Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 

Predstojnica zavoda

Prof. dr. sc. Tajana Begović

 

 Voditeljica administracije:  Danijela Hus Mustić


Obavijesti
 

Poštovani studenti,

raspored za rad u Praktikumu fizikalne kemije 1 dostupan je na oglasnoj ploči Zavoda i u repozitoriju kolegija.

 

S poštovanjem,

Nikola Bregović

Nikola Bregović

Nastava iz kolegija Kvantna kemija počet će u petak, 11. listopada 2019. prema objavljenom rasporedu.

Danijela Hus Mustić

Poštovani studenti, predavanja iz kolegija: 44045 Kemometrika započinju u srijedu, 9. listopada 2019. prema oglašenom rasporedu.

Tomica Hrenar

Nastava iz kolegija Strukturna računalna biofizika započet će u utorak, 15. listopada 2019., u 15 sati u predavaonici 225.

Branimir Bertoša

Nastava iz kolegija Molekularna biofizika započet će u četvrtak, 17. listopada 2019., prema objavljenom rasporedu (u 8:15 u predavaonici 222).

Branimir Bertoša

Predavanja iz kolegija Kemija okoliša  za studente:

- preddiplomskog sveučilišnog studija Kemije,

- integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Biologije i Kemije,

- integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fizike i Kemije

počinju u četvrtak 3. listopada 2019 u 8 i 30.

Predavanja i seminari iz kolegija Kemija okoliša održavati će se četvrtkom od 8 i 30 do 11 sati u predavaonici A2.

 

 

prof. dr. sc. Tajana Begović

Tajana Begović

19. 2. 2019. u 10:25

Molim studente koji su upisali predmet Koloidna i međupovršinska kemija da dođu na dogovor oko termina održavanja predavanja u utorak 26. veljače 2019. godine u 14 sati u sobu 228.

Tajana Begović

19. 2. 2019. u 10:05
Uređeno: 19. 2. 2019. u 10:06

 

OBAVIJEST

 

Predavanja iz kolegija Fizikalna kemija 2 (183960) za studenttegriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Biologije i Kemije počinju u ponedjeljak, 25. veljače 2019. prema oglašenom rasporedu.

 

Predavanja će se održavati ponedjeljkom od 14 do 16 sati u predavaonici A1,

te petkom od 11 do 13 u predavaonici A2.

Seminari će se održavati petkom od 13 do 15 u predavaonici P1.

 

Tajana Begović

23. 11. 2017. u 13:20
Uređeno: 23. 11. 2017. u 14:42

Pismeni ispiti održavaju se u pravilu u predavaonicama Kemijskog odsjeka A1 i A2, Horvatovac 102a (prizemlje), s početkom u 9.00 ili 13.00 sati prema priloženom rasporedu.

Raspored održavanja pismenih ispita

Davor Kovačević

Repozitorij
 
Tražilica
 
Događaji
 
18. 10. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Sanja Burazer
18. 10. 14:00 - 15:00, Horvatovac 102a
Znanstveni razgovori na PMF-u
25. 10. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, -030
Seminar II: Kristina Smokrović
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu