O djelatniku

Ozana Mišura, mag. chem.

Zvanje: asistent - doktorand
Lokacija: 117
Telefon:+385 1 4606 305
Telefon kućni:6305
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Godina diplomiranja:2020.
Na zavodu od:2020.

Nastava

prijediplomski

Životopis

Ozana Mišura završila je preddiplomski sveučilišni studij kemije (2017.) te diplomski sveučilišni studij kemije (smjer: istraživački, 2020.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Zagrebu, obranivši diplomski rad pod nazivom „Priprava kokristala koordinacijskih polimera kadmija(II): utjecaj steričkih i elektronskih efekata na nastanak i održivost njihovih struktura“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marijane Đaković. Od 2020. godine zaposlena je na Zavodu za opću i anorgansku kemiju na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta te iste godine upisuje i Poslijediplomski sveučilišni studij Kemija (smjer: Anorganska i strukturna kemija).

Suradnica je na projektu „Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom“ (financiranom od Hrvatske zaklade za znanost). Na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima sudjelovala je s 2 priopćenja.

Znanstveni interes Ozane Mišura obuhvaća fleksibilnost kristala izazvanu mehaničkim putem, kristalno inženjerstvo i supramolekulsku kemiju u čvrstom stanju, otopinsku i mehanokemijsku pripravu koordinacijskih spojeva prijelaznih metala i kokristala te kristalizaciju.

Članica je Hrvatskog kemijskog društva (HKD), Europske kristalografske asocijacije (ECA) i Hrvatske kristalografske zajednice (HKZ).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Članstva:

Hrvatsko kemijsko društvo (HKD), članica

Hrvatska kristalografska zajednica (HKZ), članica

European Crystallographic Association (ECA), članica

Izabrani projekti

2020. - danas, suradnica:

Projekt Hrvatske zaklade za znanost (2020-2024): IP-2019-04-1242 Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom (voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković)