Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1506390
2. 5. 2017. u 10:05
Uređeno: 2. 5. 2017. u 12:22
Nagrađena kongresna priopćenja znanstvenikâ Kemijskog odsjeka

Na svečanosti zatvaranja 25. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera (25HSKIKI) koji se održavao od 19. travnja do 22. travnja ove godine u Poreču dodijeljena je posterska nagrada Znanstveno-organizacijskog odbora 25HSKIKI za najbolji poster u području kemije Igoru Živkoviću za postersko priopćenje naslovljeno Exclusion of the cognate substrate from the leucyl-tRNA synthetase editing pathway izrađenomu u koautorstvu s Moranom Dulić, Nevenom Cvetešić, Branimirom Bertošom i Itom Gruić Sovulj. Na istom skupu dodijeljena je  posterska nagrada Hrvatske udruge kristalografa (HUK) za najbolje postersko rješenje iz područja strukturne kemije, strukturne biologije ili znanosti o materijalima Katarini Lisac za postersko priopćenje Supramolecular architectures of halogen bonded cocrystals containing CoCl2L2 metal-organic units izrađenom u koautorstvu s Dominikom Cinčićem.

Nagrađeno postersko priopćenje Exclusion of the cognate substrate from the leucyl-tRNA synthetase editing pathway opisuje mehanizam kojim enzim leucil-tRNA-sintetaza razlikuje pravilno aminoaciliranu (pripadnu) leucil-tRNALeu od misaminoacilirane (nepripadne) norvalil-tRNALeu u aktivnom mjestu za popravak pogreške. Naime, prilikom sinteze aminoacilirane tRNALeu može doći do pogreške, odnosno misacilacije tRNA, te enzim posjeduje dodatnu domenu za popravak vlastite pogreške u kojoj se odvija reakcija hidrolize aminoacilirane tRNALeu. Istraživanje je pokazalo kako je afinitet enzima prema pripadnom i nepripadnom supstratu sličan, dok je brzina hidrolize leucil-tRNALeu 1000 puta manja od one norvalil-tRNALeu. Time je za ovu skupinu enzima po prvi puta pokazano da se tRNA aminoacilirana pripadnom aminokiselinom diskriminira kinetički, a ne nemogućnošću vezanja u domenu za popravak. Nadalje, koristeći simulacije molekulske dinamike uočeno je da upravo pozicioniranje leucina u aktivnom mjestu domene za popravak pogreške izaziva kinetički neproduktivno smještanja leucil-tRNALeu. Kinetička analiza je u konačnici potvrdila katalitičku ulogu 3'OH skupine terminalnog adenozina molekule tRNALeu te samim time ribozimski mehanizam hidrolize aminoacilirane tRNA.

Nagrada Znanstveno-organizacijskog odbora 25HSKIKI za najbolje postersko priopćenje u području kemije (dodjeljuje se još za kemijski i biokemijski inženjering, materijale i ekologiju) sastoji se od diplome i kotizacije za sljedeći 26. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera.

 

U nagrađenom posterskom priopćenju Supramolecular architectures of halogen bonded cocrystals containing CoCl2L2 metal-organic units prikazane su supramolekulske arhitekture kokristala povezanih halogenskom vezom koji sadrže CoCl2L2  (L = 1,10-fenantrolin ili 2,2’-bipiridin) metalo-organske jedinice. Za pripravu kokristala, kristalizacijom iz otopine i mehanokemijskom sintezom, kao donori halogenske veze korišteni su komercijalno dostupni spojevi: jodpentafluorbenzen, 1,4-dijodtetrafluorbenzen, 1,3-dijodtetrafluorbenzen, 1,2-dijodtetrafluorbenzen, 1,1,2,2,3,3,4,4-oktafluor-1,4-dijodbutan i 1,3,5-trifluor-2,4,6-trijodbenzen. Pokusi difrakcije rentgenskih zraka na jediničnom kristalu pokazali su da su u kokristalima molekule povezane jakim Cl···I halogenskim vezama između atoma joda donora halogenske veze i atoma klora metalnog kompleksa (duljine halogenske veze od 3,088 do 3,471 Å) te su uočene različite supramolekulske arhitekture u strukturama kokristalâ, koje se mogu podijeliti na diskretne komplekse (0D), lance (1D), dvo- i tro-dimenzijske mreže (2D i 3D).

Posterska nagrada Hrvatske udruge kristalografa sastoji se od diplome i pokrivenih troškova smještaja i kotizacije za kristalografski skup koji će se u 2018. održati u Hrvatskoj.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu