Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


6. 2. 2019. u 09:20

Apsolventica Ivana Bobić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom

 

Ispitivanje fenotipa stanica humanog melanoma nakon 

tretmana vemurafenibom

 

u četvrtak, 14. 02. 2019. u 10 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Morana Dulić

2. Izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević

3. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Marko Močibob

Anđelka Pilko
Tražilica
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu