kao i za upis predmeta treći put, student treba putem Ureda za studente podnijeti odgovarajuću pisanu molbu.
Snežana Miljanić

Na mrežnoj stranici Kemijskog odsjeka PMF-a

https://www.pmf.unizg.hr/chem/upis_na_fakultet/diplomski_studij_kemije

objavljeni su uvjeti upisa i upisne kvote te broj studenata po granama za istraživački smjer, koji će vrijediti pri upisu u 1. godinu diplomskih studija kemije pri Kemijskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu za akad. god. 2018./2019.

Snežana Miljanić

Ovjera zimskog semestra i upisi u ljetni semestar akademske godine 2017./2018. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Kemijskom odsjeku PMF-a provodit će se od 5. veljače do 25. veljače 2018. Upisi prije navedenog termina neće biti mogući.

 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. 
 • Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera, kao i za upis nekog predmeta treći put student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu. U molbi za upis predmeta treći put treba navesti naziv predmeta i ISVU šifru.
 • Svi studenti koji ne upišu ljetni semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra.
Snežana Miljanić

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
22. 10. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Snježana Dunđer
23. 10. 18:00 - 19:30, Kemijski odsjek, A2
Dan mola
27. 10. 09:00 - 18:00, Kemijski odsjek, A1, A2
5. Simpozij studenata kemičarâ
Ured za studente:
 

gđa. Ankica Tomić

uredovno vrijeme: 12-14 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška: sistem inženjer: Mario Bišćan, dipl. ing.


Zdrav. zaštita
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu