Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


Obavijesti
 
18. 9. 2020. u 10:31

Apsolventica  Lucija Besednik polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Mikrovalno potpomognuta ekstrakcija polibromiranih difenil etera iz ljudskog mlijeka”

u petak, 18.09.2020. u 11:00 sati u dvorani P1, Horvatovac 102 a, Zagreb. 

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Nives Galić

2.  Doc. dr. sc. Morana Dulić

3. Prof. dr. sc. Željka Soldin

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Adriana Kenđel

Marina Bobanac Marjanović

17. 9. 2020. u 14:11
Uređeno: 17. 9. 2020. u 14:11

Apsolventica Valentina Vrljić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Nanočestice srebra kao SERS supstrati za analizu sterigmatocistina“

u utorak, 29.09.2020. u 14:00 sati u prostoriji 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Snežana Miljanić

2. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

3. Doc. dr. sc. Đani Škalamera

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Adriana Kenđel

Marina Bobanac Marjanović

16. 9. 2020. u 13:47

Apsolventica Ruža Jozepović polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava i studij vezivanja permetiliranih diamantoidnih

amonijevih soli s ciklodekstrinima

 

u srijedu, 30. 09. 2020. u 10 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Đani Škalamera

2. Prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Doc. dr. sc. Nikola Bregović

Zamjena: Doc. dr. sc. Nikola Cindro

Anđelka Pilko

16. 9. 2020. u 13:42

Apsolvent Andrej Biškup polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava ključnih prekursora za sintezu potencijalnog

imunoadjuvanta - konjugata Quillaja saponina i desmuramil-dipeptida

 

u ponedjeljak, 28. 09. 2020. u 15 sati u predavaonici A1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Đani Škalamera

2. Doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski

3. Prof. dr. sc. Predrag Novak

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Anđelka Pilko

16. 9. 2020. u 13:13

Apsolventica Iva Brekalo polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava i karakterizacija kiralnih derivata kinuklidin-3-ola

 

u petak, 25. 09. 2020. u 11:15 sati u predavaonici A2, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Ines Primožič

2. Prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zamjena: Doc. dr. sc. Đani Škalamera

Anđelka Pilko

16. 9. 2020. u 13:08

Apsolventica Ivona Kurečić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava 9-O-karbamata cinhonidina i 10,11-dihidrocinhonidina

 

u petak, 25. 09. 2020. u 10 sati u predavaonici A2, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Ines Primižič

2. Prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zamjena: Doc. dr. sc. Đani Škalamera

Anđelka Pilko

16. 9. 2020. u 13:02

Apsolventica Barbara Debanić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza i karakterizacija kvaternih 10,11-dihidro derivata

cinhonidina i cinhonina

 

u petak, 25. 09. 2020. u 9 sati u predavaonici A2, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Ines Primožič

2. Prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zamjena: Doc. dr. sc. Đani Škalamera

Anđelka Pilko

16. 9. 2020. u 12:49

APSOLVENT  Boris Gomaz branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj halogenidnih iona na kristalizaciju te molekulsku i kristalnu strukturu bakrovog(II), niklovog(II) i kobaltovog(II) derivata ljudskog inzulina

 

u četvrtak, 24.09.2020. u 12 sati u predavaonici 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i polaganje diplomskog ispita u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki
  2. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec
  3. prof. dr. sc. Davor Kovačević

Zamjena:  prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

Gordana Margetić

Tražilica
 
Događanja na KO
 
24. 09. 12:00 - 13:30, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Boris Gomaz
25. 09. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Barbara Debanić
25. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Ivona Kurečić
25. 09. 11:15 - 12:15, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Iva Brekalo
25. 09. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, A2
Obrana doktorske disertacije: Saša Opačak
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu