Izbornik
 
Matematičke metode u kemiji 2
 

Naziv kolegija: 41013 Matematičke metode u kemiji 2

Studijski program:

Preddiplomski studij kemije

Nositelj kolegija:

Dr. sc. Tomica Hrenar, doc.

Izvođači:

Dr. sc. Tomica Hrenar, doc. (seminar)

Semestar:

4.

Opterećenje:

2+0+1 (obvezni kolegij)

Predavanja:

Predavaonica A2, petkom od 12 do 15 sati

ECTS:

5

Prijava ispita:

Studomat


Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu