Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


Obavijesti
 
11. 12. 2017. u 14:33

Apsolventica Antonija Rimac polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava para supstituiranih N-aril-2-hidroksi-3-metilpiridin-4-onskih

α-manozida s esterskom vezom na piridinonu

 

u ponedjeljak, 18. 12. 2017. u 12 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević

Zamjena: Doc. dr. sc. Ivana Biljan

Anđelka Pilko

11. 12. 2017. u 10:06

Apsolvent   Dino Kuzman   branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Mononuklearni i dinuklearni kompleksi molibdena(VI) s derivatima 2-aminobenzhidrazida

 

U PONEDJELJAK, 18.12.2017. U 13 SATI

u predavaonici 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i ispita u sastavu:

1. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

2. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. prof. dr. sc. Davor Kovačević

Zamjena: prof. dr. sc. Marina Cindrić

 

Gordana Margetić

7. 12. 2017. u 14:03

APSOLVENTICA KRISTINA BUKVIĆ    branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

Heksafluoroacetilacetonatni kompleksi kadmija(ii) s amidnim derivatima piridina.

Keto-enolna tautomerija i nastava kemije.

 

u četvrtak 14.12.2017. u 10 sati

u  predavaonici P1

Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. doc. dr. sc. Marijana Đaković, KO

2. izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš, KO

3. izv. prof. Jasna Lajtner, BO

zamjena: doc. dr. sc. Mirela Sertić, BO

 

Gordana Margetić

5. 10. 2017. u 14:14
Uređeno: 5. 10. 2017. u 14:14

Apsolventica Ina Erceg polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Ujecaj aminokiselina na spontano taloženje kalcijevih fosfata

 

u četvrtak, 12. listopada 2017. u 13 sati u predavaonici Zavoda za fizikalnu kemiju (2. kat/222), Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić
  2. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki
  3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

        Zamjena: prof. dr. sc. Davor Kovačević

Danijela Hus Mustić

22. 9. 2017. u 13:49

Apsolvent Matej Bubaš polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

NCU analiza u kvantno-kemijskom modeliranju mikrosolvatacije

 

u petak, 29. 09. 2017. u 13 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

2. Doc. dr. sc. Gordan Horvat

3. Doc. dr. sc. Vladimir Stilinović

Zamjena: prof. dr. sc. Tomica Hrenar

Danijela Hus Mustić

31. 8. 2017. u 13:00
Uređeno: 2. 9. 2017. u 16:43

Apsolventica Lucija Krišto polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Struktura i spektroskopska svojstva donorsko-akceptorskog sustava

s gvanidijevom i karboksilatnom skupinom

 

u petak, 08. 09. 2017. u 14 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

2. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Doc. dr. sc. Dominik Cinčić

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Anđelka Pilko

13. 6. 2017. u 10:32

Apsolvent Luka Barešić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava i svojstva novih anionskih senzora temeljenih na

gvanidinskoj podjedinici

 

u utorak, 27. 06. 2017. u 14 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

2. Prof. dr. sc. Predrag Novak

3. Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

 

Zamjena: Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

Anđelka Pilko

Tražilica
 
Događanja na KO
 
18. 12. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, 222
Nastupno predavanje: Nikola Bregović
18. 12. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, -030
Seminar II:Robert Katava
18. 12. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Antonija Rimac
18. 12. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Dino Kuzman
18. 12. 16:00 - 17:00, Kemijski odsjek, A1
Predavanje 'SLIC-CAGE: identifikacija mjesta inicijacije transkripcije u cijelom genomu iz nanogramske količine RNA''
18. 12. 16:00 - 18:00, Kemijski odsjek, 222
Obrana doktorske disertacije: Tomislav Vrbanec
19. 12. 13:30 - 15:30, Kemijski odsjek, A1
Obrana doktorske disertacije: Jasmina Salopek
22. 12. 12:00 - 12:45, Kemijski odsjek, A2
Božićno predavanje Kemijskog odsjeka
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu