Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 

Predstojnik zavoda

Prof. dr. sc. Davor Kovačević

 

 Voditeljica administracije:  gđa Danijela Hus Mustić


Obavijesti
 
21. 2. 2018. u 16:32

Pozivamo studente preddiplomskog studija Kemije koji su upisali kolegij:

T.  Preočanin: PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 2

da se dođu prijaviti za rad, posuditi skripta te vidjeti raspored vježbi

u srijedu 28. veljače 2018. od 10 do 12 sati u sobu 207/II. kat.

Tajana Preočanin

Pozivaju se studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija fizike i kemije koji su upisali kolegije Fizikalna kemija i Osnovni praktikum fizikalne kemije na dogovor o održavanju nastave i na prijavu za rad u praktikumu u srijedu, 28. veljače 2018. u 14 sati u predavaonici 225.

Davor Kovačević

20. 2. 2018. u 13:21

Predavanja iz kolegija Fizikalna kemija makromolekula za studente diplomskog studija kemije započinju u ponedjeljak, 26. veljače 2018. u 9 sati u predavaonici 222 prema objavljenom rasporedu.

Davor Kovačević

20. 2. 2018. u 10:19

Nastava iz kolegija Koloidna i međupovršinska kemija počinje u srijedu, 7. ožujka 2018. prema oglašenom rasporedu.

Predavanja i vježbe će se održavati srijedom od 11 do 14 sati u predavaonici 225.

Tajana Preočanin

Predavanja iz kolegija Fizikalna kemija 2 (46838) za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Biologije i Kemije počinju u ponedjeljak, 26. veljače 2018. prema oglašenom rasporedu.

 

Predavanja će se održavati ponedjeljkom od 14 do 16 sati u predavaonici A1,

te petkom od 11 do 13 u predavaonici A2.

Seminari će se održavati petkom od 13 do 15 u predavaonici P1.

 

 

 

prof. dr. sc. Tajana Preočanin

Tajana Preočanin

23. 11. 2017. u 13:20
Uređeno: 23. 11. 2017. u 14:42

Pismeni ispiti održavaju se u pravilu u predavaonicama Kemijskog odsjeka A1 i A2, Horvatovac 102a (prizemlje), s početkom u 9.00 ili 13.00 sati prema priloženom rasporedu.

Raspored održavanja pismenih ispita

Davor Kovačević

Repozitorij
 
Tražilica
 
Događaji
 
26. 02. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Robert Kerep
28. 02. 11:30 - 12:30, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana P1
Diplomski ispit: Vedrana Jurković
28. 02. 13:15 - 14:15, Kemijski odsjek, P1
Predavanje 'Kompleksni spojevi molibdena: od priprave do katalitičke primjene'
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu