Izbornik
 
Integrirani preddiplomski i diplomski...
 
  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij FIZIKA I KEMIJA; KEMIJA I FIZIKA; smjer: nastavnički izvodi se u suradnji s Fizičkim odsjekom
  • trajanje studija je 5 godina nakon čega se stječe akademsko zvanje

AKADEMSKO ZVANJE

Magistar/magistra edukacije fizike i kemije

mag. educ. phys. et chem.


 Prema redu predavanja od 2017./18. akad. god.
 
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Linearna algebra 1 (171901)
Perše, O.
- 60
(30P+30A )
1 INFO
7.0 Matematička analiza 1 (171877)
Marušić, M.
- 90
(45P+45A )
1 INFO
4.0 Opća kemija (171908)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
10.0 Osnove fizike 1 (171903)
Basletić, M.
- 120
(60P+30A+30S )
1 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 1 (171910)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(45L )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Linearna algebra 2 (171902)
Perše, O.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
7.0 Matematička analiza 2 (171880)
Marušić, M.
- 90
(45P+45A )
2 INFO
4.0 Opća kemija (171909)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
9.0 Osnove fizike 2 (171904)
Basletić, M.
- 90
(60P+30A )
2 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 2 (171911)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(45L )
2 INFO
3.0 Računala i operacijski sustavi (171912)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Analitička kemija 1 (185194)
Jednačak, T.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
4.0 Fizički praktikum 1 (185193)
Žugec, P.
- 75
(15P+60L )
3 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji (185191)
Horvat, G.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
5.0 Organska kemija 1 (185196)
Biljan, I.
- 60
(45P+15S )
3 INFO
9.0 Osnove fizike 3 (185192)
Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
3 INFO
3.0 Osnovni praktikum analitičke kemije (185195)
Jednačak, T.
- 45
(45L )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Analitička kemija 2 (185199)
Galić, N.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
7.0 Fizikalna kemija (185200)
Kovačević, D.
- 90
(60P+30S )
4 INFO
4.0 Matematičke metode fizike (185197)
Kožić, S.
- 75
(45P+30A )
4 INFO
5.0 Organska kemija 2 (185202)
Petrović Peroković, V.
- 60
(45P+15S )
4 INFO
8.0 Osnove fizike 4 (185198)
Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
4 INFO
2.0 Osnovni praktikum fizikalne kemije (185201)
Kovačević, D.
- 30
(30L )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganska kemija 1 (199334)
Soldin, Ž.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
8.0 Elektrodinamika (199333)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A )
5 INFO
4.0 Klasična mehanika (199332)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Osnovni praktikum organske kemije (199335)
Biljan, I.
- 45
(45L )
5 INFO
8.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (199336)
Rovan, D.
- 90
(60P+30A )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti - fizika 1
=> Izborni predmeti fizike za PFK
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biofizika (199339)
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja opće fizike (199337)
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Povijest fizike (199338)
- 45
(30P+15S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganska kemija 2 (199343)
Rubčić, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Fizički praktikum 2 (199342)
Žugec, P.
- 60
(60L )
6 INFO
7.0 Kvantna fizika (199340)
Klabučar, D.
- 90
(60P+30A )
6 INFO
5.0 Opća pedagogija (199345)
Bilić, V.
- 60
(60P )
6 INFO
3.0 Osnovni praktikum anorganske kemije (199344)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 45
(45L )
6 INFO
5.0 Statistička fizika (199341)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti - fizika 2
=> Izborni predmeti fizike za PFK
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Energetika (199361)
- 45
(30P+15A )
6 INFO
3.0 Fizika i filozofija (199360)
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Medicinska fizika (199362)
- 45
(30P+15A )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Linearna algebra 1 (171901)
Perše, O.
- 60
(30P+30A )
1 INFO
7.0 Matematička analiza 1 (171877)
Marušić, M.
- 90
(45P+45A )
1 INFO
4.0 Opća kemija (171908)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
10.0 Osnove fizike 1 (171903)
Basletić, M.
- 120
(60P+30A+30S )
1 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 1 (171910)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(45L )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Linearna algebra 2 (171902)
Perše, O.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
7.0 Matematička analiza 2 (171880)
Marušić, M.
- 90
(45P+45A )
2 INFO
4.0 Opća kemija (171909)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
9.0 Osnove fizike 2 (171904)
Basletić, M.
- 90
(60P+30A )
2 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 2 (171911)
Mrvoš-Sermek, D.
- 45
(45L )
2 INFO
3.0 Računala i operacijski sustavi (171912)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Analitička kemija 1 (185194)
Jednačak, T.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
4.0 Fizički praktikum 1 (185193)
Žugec, P.
- 75
(15P+60L )
3 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji (185191)
Horvat, G.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
5.0 Organska kemija 1 (185196)
Biljan, I.
- 60
(45P+15S )
3 INFO
9.0 Osnove fizike 3 (185192)
Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
3 INFO
3.0 Osnovni praktikum analitičke kemije (185195)
Jednačak, T.
- 45
(45L )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Analitička kemija 2 (185199)
Galić, N.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
7.0 Fizikalna kemija (185200)
Kovačević, D.
- 90
(60P+30S )
4 INFO
4.0 Matematičke metode fizike (185197)
Kožić, S.
- 75
(45P+30A )
4 INFO
5.0 Organska kemija 2 (185202)
Petrović Peroković, V.
- 60
(45P+15S )
4 INFO
8.0 Osnove fizike 4 (185198)
Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
4 INFO
2.0 Osnovni praktikum fizikalne kemije (185201)
Kovačević, D.
- 30
(30L )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganska kemija 1 (199334)
Soldin, Ž.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
8.0 Elektrodinamika (199333)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A )
5 INFO
4.0 Klasična mehanika (199332)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Osnovni praktikum organske kemije (199335)
Biljan, I.
- 45
(45L )
5 INFO
8.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (199336)
Rovan, D.
- 90
(60P+30A )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti - fizika 1
=> Izborni predmeti fizike za PFK
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biofizika (199339)
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja opće fizike (199337)
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Povijest fizike (199338)
- 45
(30P+15S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganska kemija 2 (199343)
Rubčić, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Fizički praktikum 2 (199342)
Žugec, P.
- 60
(60L )
6 INFO
7.0 Kvantna fizika (199340)
Klabučar, D.
- 90
(60P+30A )
6 INFO
5.0 Opća pedagogija (199345)
Bilić, V.
- 60
(60P )
6 INFO
3.0 Osnovni praktikum anorganske kemije (199344)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 45
(45L )
6 INFO
5.0 Statistička fizika (199341)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti - fizika 2
=> Izborni predmeti fizike za PFK
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Energetika (199361)
- 45
(30P+15A )
6 INFO
3.0 Fizika i filozofija (199360)
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Medicinska fizika (199362)
- 45
(30P+15A )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Prema redu predavanja do 2017./18. akad. god.
 
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Matematika 1 (36377)
Resman, M.
- 105
(60P+45A )
1 INFO
8.0 Opća kemija (36405)
Mrvoš-Sermek, D.
- 90
(60P+30A )
1 INFO
10.0 Osnove fizike 1 (38071)
Basletić, M.
- 120
(60P+30A+30S )
1 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 1 (36406)
Mrvoš-Sermek, D.
- 60
(60L )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analitička kemija (36408)
Jednačak, T.; Galić, N.
- 75
(45P+30A )
2 INFO
9.0 Matematika 2 (36402)
Resman, M.
- 90
(60P+30A )
2 INFO
9.0 Osnove fizike 2 (36404)
Basletić, M.
- 90
(60P+30A )
2 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 2 (36407)
Mrvoš-Sermek, D.
- 60
(60L )
2 INFO
3.0 Računala i operacijski sustavi (36403)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Anorganska kemija (40751)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 75
(60P+15A )
3 INFO
4.0 Fizički praktikum 1 (40750)
Žugec, P.
- 75
(15P+60L )
3 INFO
6.0 Matematika 3 (40748)
Resman, M.; Berić, T.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
9.0 Osnove fizike 3 (40749)
Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
3 INFO
3.0 Osnovni praktikum analitičke kemije (40756)
Jednačak, T.
- 45
(45L )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
3 INFO
ECTS Izborni - kemija 1
=> 3. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (40759)
Begović, T.
- 45
(30P+15A )
3, 5 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40758)
Vančik, H.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizički praktikum 2 (40754)
Žugec, P.
- 60
(60L )
4 INFO
8.0 Fizikalna kemija (40755)
Kovačević, D.
- 90
(60P+30A )
4 INFO
6.0 Matematika 4 (40752)
Berić, T.
- 75
(45P+30A )
4 INFO
8.0 Osnove fizike 4 (40753)
Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
4 INFO
2.0 Osnovni praktikum fizikalne kemije (40757)
Kovačević, D.
- 30
(30L )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Astronomija i astrofizika (40761)
Pavlovski, K.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
10.0 Elektrodinamika (63554)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A )
5 INFO
6.0 Organska kemija 1 (40764)
Mihalić, Z.
- 75
(60P+15A )
5 INFO
2.0 Praktikum anorganske kemije (40762)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 30
(30L )
5 INFO
2.0 Praktikum organske kemije (40763)
Biljan, I.
- 30
(30L )
5 INFO
ECTS Izborni - fizika 1
=> 5. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biofizika (40771)
Supek, S.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Fizika Zemlje i atmosfere (40773)
Markušić, S.; Pasarić, M.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Osnove fizike materijala (40772)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Povijest fizike (40770)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborni - kemija 2
=> 5. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (40759)
Begović, T.
- 45
(30P+15A )
3, 5 INFO
3.0 Mineralogija 1 (40778)
Tibljaš, D.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja anorganske kemije (40780)
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (40781)
Kovačević, D.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja organske kemije (40779)
Vančik, H.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40758)
Vančik, H.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Biokemija (40768)
Rokov Plavec, J.
- 105
(75P+30A )
6 INFO
8.0 Kvantna fizika (63558)
Pavin, N.
- 90
(60P+30A )
6 INFO
6.0 Organska kemija 2 (40765)
Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15A )
6 INFO
2.0 Praktikum biokemije (40769)
Močibob, M.
- 30
(30L )
6 INFO
3.0 Statistička fizika (40767)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
ECTS Izborni - fizika 2
=> 6. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Energetika (40777)
Makek, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Fizika i filozofija (40774)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Medicinska fizika (40775)
Majer, M.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
3.0 Mineralogija 2 (40776)
Bermanec, V.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Osnove fizike čvrstog stanja (51052)
Radić, D.
- 45
(30P+15A )
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (51054)
Jeličić, K.
- 60
(60L )
7 INFO
8.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (51050)
Rovan, D.
- 90
(60P+30A )
7 INFO
6.0 Viši praktikum iz kemije (51055)
Đaković, M.; Juranović Cindrić, I.
- 60
(60L )
7 INFO
ECTS Izborni - kemija 3
=> 7. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (51066)
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Instrumentalna analitika 1 (51063)
Rončević, S.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (51069)
Škalamera, Đ.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Koloidna i međupovršinska kemija (51067)
Begović, T.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Kristalokemija (51065)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Molekularna spektroskopija (51068)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Radioanalitičke metode (51064)
Rončević, S.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (51057)
Miljković, D.
- 60
(60P )
8 INFO
7.0 Metodika nastave kemije 1 (91245)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30A )
8 INFO
6.0 Opća pedagogija (51056)
Bilić, V.
- 60
(60P )
8 INFO
7.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (91243)
Jeličić, K.
- 60
(60L )
8 INFO
ECTS Izborni - fizika 3
=> 8. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika neuređenih sustava (51060)
Zadro, K.
- 45
(30P+15S )
8 INFO
4.0 Osnove atomske i molekulske fizike (51061)
Đerek, V.
- 45
(30P+15A )
8 INFO
4.0 Osnove elektronike (51062)
Tafra, E.
- 60
(30P+30A )
8 INFO
ECTS Izborni - kemija 3
=> 7. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (51066)
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Instrumentalna analitika 1 (51063)
Rončević, S.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (51069)
Škalamera, Đ.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Koloidna i međupovršinska kemija (51067)
Begović, T.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Kristalokemija (51065)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Molekularna spektroskopija (51068)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Radioanalitičke metode (51064)
Rončević, S.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Metodička praksa nastave fizike 1 (97110)
Planinić, M.; Jeličić, K.
- 30
(30S )
9 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 1 (63142)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S )
9 INFO
6.0 Metodika nastave kemije 2 (63140)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30S )
9 INFO
9.0 Praktikum iz metodike nastave kemije (63145)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 120
(120M )
9 INFO
ECTS Izborni - fizika 4
=> 9. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika nanomaterijala (63158)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
4.0 Fizika površina i nanostruktura (141478)
Bilalbegović, G.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
4.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (63154)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
4.0 Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (63153)
Bosnar, D.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
4.0 Praktikum iz osnova elektronike (63157)
Tafra, E.
- 45
(45L )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
21.0 Diplomski rad (141284)
- 75
(60A+15S )
10 INFO
2.0 Metodička praksa nastave fizike 2 (97111)
Planinić, M.; Jeličić, K.
- 30
(30S )
10 INFO
4.0 Metodička praksa nastave kemije (63149)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(45M+15S )
10 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 2 (63146)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S )
10 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Matematika 1 (36377)
Resman, M.
- 105
(60P+45A )
1 INFO
8.0 Opća kemija (36405)
Mrvoš-Sermek, D.
- 90
(60P+30A )
1 INFO
10.0 Osnove fizike 1 (38071)
Basletić, M.
- 120
(60P+30A+30S )
1 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 1 (36406)
Mrvoš-Sermek, D.
- 60
(60L )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analitička kemija (36408)
Jednačak, T.; Galić, N.
- 75
(45P+30A )
2 INFO
9.0 Matematika 2 (36402)
Resman, M.
- 90
(60P+30A )
2 INFO
9.0 Osnove fizike 2 (36404)
Basletić, M.
- 90
(60P+30A )
2 INFO
3.0 Praktikum opće kemije 2 (36407)
Mrvoš-Sermek, D.
- 60
(60L )
2 INFO
3.0 Računala i operacijski sustavi (36403)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Anorganska kemija (40751)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 75
(60P+15A )
3 INFO
4.0 Fizički praktikum 1 (40750)
Žugec, P.
- 75
(15P+60L )
3 INFO
6.0 Matematika 3 (40748)
Resman, M.; Berić, T.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
9.0 Osnove fizike 3 (40749)
Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
3 INFO
3.0 Osnovni praktikum analitičke kemije (40756)
Jednačak, T.
- 45
(45L )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
3 INFO
ECTS Izborni - kemija 1
=> 3. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (40759)
Begović, T.
- 45
(30P+15A )
3, 5 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40758)
Vančik, H.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizički praktikum 2 (40754)
Žugec, P.
- 60
(60L )
4 INFO
8.0 Fizikalna kemija (40755)
Kovačević, D.
- 90
(60P+30A )
4 INFO
6.0 Matematika 4 (40752)
Berić, T.
- 75
(45P+30A )
4 INFO
8.0 Osnove fizike 4 (40753)
Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
4 INFO
2.0 Osnovni praktikum fizikalne kemije (40757)
Kovačević, D.
- 30
(30L )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Astronomija i astrofizika (40761)
Pavlovski, K.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
10.0 Elektrodinamika (63554)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A )
5 INFO
6.0 Organska kemija 1 (40764)
Mihalić, Z.
- 75
(60P+15A )
5 INFO
2.0 Praktikum anorganske kemije (40762)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 30
(30L )
5 INFO
2.0 Praktikum organske kemije (40763)
Biljan, I.
- 30
(30L )
5 INFO
ECTS Izborni - fizika 1
=> 5. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biofizika (40771)
Supek, S.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Fizika Zemlje i atmosfere (40773)
Markušić, S.; Pasarić, M.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Osnove fizike materijala (40772)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Povijest fizike (40770)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborni - kemija 2
=> 5. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (40759)
Begović, T.
- 45
(30P+15A )
3, 5 INFO
3.0 Mineralogija 1 (40778)
Tibljaš, D.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja anorganske kemije (40780)
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (40781)
Kovačević, D.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja organske kemije (40779)
Vančik, H.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40758)
Vančik, H.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Biokemija (40768)
Rokov Plavec, J.
- 105
(75P+30A )
6 INFO
8.0 Kvantna fizika (63558)
Pavin, N.
- 90
(60P+30A )
6 INFO
6.0 Organska kemija 2 (40765)
Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15A )
6 INFO
2.0 Praktikum biokemije (40769)
Močibob, M.
- 30
(30L )
6 INFO
3.0 Statistička fizika (40767)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
ECTS Izborni - fizika 2
=> 6. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Energetika (40777)
Makek, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Fizika i filozofija (40774)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Medicinska fizika (40775)
Majer, M.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
3.0 Mineralogija 2 (40776)
Bermanec, V.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Osnove fizike čvrstog stanja (51052)
Radić, D.
- 45
(30P+15A )
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (51054)
Jeličić, K.
- 60
(60L )
7 INFO
8.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (51050)
Rovan, D.
- 90
(60P+30A )
7 INFO
6.0 Viši praktikum iz kemije (51055)
Đaković, M.; Juranović Cindrić, I.
- 60
(60L )
7 INFO
ECTS Izborni - kemija 3
=> 7. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (51066)
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Instrumentalna analitika 1 (51063)
Rončević, S.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (51069)
Škalamera, Đ.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Koloidna i međupovršinska kemija (51067)
Begović, T.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Kristalokemija (51065)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Molekularna spektroskopija (51068)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Radioanalitičke metode (51064)
Rončević, S.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (51057)
Miljković, D.
- 60
(60P )
8 INFO
7.0 Metodika nastave kemije 1 (91245)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30A )
8 INFO
6.0 Opća pedagogija (51056)
Bilić, V.
- 60
(60P )
8 INFO
7.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (91243)
Jeličić, K.
- 60
(60L )
8 INFO
ECTS Izborni - fizika 3
=> 8. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika neuređenih sustava (51060)
Zadro, K.
- 45
(30P+15S )
8 INFO
4.0 Osnove atomske i molekulske fizike (51061)
Đerek, V.
- 45
(30P+15A )
8 INFO
4.0 Osnove elektronike (51062)
Tafra, E.
- 60
(30P+30A )
8 INFO
ECTS Izborni - kemija 3
=> 7. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (51066)
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Instrumentalna analitika 1 (51063)
Rončević, S.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (51069)
Škalamera, Đ.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Koloidna i međupovršinska kemija (51067)
Begović, T.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Kristalokemija (51065)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
4.0 Molekularna spektroskopija (51068)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15A )
7, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Metodička praksa nastave fizike 1 (97110)
Planinić, M.; Jeličić, K.
- 30
(30S )
9 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 1 (63142)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S )
9 INFO
6.0 Metodika nastave kemije 2 (63140)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30S )
9 INFO
9.0 Praktikum iz metodike nastave kemije (63145)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 120
(120M )
9 INFO
ECTS Izborni - fizika 4
=> 9. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i kemije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika nanomaterijala (63158)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
4.0 Fizika površina i nanostruktura (141478)
Bilalbegović, G.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
4.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (63154)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
4.0 Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (63153)
Bosnar, D.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
4.0 Praktikum iz osnova elektronike (63157)
Tafra, E.
- 45
(45L )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
21.0 Diplomski rad (141284)
- 75
(60A+15S )
10 INFO
2.0 Metodička praksa nastave fizike 2 (97111)
Planinić, M.; Jeličić, K.
- 30
(30S )
10 INFO
4.0 Metodička praksa nastave kemije (63149)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(45M+15S )
10 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 2 (63146)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S )
10 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu