Izbornik
 
Zavod za analitičku kemiju
 

 

Predstojnica zavoda:   

prof. dr. sc. Snežana Miljanić

 

Voditeljica administracije: Marina Bobanac Marjanović


Obavijesti
 
17. 9. 2020. u 14:32

Mole se studenti da prilikom dolaska na 2. jesenski redovni ispitni rok ne ulaze u zgradu fakulteta već pričekaju ispred glavnog ulaza. Potrebno je obratiti posebnu pažnju na držanje propisane udaljenosti. Mole se studenti da ponesu zaštitne maske te da ih koriste prilikom ulaska u zgradu i tokom cijelog trajanja ispita. Tokom ulaska u zgradu potrebno je dezinficirati ruke.

 

Pismeni ispiti iz svih kolegija održat će se u predavaonici A1 u terminu od 08:00 do 11:00 sati.

Završni kolokviji iz svih praktikuma održat će se u predavaonici A1 u terminu od 12:30 do 14:30 sati.

Ivana Mikulandra

10. 9. 2020. u 10:16
Uređeno: 10. 9. 2020. u 10:17

Pismeni ispiti iz svih kolegija Zavoda za analitičku kemiju održat će se u

PETAK, 18. rujna 2020. u predavaonicama A1 i A2,
u dva vremenska termina:

                        1) od 8:00 do 11:00 sati

                        2) od 12:30 do 15:30 sati

 

Završni kolokviji iz svih Praktikuma Zavoda za analitičku kemiju održat će se u

PETAK, 18. rujna 2020. u predavaonicama A1 i A2,
u vremenskom terminu od 12:30 do 14:30 sati.

 

Točan raspored održavanja pismenih ispita i završnih kolokvija iz pojedinih kolegija po predavaonicama i vremenskim terminima bit će oglašen na web-stranicama Zavoda za analitičku kemiju dan prije održavanja ispitnog roka.

 

Prijave i odjave:

Ispiti se prijavljuju isključivo putem studomata do

UTORKA 15. rujna 2020., do 08:00 sati

i odjavljuju isključivo putem studomata do

ČETVRTKA, 17. rujna 2020., do 08:00 sati.

Studenti koji izlaze na ispit 4. ili 8. put (ispit pred povjerenstvom) trebaju prijaviti ispit u  Uredu za studente do PETKA, 11. rujna 2020.

David Klarić

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
21. 09. 16:15 - 18:00, Zoom aplikacija
Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme
24. 09. 12:00 - 13:30, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Boris Gomaz
25. 09. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Barbara Debanić
25. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Ivona Kurečić
25. 09. 11:15 - 12:15, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Iva Brekalo
25. 09. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, A2
Obrana doktorske disertacije: Saša Opačak
28. 09. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Andrej Biškup
Kontakt
 

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-mail: zak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu