BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATAKA
 

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

  

 

  


Current Contents - bibliografska baza dostupna preko portala Web of Science (WoS) od 1998. god., pristup reguliran preko IP adresa

 
Web of Science Core Collections - citatna/bibliografska baza dostupna od 1955. god., pristup reguliran preko IP adresa


Scopus - citatna/bibliografska baza, pristup reguliran preko IP adresaChemWeb
- slobodno dostupna baza, besplatan pristup Beilstein apstraktima


 


Tražilica
 
Prijava
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu