Izbornik
 
Doktorski studij kemije
 

Obavijesti i upisi

Sveučilište u Zagrebu:

Online baza doktoranada (OBAD)

Obrasci dr. sc.

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

 

PLAĆANJE ŠKOLARINA - studenti upisani od ak. god. 2016./17.

PLAĆANJE ŠKOLARINA - studenti upisani ak. god. 2015./16. i prije

 

Odluka FV-a PMF-a za oslobođenje od dijela ili cijelog iznosa školarine, studenata upisanih na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020.

 

 


Obavijesti
 
26. 9. 2019. u 14:03
Uređeno: 9. 10. 2019. u 18:48

Druga sjednica Vijeća doktorskoga studija u akademskoj godini 2019./20. održat će se u petak, 8. studenoga 2019. godine, u 12 sati (301/III).

Ines Primožič

Upisi u više godine studija u ak. god. 2019./2020. započet će u ponedjeljak, 16. rujna i trajati do ponedjeljka, 14. listopada 2019. Naknadni upis mora odobriti Vijeće Doktorskoga studija kemije na temelju obrazložene zamolbe. Prema Statutu Sveučilista u Zagrebu, članak 60., studentu koji ne upiše sljedeću akademsku godinu (ili semestar) prestaje status studenta.

SVI studenti obvezni su na upis donijeti: indeks,

ispunjen i od voditelja smjera potpisan Upisni list (upisni list za apsolvente ne treba potpis voditelja smjera),

obrazac dr.sc.-04. (ispunjava se u OBADU).,

obrazac dr.sc.-05.,

obrazac Individualni plan rada (pri prvom upisu 2. i 3. godine)

obrazac Obrazac Chem.-09 broj objavljenih radova, broj istraživačkih projekata te usavršavanje u inozemstvu u tekućoj akademskoj godini

obrazac Prijavni list SV-40 (word_dokument) (obostrano printan i popunjen)

Obrasce Ime_Prezime_dr.sc.04, Ime_Prezime_dr.sc.05, Ime_Prezime_Individualni plan rada te Ime_Prezime_Obrazac Chem.-09 treba dostaviti i u elektroničkom obliku na e-mail adresu Ureda doktorskog studija.

Lijepo molimo sve studente da provjere jesu li podmirena dugovanja za školarinu vezana za tekuću akademsku godinu (30% školarine do kraja lipnja tekuće akad. god., te 30% školarine do kraja tekuće akad. god.) prema ugovoru.

Ines Primožič

26. 7. 2019. u 00:00

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2019./2020.

 

Natječaj za upise na PDS - 2019 - HR

Plan i program studija

 

 

Admin 2 dekanat

10. 12. 2018. u 12:35
Uređeno: 17. 2. 2019. u 17:27

Prirodoslovno-matematički fakultet organizira u petak, 22. veljače 2019. godine treći Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a. Na Simpozij se mogu prijaviti svi studenti Doktorskoga studija kemije s prihvaćenom temom doktorskog rada, kao i oni kojima je tema doktorskog rada u postupku prihvaćanja (molimo konzultirati se s voditeljima smjerova). Sudjelovanje je moguće putem usmenog izlaganja ili posterskih priopćenja. Studenti Doktorskoga studija kemije koji su upisani u drugu ili više godine studija, a nisu jos prijavili temu, mogu također sudjelovati na Simpoziju ali samo s posterskim priopćenjem. O prihvatu sudjelovanja odlučit će Vijeće doktorskoga studija kemije.  Obrasci se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu Ureda za doktorski studij.

PROGRAM SIMPOZIJA

 

Ines Primožič

Tražilica
 
Događaji
 
18. 10. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Sanja Burazer
Repozitorij
 


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu