Izbornik
 
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
 

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o održavanju predavanja kolegija svih smjerova doktorskog studija kemije.


Obavijesti
 

Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz kolegija: P. Novak, K. Zangger, T. Hrenar, S. Kazazić: “Suvremena molekulska spektroskopija” (dio: spektrometrija masa) održati od 10. – 12. listopada 2017. na Institutu “Ruđer Bošković” u drvorani trećega krila, u vremenu od 17.00-19.00h.

webmaster KO

Obavještavaju se studenti da će se dogovor o terminima predavanja iz kolegija: S. Rončević: “Atomska spektrometrija u analitici” održati u srijedu, 20. rujna  2017. u 16.30 h u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102ª, Zagreb.

webmaster KO

Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz kolegija: K. Majerski, M. Šekutor: Metode organske sinteze“ održavati u terminu 18. – 21.09.2017. od 16.00 – 18.00 sati u seminarskoj sobi 4. krila na Institutu Ruđer Bošković, Bijenička 54. Zagreb. Termin održavanja seminarskih izlaganja bit će 25.-27.09.2017. od 16-18 h na istoj lokaciji. Na službenim stranicama kolegija postavljeni su radovi za seminarska izlaganja a  koje je moguće izabrati odgovorom u sklopu Foruma. Link: https://www.pmf.unizg.hr/chem/predmet/mos.

webmaster KO

Obavještavaju se studenti da će se predavanja održavati u ponedjeljak 18. 09.2017. i utorak 19.09.2017. od 10.00 – 13.00 sati u kristalografskom seminaru (soba s rendgenima) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

Obavještavaju se studenti da će se konzultacije iz kolegija: “Biotransformacija lijekova i ksenobiotika” održati  četvrtak, 13.7.2017. u 13.00 sati u Rockefellerovoj 3c, Zagreb. Kontakt za informacije: 6414-213; e-mail: rfrkanec@unizg.hr

webmaster KO

 Obavještavaju se studenti da će se dogovor u vezi kolegija “Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina” održati  četvrtak, 13.7.2017. u 14 sati u prostoriji  313 Zavoda za biokemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz kolegija: I. Gruić Sovulj, Z. Kovarik, Z. Radić: “Enzimi: kinetika i mehanizmi reakcija” održati  od 10-14. 07. 2017. (15-18 sati) te 28. i 29. 08. 2017. (15-18 sati) u predavaonici 222 (FKZ-S) Kemijski odsjek PMF.

webmaster KO

Pozivaju se studenti na sastanak u srijedu, 28. lipnja 2017. godine u 16.00 sati u predavaonici 225/II vezan uz dogovor oko termina predavanja kolegija Molekularna spektroskopija(T. Hrenar) u mjesecu srpnju.

webmaster KO

Obavještavaju se studenti da će predavanja kolegija Organska stereokemija“ i „Supramolekulska kemija“ započeti u utorak, 13. lipnja 2017.  godine u 16.00 sati. Sastanak za oba kolegija održat će se u Seminaru Zavoda za OKB, prizemlje IV. krilo Instituta Ruđera Boškovića, Bijenička c. 54, Zagreb.

webmaster KO

Predavanja kolegija KEMIJA ČVRSTOG STANJA BIOLOŠKI AKTIVNIH TVARI započet će 12. lipnja 2017. u 17:00 sati u RTG seminaru, soba -030 (Zavod za opću i anorgansku kemiju, Kemijski odsjek, PMF).

webmaster KO

27. 5. 2017. u 15:57
Uređeno: 3. 6. 2017. u 12:15

Predavanja kolegija H. Vančik: Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji“ održat će se od ponedjeljka, 3. srpnja do petka 7. srpnja 2017. g., s početkom u 17.00 sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

Predavanja kolegija I. Primožič: Suvremene metode sinteze heterocikla“ održat će se od 12. do 15. srpnja 2017. g., s početkom u 16.30 sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster KO

 Obavještavaju se studenti da će se nastavak predavanja iz  slijedećih kolegija:

P. Novak, K. Zangger, T. Hrenar, S. Kazazić: “Suvremena molekulska spektroskopija”

P. Novak, N. Müller, V. Smrečki, J. Plavec, J. Parlov Vuković: “Suvremene metode strukturnog NMR-a” i

P. Novak: “Odabrana poglavlja analitičke kemije

održati  u srijedu, 12.04.2017.  u 14.00 sati, u predavaonici P1

webmaster KO

Predavanja iz kolegija „Reaktivni intermedijeri u organskoj sinteziodržat će se na Institutu Rudjer Bošković, u sobi za seminare Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, IV krilo, u slijedećim terminima: 22.5., 23.5., 24.5., 25.5. od 16-18 sati. Ispit iz kolegija će se održati na istoj lokaciji 1. 6. 2017.

Ines Primožič

Radionica Upravljanje znanjem, intelektualno vlasništvo, transfer tehnologije i inovacije (voditeljica dr. sc. Zrinka Banić-Tomišić, trajanje 8 sati, 4 ECTS) u okviru Doktorskog studija kemije održat će se u predavaonicama 023 i P2 (Horvatovac 102a) u terminima 15. i 16. srpnja 2017 (subota i nedjelja, od 9:30 do 14 sati). Mogu se prijaviti studenti upisani akad. god. 2014./15. i 2015./16. koji nisu pohađali radionicu te studenti upisani 2016./17. Prijave za radionicu zaprimaju se zaključno do 3. srpnja 2017. u Uredu Doktorskoga studija kemije - šalju se putem portleta Pošalji e-mail s desne strane ove mrežne stranice.

Ines Primožič

Obavještavaju se studenti da će nastava iz kolegija Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (S.Tomić-Pisarović, I. Primožič) započeti u ponedjeljak, 24. travnja 2017. g. u 10.00 sati, u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102A, Zagreb.
Ines Primožič

Obavještavaju se studenti da će se dogovor za termin predavanja i seminare iz kolegija Metode organske sinteze“ i kolegija „Reaktivni intermedijeri u organskoj sintezi“ (K. Majerski) održati u četvrtak, 23. ožujka 2017. g. u 16.00 sati u seminarskoj sobi Zavoda za OKB, IV krilo, Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54. Zagreb.

webmaster KO

Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz kolegija: V. Drevenkar, M. Cindrić: “Kromatografske metode u analitici” održati 14., 16., 21., 23., 28. i 30. ožujka 2017. od 16 h do 19 h u predavaonici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska c. 2, Zagreb. Termini održavanja praktičnog dijela nastave dogovorit će se sa studentima.

webmaster KO

Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz kolegija: P. Novak, K. Zangger, T. Hrenar, S. Kazazić: “Suvremena molekulska spektroskopija” i P. Novak, N. Müller, V. Smrečki, J. Plavec, J. Parlov Vuković: “Suvremene metode strukturnog NMR-a

 

održati prema slijedećem rasporedu:

22.2.2017. , 10-12h predavaona 222

23.2.2017., 10-12h predavaona 304

27.2.2017., 10-13h predavaona 222

28.2.2017., 10-13h predavaona 222

webmaster KO

Obavještavaju se studenti da će predavanja iz predmeta Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva započeti u petak, 7. 10. 2016. u 10:15 sati,  predavaonica 304 (III kat) - Kemijski odsjek, Horvatovac 102a.

webmaster KO

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
11. 12. 14:00 - 16:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Nikola Cindro
13. 12. 15:15 - 16:00, Kemijski odsjek, P1
Predavanje 'π-Interakcije: od disperzijskih silâ do slabe kovalentne veze'
14. 12. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit Kristina Bukvić

Radionica "Upravljanje znanjem, intelektualno vlasništvo, transfer tehnologije i inovacije"


Pošalji e-mail
 

Prijava za sudjelovanje na radionici 15. & 16. srpnja 2017. 
Godina upisa studija:
 
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu