Izbornik
 
Obavijesti
 
21. 11. 2017. u 20:08
Uređeno: 29. 1. 2018. u 11:47

Prirodoslovno-matematički fakultet organizira u petak, 9.veljače 2018. godine drugi Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a. Na Simpozij se mogu prijaviti svi studenti Doktorskoga studija kemije s prihvaćenom temom doktorskog rada, kao i oni kojima je tema doktorskog rada u postupku prihvaćanja (molimo konzultirati se s voditeljima smjerova). Sudjelovanje je moguće putem usmenog izlaganja ili posterskih priopćenja. Studenti Doktorskoga studija kemije koji su upisani u drugu ili više godine studija, a nisu jos prijavili temu, mogu sudjelovati na Simpoziju samo s posterskim priopćenjem. O prihvatu sudjelovanja odlučit će Vijeće doktorskoga studija kemije.  Obrasci se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu Ureda za doktorski studij.

PROGRAM SIMPOZIJA

Ines Primožič

23. 10. 2017. u 15:01
Studenti se mogu upisati u Uredu Doktorskoga studija kemije od četvrtka, 9. studenoga do 17. studenoga 2018. godine svakim radnim ranom od 10-15 sati.

Prije upisa potrebno je prvo s potencijalnim mentorom, pa zatim i s voditeljem smjera dogovoriti koje kolegije će student upisati. U načelu upisujete 2 temeljna te 1-2 izborna kolegija. Voditelj smjera potpisuje upisni list pa molim dogovorite e-mailom sastanak s voditeljem prije dolaska na upis.

Molimo donijeti dvije fotografije (6 x 4 cm). Potrebno je za indeks uplatiti općom uplatnicom 100 kn kao i odgovarajući iznos školarine te donijeti dokaz o izvršenoj uplati. Studenti koji plaćaju studij osobno, oslobođeni su uplate 50 kn za izradu iksice.

Uplata se može izvršiti u poslovnim bankama, pošti, FINA-i ili putem internet bankarstva. Podatci za uplatu: Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102A, 10 000 Zagreb; IBAN primatelja: HR5823600001101522208

Podatci za uplatu za indeks: iznos: 100,00 kn (model i poziv na broj primatelja:00 604070-105, opis plaćanja: indeks.

Podatci za uplatu školarine: iznos* (model i poziv na broj primatelja 00 403500-105, opis plaćanja: školarina za I godinu/model plaćanja).

Podatci za uplatu izrade "iksice": iznos 50 kn (model i poziv na broj primatelja 00 604099-105, opis plaćanja: iksica).

 

*Student se obvezuje na plaćanje školarine na ime poslijediplomskog studija iz prethodnog članka ovog ugovora, prema iznosima utvrđenima Natječajem za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2017./2018., i to za svaku akademsku godinu posebno, na sljedeći način:

  • u cijelom iznosu prilikom upisa godine, ili
  • u dvije jednake rate, 1. rata prilikom upisa i 2. rata do 01.04.; ili
  • u tri rate kako slijedi:

- I. godina: 1. rata 4000 kn prilikom upisa, 2. rata 4000 kn (do 30.01.), 3. rata 4000 kn (do 31.05.);

- II. godina: 1. rata 3333 kn prilikom upisa, 2. rata 3333 kn (do 30.01.), 3. rata 3334 kn (do 31.05.);

- III. godina: 1. rata 2666 kn prilikom upisa, 2. rata 2666 kn (do 30.01.), 3. rata 2668 kn (do 31.05.).

Student je dužan dokaz o svakoj pojedinačnoj uplati školarine iz prethodnog stavka ovog članka predočiti Referadi za poslijediplomske studije prilikom upisa ili ovjere akad. godine u skladu s Natječajem iz prethodnog stavka ovog članka. Bez dokaza o izvršenoj uplati student ne može upisati i/ili ovjeriti godinu studija.

Ines Primožič

9. 9. 2017. u 14:13
Uređeno: 12. 10. 2017. u 14:32

Upisi u više godine studija u ak. god. 2017./2018. započet će 18. rujna i trajati do 16. listopada 2017. Naknadni upis mora odobriti Vijeće Doktorskoga studija kemije.

SVI studenti obvezni su na upis donijeti: indeks,

ispunjen i od voditelja smjera potpisan Upisni list (upisni list za apsolvente ne treba potpis voditelja smjera),

obrazac dr.sc.04. (ispunjava se u OBADU).,

obrazac dr.sc.05.,

obrazac Individualni plan rada  i

obrazac Individual PhD plan.

obrazac Prijavni list SV-40 (obostrano printan i popunjen)

Obrasce Ime_Prezime_dr.sc.04, Ime_Prezime_dr.sc.05, Ime_Prezime_Individualni plan rada i Ime_Prezime_Individual PhD plan treba dostaviti i u elektroničkom obliku na e-mail adresu Ureda doktorskog studija.

Lijepo molimo sve studente da provjere jesu li podmirena dugovanja za školarinu vezana za tekuću akademsku godinu (30% školarine do kraja lipnja tekuće akad. god., te 30% školarine do kraja tekuće akad. god.) prema ugovoru.

webmaster KO

Where: Ruder Boskovic Institute
When: Wednesday October 25th 2017. 13:00 - 15:00
Who: The workshop is aimed at PhD students and Masters/advanced undergraduates from all areas of science, technology, engineering and maths
Language: The workshop will be held in English

webmaster KO

10. 10. 2017. u 12:34

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport objavio je Natječaj za dodjelu stipendija Grada Zagreba studentima i doktorandima za akad. god. 2017./2018. Rok za podnošenje molbi je 25. listopada 2017. godine.

webmaster KO

Tražilica
 
Događaji
 
27. 06. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Martina Tireli
27. 06. 14:00 - 16:00, Kemijski odsjek, A1
Obrana doktorske disertacije: Dora Sviben
Repozitorij
 


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu